elektronikkaynaklar.png
 
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
"İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından abone olunan ya da deneme erişimine açılan elektronik kaynaklar lisans anlaşmaları gereği sadece Üniversite'nin yetkili kullanıcıları (öğretim elemanları, öğrencileri ve çalışanları) tarafından "adil kullanım" ilkeleri çerçevesinde kullanılabilir. Kullanıcılarımıza elektronik kaynaklardan sadece ihtiyaç duydukları kadarını indirmelerini, sistematik indirme yapmamalarını ve indirdikleri kaynakları internet üzerinden paylaşmamalarını önemle hatırlatırız. Aksi takdirde Üniversitenin karşılaşacağı yasal sorumluluklar ihlali yapan kişilere yönlendirilecekitr."
 
 • Academic Journals All

  Academic Journals All, klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında 40 dergi içermektedir.

 • ALMANHAL İslam Çalışmaları

  Al Manhal, 75 dergiden oluşan, Orta Doğu kaynaklı eserleri bir araya getirerek Arapça detaylı arama yapmanızı sağlayan dünyadaki ilk ve tek veri tabanıdır.

 • Beck Online

  Alman Hukuku ile ilgili yasalara, yargı kararlarına, içtihatlara erişim sağlayan tam metin veritabanıdır.

 • Cambridge Journals Online

  Cambridge Journals Online elektronik dergi veritabanı sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında 384 adet tam metinli (full text) dergiyi içermektedir.

 • Cumhuriyet Arşivi

  Cumhuriyet gazetesinin güncel sayısına ve 1930 yılından bugüne kadar yayımlanmış sayılarını içeren online arşive erişim sağlamaktadır.

 • Dart-Europe E-Tez Portalı (Açık Erişim)

  DART-Europe E-tez Portalı 28 Avrupa ülkesinin 593 üniversitesinden 717,604 master ve doktora tezini kapsamaktadır.

 • David Rumsey Map Collection (Açık Erişim)

  David Rumsey harita koleksiyonu 150.000 ‘den fazla harita ile Amerika’nın en büyük harita koleksiyonlarından biridir. Koleksiyon 1995 yılında www.davidrumsey.com sitesi kurulmuş ve sayısallaştırılmaya başlanmıştır. Şu an itibariyle 30.000’in üzerinde materyal çevrimiçi ortama aktarılmış ve ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

 • DergiPark (Açık Erişim)

  DergiPark, ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi ve dergi barındırma hizmeti olarak kurulmuştur; şu an için 447 dergiyi içermektedir.

 • Directory of Open Access Books - DOAB (Açık Erişim)

  Sosyal bilimler, işletme, teknoloji gibi alanlarda 8700'den fazla e-kitaba ücretsiz olarak erişim sağlar.

 • Directory of Open Access Journals - DOAJ (Açık Erişim)

  Bilimsel dergilere ücretsiz erişim sağlayan bu servis ile 9914 dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz. Bu dergilerden 7725'i makale düzeyinde taranabilir. Eylül 2017 tarihi itibariyle veritabanında 2,575,994 makale bulunmaktadır.

 • Divan; Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

  Bilim ve Sanat Vakfı tarafından yayınlanan derginin elektronik versiyonuna erişim sağlar.

 • Ebrary (Ebook Central)

  Antropoloji, Ekonomi, İşletme, Bilgisayar, Eğitim Bilimleri, Siyasal Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Sağlık Bilimleri, İnsan Bilimleri, Uluslararası İlişkiler ve diğer alanlarda 170.000'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

 • EBSCO eBook Academic Collection

  Yaygın olan tüm bilimsel disiplinleri kapsayan ve 161.893 akademik e-kitap içeren kitap veritabanıdır.

 • EBSCO eBook EngineeringCore

  Mühendislik ile ilgili 5,858’e yakın tam metin e-kitap içerir.

 • Ebscohost

  Aşağıda listelenen 21 adet veritabanında 12.544 dergiye tam metin olarak erişim sağlar. Ebscohost linki altındaki Ebscohost Research Databases linkini izleyerek bu veritabanlarını tek tek ve toplu olarak tarayabilirsiniz.

 • Emerald Premier

  Yönetim bilimleri, finans, ekonomi, eğitim alanında 440 adet tam metin erişimli dergiyi içerir.

 • Encyclopaedia of Islam

  Sosyal bilimler, tarih, dinler, felsefe, beşeri bilimler gibi disiplinlerarası konuları kapsayan ansiklopedi.

 • Endnote Web

  Web tabanlı kaynakça yönetim programıdır.

 • EThOS (British Library Electronic Theses Online Service) (Açık Erişim)

  İngiltere'de yüksek öğretim kurumlarında yapılmış 400.000'den fazla tezi kapsayan açık erişimli bir veritabanıdır. Tezlere erişmek için kişisel olarak üye olunması ve sisteme alınacak kullanıcı adı ve şifre ile girilmesi gerekmektedir. Gelen ekranda download'un seçili olduğundan ve cost hanesinde "£0.00" bulunduğundan emin olunuz.

