ILL.png
ILL Yayın / Belge Sağlama Hizmeti
 
Üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde Kütüphane materyalinin karşılıklı kullandırılması hizmetidir.
A. İstanbul Şehir Üniversitesi Mensupları için;
Amaç:
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunmayan ve mensuplarının ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarını yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphane ve bilgi merkezlerinden ödünç veya fotokopi yolu ile sağlamaktır.
 
Genel Kurallar:
1. Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmetinden İstanbul Şehir Üniversitesi
    a) Öğretim elemanları,
    b) İdari personeli,
    c) Lisans üstü öğrencileri yararlanabilir.
2. Bu hizmetten yararlanabilen kullanıcılar kendilerinden başka kullanıcılar için istekte bulunamaz.
3. Kullanıcı aradığı yayının İstanbul Şehir Üniversitesi kütüphanelerinde bulunup bulunmadığını http://library.sehir.edu.tr adresinden katalogu ve elektronik dergi-veritabanlarını tarayarak tespit edebilir.
4. Kullanıcı, İstanbul Şehir Üniversitesi kütüphanelerinde bulunmayan yayınlar için Kütüphanenin web sayfasındaki http://library.sehir.edu.tr adresinden yayın türüne göre hazırlanmış formları doldurarak istekte bulunabilir.
 

Kullanıcı

Kütüphaneler Arası Ödünç Alınabilen Toplam  

Fotokopi İsteği (1 ay içinde)

Öğretim Elemanı

10

30

İdari Personel

5

15

Lisans Üstü Öğrencisi

5

20

 
5. İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması, kısaltma kullanılmaması gerekir. Eksik ve yanlış kaynak bilgisi isteğin zamanında ve doğru olarak sağlanmasını önleyecektir. Eksik ve yanlış bilgilerden (kitap, makale adı, yazar, sayı, yıl vb.) doğacak hatalardan istekte bulunan kullanıcı sorumludur. Süreli yayınlar için ISSN, kitaplar için ISBN numarası önemli bir yardımcıdır.
6. Eksik doldurulan formlar işleme konulmaz ve bu durum istekte bulunan kullanıcıya e-posta mesajı ile bildirilir.
7. Bilgilendirme notları kullanıcıların e-posta adreslerine gönderilir.
8. İstekte bulunulan yayınlarda sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. Kullanıcı bu kurallara uymakla yükümlüdür.
9. Yayın isteğinde bulunan kullanıcı, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve süresi içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
10. Üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcı bu cezaları ödemediği sürece bu hizmetten yararlanamaz.
11. Kütüphaneler arası ödünç yayın/belge sağlama hizmeti aracılığı ile getirttiği materyali 1 ay içinde almayan veya ücretini ödemeyen kullanıcı yeni bir istekte
bulunamaz ve ödünç verme hizmetlerinden yararlanamaz.
12. Kütüphaneler arası ödünç yayın/belge sağlama hizmeti aracılığı ile yapılan istekler sonucu doğacak masraflardan her yıl Üniversite tarafından belirlenen kota kadarını Kütüphane karşılar, kalan miktar kullanıcıdan tahsil edilir. Kota 2010-2011 akademik yılı için 200 TL’dir.
 
B. Diğer Üniversite Kütüphaneleri İçin;
1. Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti sadece üniversite kütüphanelerini kapsamaktadır.
2. Bu hizmetten ilk defa yararlanmak isteyen üniversite kütüphanesinin yetkilisinin üyelik formunu eksiksiz biçimde doldurması ve konuyla ilgili yetkili kütüphanecilerini  İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesine bildirmiş olması gerekir; bakınız: Form 4.
3. Kütüphaneler isteklerini bu hizmet ile ilgili yetkili kütüphanecileri aracılığı ile yapabilir.
4. Diğer üniversitelerin kullanıcıları kütüphaneleri aracılığı ile bu hizmetten yararlanabilir. Kişisel başvurular kabul edilmez.
5. İstekte bulunan kütüphane bibliyografik bilgisini tam olarak bildirdiği isteklerini,
    a) Faks ile (216 474 53 53)
    b) E-posta ile kutuphane@sehir.edu.tr
    c) Posta ile,
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi
Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın/Belge Sağlama Birimi
Kuşbakışı Cad. No: 27 Altunizade Üsküdar İstanbul adresine iletebilir.
 
6. Yayın İstekleri:    a) Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap/Fotokopi İstek Formu,
   b) Kütüphanenin kullandığı otomasyon sisteminin formu,
   c) Kütüphanenin kendi hazırladığı form ile yapılabilir.
 
7. İstekler Kütüphaneye kargo ile gönderilir. Bu hizmet karşılığı doğacak (fotokopi, kargo ücreti gibi) tüm masraflar, istekte bulunan kütüphane tarafından karşılanır.
8. İstekte bulunan üye kütüphaneye aynı anda en fazla,
    a) 10 yayın 30 gün süre (posta süresi dahil) ile ödünç verilir,
    b) 10 fotokopi isteği gönderilir,
9. Uzatma ve ayırtma işlemi yapılmaz.
10. Yayının kaybolması veya zarar görmesinden (postada kaybolması veya zarar görmesi dahil), istekte bulunan kütüphane ve yetkili kütüphaneci sorumludur.
11. Referans, rezerv ve görsel-işitsel bölümündeki yayınlar, süreli yayınlar, tezler, standartlar, nadir eserler ve arşiv kopyaları ile Kütüphane Yönetimi tarafından belirlenen ve dışarı çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez.
12. Ödünç alınan yayının kaybedilmesi, iade edilmemesi veya geciktirilmesi durumunda İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinin ödünç verme kuralları geçerlidir.
13. Yayın isteğinde bulunan kütüphane, yayını telif hakları doğrultusunda kullanmayı ve süresi dolduğunda iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
14. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
15. Fotokopi isteklerinin karşılanabilmesi için istekte bulunan kütüphanenin Fotokopi işletmecisinin banka hesabına fotokopi ücretini yatırarak dekontu e-posta ile kutuphane@sehir.edu.tr adresine veya 216 474 53 53 numaralı faksa   göndermesi  gerekir.
16. Kütüphane daha sonraki isteklerinde kullanılmak üzere, toplu olarak para yatırabilir. Kütüphane istek yaptıkça hesabından mahsup edilecek ve hesabında ne kadar para kaldığı istek ile birlikte kütüphaneye bildirilecektir.
17. Fotokopi ücretleri her yıl Üniversite tarafından belirlenir.
18. Çoğaltma işlemi telif hakları doğrultusunda yapılmaktadır. Kitabın bir bölümü veya % 10’u, derginin bir sayısından ise tek makaleden fazla fotokopi alınamaz.
 
Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın/Belge Sağlama
Adres: İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi
Kuşbakışı Cad. No. 27 Üsküdar/ İSTANBUL
Telefon: 216 559 90 90
Faks: 216 474 53 53
E-posta: kutuphane@sehir.edu.tr