eresşn.png
Genel Liste Deneme Erişimi Açık Erişim


 • Dart-Europe E-Tez Portalı

  Dart-Europe E-Tez Portalı 28 Avrupa ülkesinin 593 üniversitesinden 717,604 master ve doktora tezini kapsamaktadır.

 • DergiPark

  DergiPark, ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi ve dergi barındırma hizmeti olarak kurulmuştur; şu an için 447 dergiyi içermektedir.

 • Directory of Open Access Books - DOAB

  Sosyal bilimler, işletme, teknoloji gibi alanlarda 4835 e-kitaba ücretsiz olarak erişim sağlar.

 • Directory of Open Access Journals - DOAJ

  Bilimsel dergilere ücretsiz erişim sağlayan bu servis ile 8972 dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz. Bu dergilerden 6283'ü makale düzeyinde taranabilir. Haziran 2016 tarihi itibariyle veritabanında 2.200.866 makale bulunmaktadır.

 • EThOS (British Library Electronic Theses Online Service)

  İngiltere'de yüksek öğretim kurumlarında yapılmış 400.000'den fazla tezi kapsayan açık erişimli bir veritabanıdır. Tezlere erişmek için kişisel olarak üye olunması ve sisteme alınacak kullanıcı adı ve şifre ile girilmesi gerekmektedir. Gelen ekranda download'un seçili olduğundan ve cost hanesinde "£0.00" bulunduğundan emin olunuz.

 • Insight Turkey

  Seta Vakfı tarafından aylık olarak yayınlanan derginin elektronik versiyonuna erişim sağlar.

 • InTech

  Bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 2333 e-kitaba ve 7 e-dergiye erişim sağlar.

 • Milliyet Arşivi

  Milliyet Arşivi'ne erişim sağlar.

 • Open Access Publishing in European Networks- OAPEN

  Özellikle edebiyat ve sosyal bilimler alanında ücretsiz e-kitap içermektedir.

 • Open Humanities Press

  İnsan bilimleri alanında e-kitap, e-dergi vb. yayınlara ücretsiz olarak erişim sağlar.

 • OpenEdition

  İnsan ve toplum bilimleri alanında 912 kitap, 406 dergi, 23476 etkinliğe ücretsiz olarak erişim sağlar.

 • Project Gutenberg

  Project Gutenberg veritabanı 42.000'den fazla tam metin elektronik kitaba ücretsiz erişim sağlar.

 • Social Sciences Open Access Repository

  Sosyal bilimler konusunda 38747 adet tam metin dokümana erişim sağlar.

 • The Electronic Library of Mathematics

  Open access journals, monographs and lecture notes published by European Mathematical Society and Zentralblatt Math.

 • Yök Ulusal Tez Merkezi

  Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık erişime sunulmaktadır.