Ayhan KAYGUSUZ
Görevi: Kütüphane Direktörü
E-posta: ayhankaygusuz@sehir.edu.tr

Eğitimi
Yüksek Lisans, Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Otomasyon, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993-1996

Sertifika Programı-Avrupa Birliği Uzmanlık Programı, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1990
Sertifika Programı-Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1989-1990
Sertifika Programı-Halkla İlişkiler, Kirby College and Further Education, Middlesbrough, UK, 1988-1989
Sertifika Programı-Pedagoji, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1984-1985
Lisans Eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü, 1980-1984
Yurt içi ve dışından kütüphanecilik, eğitim bilimleri, bilgisayar uygulamaları, halkla İlişkiler, İngilizce konularında 30'dan fazla sertifika

Yayınlanmış Çalışmaları
-Bilginin gelişimi ve İTÜ’de bilgiye erişim olanakları. İTÜ Vakfı Dergisi, Nisan 2008, (51), 59-65
-Birlikteliğin gücü-bilgiye yatırım; Mustafa İnan Kütüphanesi. İstanbul, ITU, 2008. ISBN 978-975-561-313-0 (bölüm yazarı ve ortak editör)
-Patterns of E-Journal Use within the Anatolian University Library Consortium. Bülent Karasözen, Ayhan Kaygusuz, Hacer (Batı) Özen. Serials : The Journal for the Serials Community, Volume 
  20, Number 1 / March 2007 pages 37-42, DOI: 10.1629/20037 
-İTÜ'de Bilgiye Erişim; Kütüphaneye Yansıyan Teknoloji. İTÜ Vakfı Dergisi, Ağustos 2003 (41), 37-39
-Elektronik Hizmetler ve İstanbul Teknik Üniversitesi Deneyimi. 21. Yüzyılda üniversite kütüphanelerimiz Sempozyumu (Edirne: 22-24 Ekim: 1988) Bildiriler Kitabı. Edirne, Trakya Üniversitesi,
  1999, 61-65
-ISBN ve Türkiye'deki uygulaması. Türk Kütüphaneciliği II, 3 (1988). 140-142
-İnternet El Kitabı (Crossing the internet treshold: an instructional handbook), Ankara, TKD, 1996. ISBN 975-7653-55-1 (Ortak çeviren)
-ISBN Türkiye Yayımcı Kataloğu 1995. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1996. ISBN 975-17-1627-6. (Editör)
-ISSN Türkiye Bibliyografyası 1995. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1996.ISBN 975-17-1626-8. (Editör)
-ISDS (Uluslar arası Süreli Yayınlar Veri Sistemi) ve ISSN (Uluslar arası Standart Süreli Yayın Numarası. (Tanıtım kiatpçığı) Ankara, Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. ISBN 975-17-
  1066-9 (Çeviren)
-Turkish Public Libraries at a glance. Turkish Librarianship, September 1995, 9, (3), 249-254
-Mobile Libraries in Turkey. 61st IFLA General Conference 20-26 August 1995, İstanbul. Booklet 3 130-133
-Prof.Dr. İlhan Kum'a Armağan, Ankara, TKD, 1994. ISBN 975-7653-31-4. (ortak editör)

Raporları
-Türk Kütüphaneciler Derneği yeniden yapılanma çalışma grubu ilk rapor. Ankara, TKD 1995
-Avrupa Topluluğunda ve Türkiyede Okur-Yazar Olamayan Nüfus ve Bu nüfus Grubuna Yönelik Çalışmalar. Ankara, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1990
-Copyrights. Ankara, Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1990

Tez Çalışmaları
-Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Otomasyon. Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996. (Yüksek Lisans Tezi)
-Türk Dil Kurumu Roman Ödülü Almış Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası 1955-1980, Ankara, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 1984 (Lisans Tezi)
Yayınlanmamış Bildirileri
-Bilgi okuryazarlığının eğitimde önemi; ILIPG Bilgi Okuryazarlığı Projesi; anket sonuçları. 44. Kütüphane Haftası 4 Nisan 2008, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Merkezi
-AB Uyum Sürecinde Türk Kütüphaneciliği. . 43. Kütüphane Haftası 29 Mart 2007. Üsküdar Şemsipaşa Halk Kütüphanesi
-Bilgi Hizmetlerinin Yeni Yüzü. 43. Kütüphane Haftası 29 Mart 2007. İstanbul Ticaret Odası
-Elektronik ortamda konsorsiyum yönetimi. Ayhan Kaygusuz,  Buket Benek. XI. “Türkiye’de Internet” Konferansı 21-23 Aralık 2006 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara
-Değişen Üniversite Kütüphanelerinde Kullanıcı ve Kütüphaneci Davranışları 40. Kütüphane Haftası 30 Mart 2004 Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
-E-kütüphane; avantajlar, yasal ve teknik sorunlar. Akademik Bilişim Toplantısı, KTÜ, Şubat 2004
-Halk kütüphanelerinde personel profili. Türkiye'de bilgi merkezlerinin yönetimi ve sorunları sempozyumu. 7 Mart 1996. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik 
  Bölümü  
 
Diğer Görevleri
-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, İstanbul Teknik Universitesi, 1997-2010
- AKİG, Akademik Kütüphaneler İstanbul Girişimi Üyesi, 2009-
-ILIPG üyesi (Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu) 2002-
-ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Başkanı Mart-Haziran 2007
-ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Yönetim Kurulu Üyesi. 2000-Şubat 2007
-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Abant İzzet Baysal Universitesi, 1996-1997
-IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) İstatistik Daimi Komitesi Üyesi, 1995-1998
-Türk Kütüphaneciliği Dergisi Yardımcı Editorü, 1992-1996
-Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Sekreteri, 1992-1996
-Türkiye ISBN Ajansı ve ISSN Merkezi Müdürlüğü, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1987-1996
-Gezici Kütüphaneler Sorumlusu, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1985