GORSELISITSEL.png
Görsel-İşitsel Bölümü ve Bölümdeki Materyallerden Yaralandırma Kuralları
 
Amaç:
Üniversitedeki eğitim-öğretim programları, araştırmalar ve kullanıcıların kültürel ihtiyaçlarını desteklemek amacı ile sağlanan görsel işitsel materyaller ile bu materyallerin kullanımı için ihtiyaç duyulan araç-gereçlerin belli bir düzen içinde kullanıcı hizmetine sunulmasıdır.
 
Görsel İşitsel Koleksiyon;
DVD, VCD, CD, video kaset, disket formatındaki eğitim-öğretim amaçlı materyaller, ses kasetleri, müzik kasetleri ve CD’leri ile filmlerden oluşmaktadır.
 
Ödünç Verme Süresi
 

Materyal Tipi

Ödünç Verme Süresi

DVD, VCD, CD, Video Kaset vb. formattaki eğitim materyali

Öğretim elemanı

1 hafta

1 uzatma

DVD, VCD, CD formattaki eğitim materyali

Şehir Öğrencileri ve İdari Personeli

1 hafta

Uzatma yapılmaz.

Misafir Üyeler

3 saat (Görsel-İşitsel Bölüm içinde kullanılır).

Film/Müzik Materyali

3 gün

Materyal Tipi Ödünç Verme Süresi
DVD, VCD, CD, Video Kaset vb. formattaki eğitim materyali Öğretim elemanı 1 hafta 1 uzatma
DVD, VCD, CD formattaki eğitim materyali Şehir Öğrencileri ve İdari Personeli 1 hafta Uzatma yapılmaz.
Misafir Üyeler 3 saat (Görsel-İşitsel Bölüm içinde kullanılır).
Film/Müzik Materyali 3 gün 
  
1. Görsel-işitsel materyallerden bölüm içinde kullanılmak şartı ile bütün kullanıcılar yararlanabilir.
2. Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür.
3. Materyalin kaybolması, zarar görmesi durumunda kayıp materyal işlemi uygulanır; ilgili bölüme gitmek için tıklayınız.
4. Film ve müzik materyalinin toplu kullanımı için önceden randevu alınması gerekir. Randevu için; 216 559 90 91 e-posta: kutuphane@sehir.edu.tr
5. Ödünç verilmiş materyal için ayırtma işlemi yapılabilir.
 
Görsel İşitsel Bölüm
Telefon:
Faks: 216 474 53 53
E-posta: kutuphane@sehir.edu.tr