oduncvermehizmetleri.png
Amaç:
İstanbul Şehir Üniversitesi mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için Kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde Kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.
 
A. Genel Kurallar
1. Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personel İstanbul Şehir Üniversitesi kimlik kartları ile,
2. Sözleşmeli öğretim elemanları Üniversite tarafından verilen kimlik kartları ile,
3. Misafir öğrenciler İstanbul Şehir Üniversitesi kimlik kartları ile ödünç yayın alabilirler.
4. Kullanıcılara sadece kendi kimlik kartları ile ödünç yayın verilir.
5. Üyeler kendileri ödünç yayın alabilir. Başka bir kullanıcı aracılığı ile ödünç yayın verilmez.
6. Kullanıcı ödünç verme hizmetinden yararlanırken İstanbul Şehir Üniversitesi kimlik kartını göstermek zorundadır. Kullanıcının kimlik kartını kaybetmesi ve kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda Kütüphaneye derhal haber vermesi zorunludur.
7. Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez.
8. Kullanıcıların Kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları gerekir.
 
B. Ödünç Yayın Alma Sayısı
 
Kullanıcı
Ödünç Alınabilen Toplam Yayın Sayısı
Kitap
Görsel İşitsel Eğitim Materyali
Rezerv (Ders) Yayını
Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın
Öğretim Elemanı
30
30
3
3
10
İdari Personel
7
7
Ödünç verilmez
Ödünç verilmez
5
Lisans Üstü Öğrencisi
15
15
3
3
5
Lisans Öğrencisi
5
5
3
3
Ödünç verilmez
İstanbul Şehir Üniversitesi Emekli Personeli
5
5
Ödünç verilmez
3
Ödünç verilmez
 
 
 * ÇAP ve Yandal öğrencilerinin yayın alma hakkı lisans öğrencilerinin iki katıdır.
 
C. Ödünç Verme Süresi
 

Yayın Tipi

Ödünç verme Süresi

Kitap
Öğretim Elemanı
1 ay
3 uzatma
İdari Personel
1 ay
3 uzatma
Lisans Üstü
21 gün
3 uzatma
Lisans
15 gün
3 uzatma
Emekli Personel
1 ay
3 uzatma
Süreli Yayınlar (ciltli)
7 gün süreyle ödünç verilir.
Referans Bölümündeki Yayınlar
Kütüphane içinde kullanılır.
Rezerv Bölümündeki Yayınlar
Öğretim Elemanı
3 saat / 1 Dönem
Uzatma yapılmaz.
Diğer Kullanıcılar
2 saat/ 1 gün
Uzatma yapılmaz.
Görsel-İşitsel Eğitim Materyali
Öğretim Elemanı
1 hafta
1 uzatma
Diğer Kullanıcılar
1 hafta
Uzatma yapılmaz.
Film/Müzik Materyali
Kütüphane içinde kullanılır. Bu kural ileride yeniden değerlendirilecektir.
Tezler
Kütüphane içinde kullanılır.
Nadir Eserler/Arşiv Kopyaları
Kütüphane içinde kullanılır.
Haritalar
Öğretim Elemanı
1 gün
Uzatma yapılmaz.
Diğer Kullanıcılar
Kütüphane içinde kullanılır.
*Kütüphane Yönetimi çok kullanılan yayınların ödünç verme süresini kısaltabilir.
 
Ç. Uzatma
1. Ödünç alınan yayına o yayın için belirlenen ödünç verme süresinin yarısı kadar zaman geçmedikçe uzatma işlemi yapılmaz.
2. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınlar için Kütüphane portali üzerinden
(library.sehir.edu.tr) veya Kütüphaneden uzatma işlemi yapabilir.
3. Öğretim elemanları ve idari personel telefonla (216 559 90 90) uzatma işlemi yaptırabilir.
4. E-posta ile uzatma işlemi yapılmaz.
5. Son uzatma hakkı dolan yayın aynı kullanıcıya rafta 1 gün kalmadıkça tekrar ödünç verilmez.
6. Başkası tarafından ayırtılan yayınların süresi uzatılamaz.
7. Üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar için uzatma işlemi yapılmaz.
 