 • Harvard University Library Islamic Heritage Project (Açık Erişim)

  Harvard Üniversitesi Kütüphanesi’nde “Islamic Heritage Project” isimli proje kapsamında seçilmiş 280 adet yazmayı bulabileceğimiz açık arşivi kullanıcıların hizmetindedir.

 • HeinOnline

  HeinOnline, 3.200’den fazla hukuk dergisine ilk sayısından itibaren tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Ayrıca, Amerikan hukuk tarihi ve uluslararası hukuk ile ilgili dokümanlara da erişim sağlamaktadır.

 • IEEE

  413 dergi, 880.000 konferans bildirisi, 3.341 standardı kapsayan tam metin veritabanıdır.

 • Index Islamicus

  Index Islamicus İslam ve Müslüman dünyası konu alanlarını kapsayan yayınların uluslararası sınıflandırılmış bibliyografik bilgilerine, farklı Avrupa dillerinde erişim sağlanmaktadır. 1905’den günümüze, 377,000'den fazla kayda ve 3000’den fazla dergiye erişim bulunmaktadır.

 • Insight Turkey (Açık Erişim)

  Seta Vakfı tarafından aylık olarak yayınlanan derginin elektronik versiyonuna erişim sağlar.

 • InTech (Açık Erişim)

  Bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 2333 e-kitaba ve 7 e-dergiye erişim sağlar.

 • IRCICA Farabi Dijital Kütüphanesi (Açık Erişim)

  IRCICA FARABİ Dijital Kütüphanesi kitap, resim, harita, karpostal v.b. materyallerden oluşmaktadır. Koleksiyon 700 civarında kitap ve 18.000 civarında diğer belgeden oluşmaktadır.

 • ISI Proceedings

  1990'dan günümüze 110.000'den fazla konferans bildirisini kapsar.

 • IThenticate

  IThenticate programı, çalışmalarınızı yayınlanmış içeriklerden oluşan geniş bir veritabanı ile karşılaştırır ve çalışmanın orjinalliğinden emin olmanızı sağlar.

 • JSTOR

  JSTOR veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir.

 • Kazancı Hukuk

  Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını içeren hukuk veritabanıdır.

 • King Saud University Makhtota (Açık Erişim)

  Kral Suud Üniversitesi Kütüphanesi Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi gibi Arap harfleriyle yazılmış ağırlıklı olarak İslami İlimler ile ilgili yaklaşık 10.000 el yazması eser ihtiva eder. Aşağıdaki linkten çevrimiçi erişim sağlanabiliyor.

 • Manuscript Miniatures (Açık Erişim)

  ManuscriptMiniatures.com ortaçağ döneminden zırhlı figürleri tasvir eden minyatürlerin görüntülerinin bulunduğu bir koleksiyonudur. Minyatürler, 1450'den önce Avrupa'da üretilen el yazmalarından oluşmaktadır.

 • McGill University Islamic manuscripts (Açık Erişim)

  Kanada McGill Üniversitesi'nin dijital arşivinde Kur'an, tasavvuf ve Şii mezheplerine dair 33 kadar el yazması eser, 200 kadar Arap hat sanatına ait eser, az sayıda Urduca, Malayca gibi farklı dillerde eserlere ulaşabilirsiniz.

 • Mendeley

  Mendeley Institutional Edition, araştırmacıların araştırmalarını yönetmelerine ve geliştirmelerine, diğer araştırmacılar ile çevrimiçi işbirliği yapabilmelerine ve yapılmış olan son araştırmaları keşfetmelerine yardımcı olurken bir kaynakça yönetim aracı ve akademik sosyal ağ hizmetini kurumlara yönelik sunan bir araçtır.

 • Milliyet Arşivi (Açık Erişim)

  Milliyet Arşivi'ne erişimi sağlar.

 • Nature Journals

  Nature Journals, klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında 46 dergi içermektedir.

 • Old Maps Online (Açık Erişim)

  Oldmapsonline pek çok arşiv ve kütüphanede bulunan 400.000’in üzerinde haritayı kendileriyle kaynak paylaşımında bulunan kurumların da desteğiyle tek bir portalda toplayıp kullanıcıların hizmetine sunmayı hedeflemiştir.

 • Open Access Publishing in European Networks- OAPEN (Açık Erişim)

  Özellikle edebiyat ve sosyal bilimler alanında ücretsiz e-kitap içermektedir.

 • Open Humanities Press (Açık Erişim)

  İnsan bilimleri alanında e-kitap, e-dergi vb. yayınlara ücretsiz olarak erişim sağlar.

 • OpenEdition (Açık Erişim)

  İnsan ve toplum bilimleri alanında 912 kitap, 406 dergi, 23476 etkinliğe ücretsiz olarak erişim sağlar.

