bilgiokuryazarligi.png
Basılı ve elektronik kütüphane kaynakları ile kütüphane hizmetlerinin verimli biçimde kullanılması için;
  • Öğrencilere kullanıcı eğitimi verilmesi, 
  • Araştırma yöntemleri konusunda öğrencilerin ve akademik personelin bilgilendirilmesi,
  • Bilgi okuryazarlığı konusunda programlar düzenlenmesi,
  • Özel konu alanlarında çalışmalar yapılması,
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinde sunulacak referans hizmetlerinden bazılarıdır.

Bilgi teknololojilerindeki gelişmeler, bilgi üretimi ve yayınının büyük bir hızla artmasına ve bilgi taşıyıcılarının çeşitlenmesine neden olmuştur. Bilimsel olarak denetlenmiş bilgi büyük ölçüde koruma duvarları arkasındadır ve abonelik yoluyla erişilebilmektedir. 

Tarama motorları aracılığıyla serbestçe erişilebilen bilginin değerlendirilmesi ve bu bilgiler içinden amaca uygun olanın seçilmesi çeşitli yeteneklere sahip olmayı gerektirmiştir.Bilgi okuryazarlığı yetenekleri olarak adlandırılan bu yetenekler artık eğitimin her aşamasında müfredatın bir parçası olarak kullanıcılara verilmeye başlanmıştır.

Öğrencilerimizin aradığı bilgiye erişebilen, bulduğu bilgiyi değerlendirebilen  ve bilgiyi yaşamında problem çözmenin bir aracı olarak kullanabilen bireyler olarak yetişmesi için istanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi üzerine düşen çabayı gösterecektir.
 
Bilgi okuryazarlığı konusunda daha fazla bilgi için  http://infolit.org/