Booksgg.png

koleksiyongelistirme.png
Amaç:
Üniversitede yapılan eğitim-öğretimi desteklemek, araştırma faaliyetlerine yardımcı olmak, kullanıcıların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere basılı ve elektronik yayınların satın alma, abonelik, bağış ve değişim yoluyla sağlanmasıdır.
İstanbul Şehir Üniversitesi kütüphanelerinde koleksiyon geliştirme işlemi İstanbul Şehir Üniversitesi mensuplarının istekleri ve uzman personelin seçimi doğrultusunda yapılmaktadır.
 
A. Genel Kurallar
1. İstanbul Şehir Üniversitesi mensubu olan tüm Kütüphane kullanıcıları yayın isteğinde bulunabilir. Yayının sağlanmasına koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde Kütüphane Yönetimince karar verilir.
2. Kullanıcıların yayın isteğinde bulunabilmesi için Kütüphaneye üye olması, PIN alması  erekmektedir.
 
B. Kitap Satın Alma Politikası
1. İstanbul Şehir Üniversitesi mensupları Kütüphanede bulunmayan yayınlar için Kütüphane portalindeki yayın istek formunu doldurularak istekte bulunabilir.
2. Talep edilecek yayın sayısında İstanbul Şehir Üniversitesi  mensupları için bir sınırlama bulunmamaktadır. Kütüphaneye tahsis edilen yayın alım bütçesi Üniversitedeki birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulan kriterler doğrultusunda kullanılmaktadır.
3. İstanbul Şehir Üniversitesi mensuplarından gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır.
 
İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:
a) İstenen yayının konusu (İstanbul Şehir Üniversitesinin eğitim-öğretim alanlarına uygunluğu),
b) Disiplinlerarası kullanımı,
c) Güncelliği,
ç) Yayınevinin niteliği,
d) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı,
e) Fiyatı,
f) Yayının dili,
g) Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik, mikroform vb.),
h) Yayının aynı nüshasının İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinde olup olmadığı,
ı) Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.
i) Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.
j) Öğretim elemanları tarafından önerilen rezerv yayınların sağlanması için rezerv yayınlar politikasına bakınız.
 
C. Süreli Yayın Abonelik Politikası
İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim elemanları abone olunmasını istedikleri süreli yayınların bilgilerini bölüm başkanlıkları aracılığıyla Kütüphane Yönetimine iletirler. Süreli yayın istekleri her yıl sonunda Kütüphane Yönetimince değerlendirilir. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:
a) Süreli yayının konusu (İstanbul Şehir Üniversitesi’nin eğitim-öğretim alanlarına uygunluğu),
b) Bilimsel niteliği,
c) Disiplinlerarası kullanımı,
ç) Yayınevinin niteliği,
d) Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı,
e) Fiyatı,
f) Yayının dili,
g) Fiziksel özellikleri.
 
D. Elektronik Kaynak Sağlama Politikası
Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile bilgisayar aracılığıyla erişilebilen kaynaklar (Süreli yayınların veya kitapların yer aldığı tam metin veri tabanları, indeks ve özet veri tabanları, görsel işitsel materyaller, bilgisayar dosyaları) kastedilmektedir.
Elektronik yayın sayısının artması ile birlikte Kütüphanenin koleksiyon yapısı da değişmeye başlamıştır. Mekana bağımlı basılı dergi sayısı azalmış, aynı anda birden çok kişinin erişebildiği elektronik dergi modeli yaygınlaşmıştır. Ayrıca tek tek elektronik dergi aboneliği pahalıya mal olduğundan oluşturulan işbirlikleri ile bir yayıncının bütün dergilerine erişim olanağı sağlanmıştır. Elektronik dergilerin yaygınlaşmasından sonra e-kitap konusunda da hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Kitap alımlarında aynı yayının e-kitap versiyonları da dikkate alınmalı ve seçimler ona göre yapılmalıdır.
 
1. Elektronik veritabanı abonelikleri yapılırken;
a) Veri tabanın konusu (İstanbul Şehir Üniversitesinin eğitim-öğretim politikasına uygunluğu),
b) Aynı konuda Kütüphanenin abone olduğu başka bir veri tabanın olup olmaması,
c) Deneme süresinde alınan kullanım istatistikleri,
ç) Veri tabanın bilimsel niteliği,
d) Yayınevinin niteliği,
e) Makalelerin veriliş formatı (HTML, PDF vb.),
f) Veritabanının üzerinde çalıştığı platformun hızı ve güvenilirliği,
g) Arayüzün rahat kullanılabilirliği,
h) Lisans şartları.
Veri tabanı aboneliklerinin yenilenmesinde kullanım istatistikleri dikkate alınmakta, ilginin yetersizliği durumunda aboneliğin iptali söz konusu olabilmektedir.
 
2. Görsel-İşitsel Materyal seçilirken dikkate alınan kriterler;
a) Eğitimi destekleyecek özellikte olması,
b) Kültürel amaçlı yayınlarda kullanıcının düzeyine ve birikimine uygun olması,
c) Film seçiminde ödüllü olanların tercih edilmesi.
 
E. Tez Sağlama Politikası
Üniversitede hazırlanmış tezlerin tam metinleri başlangıçtan itibaren Kütüphane kataloğu üzerinden erişime açılacaktır. Yazarı tarafından elektronik kullanımına izin verilmeyen tezlerin bibliyografik kimliklerine katalogdan erişilebilecek ve basılı kopyaları Kütüphanede tutulacaktır.  Ayrıca diğer ülkelerde üretilen tezlerin elektronik versiyonlarına erişim sağlanacaktır.
 
F. Bağış Politikası
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi eğitim-öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda Kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul etmektedir.
1. Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların bağış yayınların bilgilerini içeren listeyi önceden Kütüphane Yönetimine iletmesi gerekir.
2. Bağış yayın, Kütüphane koleksiyonunda (rezerv yayınlar hariç) mevcutsa, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma alanları ile ilgili değilse, güncelliğini yitirmişse ve kullanılmayacak derecede yıpranmışsa kabul edilmeyebilir.
3. Kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınlar Teknik Hizmetler Bölümünce işlemleri yapılarak koleksiyona eklenir.
3. Bağış yapan kişi veya kuruma İstanbul Şehir Üniversitesi adına teşekkür mektubu gönderilir.
5. Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için başlangıcı ya da devamının Kütüphanede bulunması veya büyük ve eksiksiz bir koleksiyon olması gerekir.
6. Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.
7. Kütüphane özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir.
8. Kütüphane Yönetimi bağış olarak kabul ettiği yayınları başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir (şartlı bağışlar hariç).
9. Fotokopi yayınlar, fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar ve devamlılığı sağlanamayan süreli yayınlar bağış olarak kabul edilmemektedir.