 • Osmanlı Edebiyatı Bibliyografyası Veritabanı

  Prof. Dr. Hatice Aynur tarafından hazırlanan ve Osmanlı dönemi edebiyatı üzerine yapılmış ve yapılmakta olan tezler, kitaplar, makaleler, bildiriler ile projeleri içeren çalışmalara bu veritabanı aracılığıyla erişebilirsiniz.

 • Oxford Journals

  Oxford Journals elektronik dergi veritabanı ekonomi, işletme, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler alanında 413 adet tam metinli (full text) dergiyi içermektedir.

 • Palgrave Macmillan Journals

  Palgrave Macmillan Journals, ekonomi, finans, hukuk, yönetim bilimleri ve filozofi alanlarında 47 dergi içermektedir.

 • Princeton Digital Library of Islamic Manuscripts (Açık Erişim)

  Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi gibi Arap harfleriyle yazılmış ağırlıklı olarak İslami İlimler ile ilgili yaklaşık 10.000 el yazması eser ihtiva eden Princeton Üniversitesi Kütüphanesi İslami Yazmalar koleksiyonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca koleksiyonun diğer kısımlarında farklı alanlarla ilgili pek çok esere dijital olarak erişim mümkündür.

 • Project Gutenberg (Açık Erişim)

  Project Gutenberg veritabanı 42.000'den fazla tam metin elektronik kitaba ücretsiz erişim sağlar.

 • Project Muse

  Project Muse elektronik dergi veritabanı edabiyat, eğitim, kültürel çalışmalar, tarih, gösteri sanatları ve diğer sosyal bilimler ve beşeri bilimler konularında tam metinli 567 adet dergi içermektedir.

 • ProQuest Dissertations and Theses Global

  Mühendislik, Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Sosyal Bilimler, İletişim ve Sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki doktora ve mastır tezlerini kapsamaktadır.

 • PsycARTICLES

  PsycArticles elektronik dergi veritabanı Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan 118 tam metinli (full text) psikoloji dergisini içermektedir.

 • PsycINFO

  PsycInfo elektronik dergi veritabanında Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan 2,000’den fazla psikoloji dergisinin bibliyografik bilgileri ve özetlerini içermektedir.

 • SAGE

  SAGE yayınevine ait; sosyal ve beşeri bilimler ile yaşam bilimleri alanlarındaki 1023 dergiye tam metin erişim sağlayan veritabanıdır.

 • Science Direct

  Science Direct elektronik dergi veritabanı sosyal bilimler, beşeri bilimler ve diğer alanlarda bulunan 3.976 tam metinli, (full text) dergileri içermektedir.

 • Science Online

  American Association for the Advancement of Science tarafından yayınlanan Science dergisinin son 10 yıllık sayılarına erişim sağlar.

 • Scopus

  Scopus, 5.000'den fazla yayıncıdan 19.500'ü hakemli olmak üzere 20.500 akademik dergiyi indeksleyen bir atıf ve özet veritabanıdır.

 • Social Sciences Open Access Repository (Açık Erişim)

  Sosyal bilimler konusunda 13421 adet tam metin dokümana erişim sağlar.

 • SpringerLink

  Tıp, kimya, jeoloji, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik astronomi, çevre bilimleri, hukuk ve ekonomi konularında bilgi 2.296 dergiye tam metin olarak erişim sağlar.

 • Taylor & Francis

  Taylor & Francis dergi veritabanı finans, ekonomi, eğitim, bilgisayar bilimleri, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler konularında 2100’den fazla tam metinli (full text) dergiler içermektedir.

 • The Electronic Library of Mathematics (Açık Erişim)

  Open access journals, monographs and lecture notes published by European Mathematical Society and Zentralblatt Math.

 • Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

  Bilim ve Sanat Vakfı tarafından yayınlanan derginin elektronik versiyonuna erişim sağlar.

 • Turnitin

  İntihal tespiti yapan ve kopyacılığı önleyen bir yazılım sistemidir. Öğrenci ödevleri, projeler, tezler, makaleler Turnitin sistemine yüklenerek, sistem tarafından internette veya web sayfalarında, ticari elektronik veri tabanlarında yer alan makalelerden ve elektronik kitaplardan karşılaştırılarak rapor alınabilmektedir.

 • Web of Science

  Science (SCI), Social Science (SSCI), Arts and Humanities (A&HI) indekslerinden oluşan ve 10.000 dergiyi indeksleyen atıf indeksidir.

 • Westlaw Next

  Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hong Kong kanunları ve kanunlarla ilgili davalar, 1.000’in üzerinde hukuk dergisi ve bazı uluslararası önemli gazetelerden oluşan veritabanıdır.

 • Westlaw UK

  Westlaw.UK özellikle İngiltere hukukuna ilişkin mevzuat, dergi, kitap, haber ve AB dokümanlarına erişim sağlayan bir veritabanıdır.

 • Wiley Online Library

  İşletme, finans, bilgisayar, eğitim, hukuk, matematik, psikoloji ve istatistik konularında, 1.400'den fazla tam metinli dergiyi içerir.

 • Yök Ulusal Tez Merkezi

  Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık erişime sunulmaktadır.