referans.png

Basılı ve elektronik kütüphane kaynakları ile kütüphane hizmetlerinin verimli biçimde kullanılması için;

  • Öğrencilere kullanıcı eğitimi verilmesi, 
  • Araştırma yöntemleri konusunda öğrencilerin ve akademik personelin bilgilendirilmesi,
  • Bilgi okuryazarlığı konusunda programlar düzenlenmesi,
  • Özel konu alanlarında çalışmalar yapılması,

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinde sunulacak referans hizmetlerinden bazılarıdır.