eresşn.png
Genel Liste Deneme Erişimi Açık Erişim


 • Dart-Europe E-Tez Portalı

  Dart-Europe E-Tez Portalı 28 Avrupa ülkesinin 593 üniversitesinden 717,604 master ve doktora tezini kapsamaktadır.

 • David Rumsey Map Collection (Açık Erişim)

  David Rumsey harita koleksiyonu 150.000 ‘den fazla harita ile Amerika’nın en büyük harita koleksiyonlarından biridir. Koleksiyon 1995 yılında www.davidrumsey.com sitesi kurulmuş ve sayısallaştırılmaya başlanmıştır. Şu an itibariyle 30.000’in üzerinde materyal çevrimiçi ortama aktarılmış ve ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

 • DergiPark

  DergiPark, ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi ve dergi barındırma hizmeti olarak kurulmuştur; şu an için 447 dergiyi içermektedir.

 • Directory of Open Access Books - DOAB

  Sosyal bilimler, işletme, teknoloji gibi alanlarda 4835 e-kitaba ücretsiz olarak erişim sağlar.

 • Directory of Open Access Journals - DOAJ

  Bilimsel dergilere ücretsiz erişim sağlayan bu servis ile 8972 dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz. Bu dergilerden 6283'ü makale düzeyinde taranabilir. Haziran 2016 tarihi itibariyle veritabanında 2.200.866 makale bulunmaktadır.

 • EThOS (British Library Electronic Theses Online Service)

  İngiltere'de yüksek öğretim kurumlarında yapılmış 400.000'den fazla tezi kapsayan açık erişimli bir veritabanıdır. Tezlere erişmek için kişisel olarak üye olunması ve sisteme alınacak kullanıcı adı ve şifre ile girilmesi gerekmektedir. Gelen ekranda download'un seçili olduğundan ve cost hanesinde "£0.00" bulunduğundan emin olunuz.

 • EUR-Lex

  EUR-Lex veritabanı, AB müktesebatının tamamına erişimi sağlamakta olup, AB anlaşmalarını, mevzuatlarını, içtihad hukukunu, kanun teklifi ve AB Resmi Gazetesini içerir. EUR-Lex veritabanında, yürürlükteki AB Mevzuatının tümüne erişim bulunmaktadır.

 • Harvard University Library Islamic Heritage Project (Açık Erişim)

  Harvard Üniversitesi Kütüphanesi’nde “Islamic Heritage Project” isimli proje kapsamında seçilmiş 280 adet yazmayı bulabileceğimiz açık arşivi kullanıcıların hizmetindedir.

 • Insight Turkey

  Seta Vakfı tarafından aylık olarak yayınlanan derginin elektronik versiyonuna erişim sağlar.

 • InTech

  Bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 2333 e-kitaba ve 7 e-dergiye erişim sağlar.

 • IRCICA Farabi Dijital Kütüphanesi (Açık Erişim)

  IRCICA FARABİ Dijital Kütüphanesi kitap, resim, harita, karpostal v.b. materyallerden oluşmaktadır. Koleksiyon 700 civarında kitap ve 18.000 civarında diğer belgeden oluşmaktadır.

 • King Saud University Makhtota (Açık Erişim)

  Kral Suud Üniversitesi Kütüphanesi Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi gibi Arap harfleriyle yazılmış ağırlıklı olarak İslami İlimler ile ilgili yaklaşık 10.000 el yazması eser ihtiva eder. Aşağıdaki linkten çevrimiçi erişim sağlanabiliyor.

 • Manuscript Miniatures (Açık Erişim)

  ManuscriptMiniatures.com ortaçağ döneminden zırhlı figürleri tasvir eden minyatürlerin görüntülerinin bulunduğu bir koleksiyonudur. Minyatürler, 1450'den önce Avrupa'da üretilen el yazmalarından oluşmaktadır.

 • McGill University Islamic manuscripts (Açık Erişim)

  Kanada McGill Üniversitesi'nin dijital arşivinde Kur'an, tasavvuf ve Şii mezheplerine dair 33 kadar el yazması eser, 200 kadar Arap hat sanatına ait eser, az sayıda Urduca, Malayca gibi farklı dillerde eserlere ulaşabilirsiniz.

 • Milliyet Arşivi

  Milliyet Arşivi'ne erişim sağlar.

 • Old Maps Online (Açık Erişim)

  Oldmapsonline pek çok arşiv ve kütüphanede bulunan 400.000’in üzerinde haritayı kendileriyle kaynak paylaşımında bulunan kurumların da desteğiyle tek bir portalda toplayıp kullanıcıların hizmetine sunmayı hedeflemiştir.

 • Open Access Publishing in European Networks- OAPEN

  Özellikle edebiyat ve sosyal bilimler alanında ücretsiz e-kitap içermektedir.

 • Open Humanities Press

  İnsan bilimleri alanında e-kitap, e-dergi vb. yayınlara ücretsiz olarak erişim sağlar.

 • OpenEdition

  İnsan ve toplum bilimleri alanında 912 kitap, 406 dergi, 23476 etkinliğe ücretsiz olarak erişim sağlar.

 • Princeton Digital Library of Islamic Manuscripts (Açık Erişim)

  Arapça, Farsça, Osmanlı Türkçesi gibi Arap harfleriyle yazılmış ağırlıklı olarak İslami İlimler ile ilgili yaklaşık 10.000 el yazması eser ihtiva eden Princeton Üniversitesi Kütüphanesi İslami Yazmalar koleksiyonuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca koleksiyonun diğer kısımlarında farklı alanlarla ilgili pek çok esere dijital olarak erişim mümkündür.

 • Project Gutenberg

  Project Gutenberg veritabanı 42.000'den fazla tam metin elektronik kitaba ücretsiz erişim sağlar.

 • Scholars Portal

  Scholars Portal is the service arm of the Ontario Council of University Libraries.

 • Social Sciences Open Access Repository

  Sosyal bilimler konusunda 38747 adet tam metin dokümana erişim sağlar.

 • The Electronic Library of Mathematics

  Open access journals, monographs and lecture notes published by European Mathematical Society and Zentralblatt Math.

 • Yök Ulusal Tez Merkezi

  Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık erişime sunulmaktadır.