D. Geri Çağırma
1. Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, bir yayını geri çağırma hakkına sahiptir.
2. Geri çağırma notu üyenin eline geçtikten sonra en geç 3 gün içinde yayını iade etmek zorundadır. 
 
E. Yayın Ayırtma
1. Ödünç alınmış yayınlar ile ayırtma rafında bulunan yayınlar diğer kullanıcılar tarafından ayırtılabilir.
2. Yayın ayırtma işlemi Kütüphane otomasyon sistemi üzerinden yayın ile ilgili bilgilerin bulunduğu ekrandan yapılabildiği gibi ödünç verme bankolarından da yapılabilir.
3. Rafta bulunan yayınlara ayırtma işlemi yapılamaz.
4. Üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar yayın ayırtma işlemi yapamaz.
5. Ayırtılan yayın önceki kullanıcı tarafından iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde bu durum üyeye e-posta mesajı ile bildirilir.
6. Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Sırada yayını bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa yayın rafına gönderilir.
7. Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.
 
F. Notlar
1. Kullanıcılara ödünç verme işlemleri ile ilgili olarak;
 
a) Uyarı Notu:
(1) Ödünç aldığı yayının iade tarihine 3 gün kala kullanıcıya uyarı notu gönderilir.
(2) Saatlik ödünç alınan yayınlar için uyarı notu gönderilmez.
 
b) Gecikme Notu:
(1) Günlük ödünç alınan yayınlar için ödünç alınan yayının iade tarihinden;
1 gün sonra Birinci Gecikme Notu,
3 gün sonra İkinci Gecikme Notu,
iade tarihinden;
7 gün sonra Üçüncü Gecikme Notu,
30 gün sonra Dördüncü Gecikme Notu,
60 gün sonra Beşinci Gecikme Notu gönderilir.
 
(2) Saatlik ödünç alınan yayınlar için ödünç alınan materyalin iade saatinden;
1 saat sonra Birinci Gecikme Notu,
3 saat sonra İkinci Gecikme Notu,
1 gün sonra Üçüncü Gecikme Notu,
2 gün sonra Dördüncü Gecikme Notu,
5 gün sonra Beşinci Gecikme Notu gönderilir.
 
c) Fatura Notu:
Kullanıcı ödünç aldığı yayını 5 gecikme notuna rağmen iade etmemişse Beşinci Gecikme Notundan 1 ay sonra fatura notu gönderilir.
 
ç) Ayırtma Notu:
Kullanıcının ayırtmış olduğu yayın geldiğinde veya herhangi bir nedenle ayırtma iptal edildiğinde ayırtma notu gönderilir.
 
d) Geri Çağırma Notu:
Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda ödünç alınan yayının iade tarihini beklemeksizin yayını geri çağırmak için not gönderebilir.
 
Ödünç verme notları e-posta ile gönderilir. Kullanıcının e-posta adreslerinde değişiklik olduğunda Kütüphanenin ödünç verme bankolarına veya
kutuphane@sehir.edu.tr adresine bildirmesi gerekir.
3. Gecikme notlarının üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında ceza indirimi söz konusu değildir.
 
G. İade
1. Kullanıcı ödünç aldığı yayını zamanında iade etmekle yükümlüdür.
2. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır.
3. Kullanıcı yayını, ödünç aldığı bölüm veya kütüphaneye teslim etmelidir.
 
H. Rezerv Yayınlar Koleksiyonundan Yararlandırma Kuralları
1. Fakültelerden gelen istek üzerine veya Kütüphane Yönetiminin kararı ile tespit edilen yayınlar Rezerv bölümüne konur.
2. Rezerv bölümünde bulunan yayınlar 2 saatlik ödünç verilir. Dersi veren öğretim üyesine ise 1 dönem boyunca ödünç verilir.
3. Kütüphane Yönetimi ödünç verme süreleri değiştirebilir.
 
I. Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın / Belge Sağlama Hizmeti Kuralları
İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim elemanları, lisans üstü öğrencileri ve idari personel kütüphaneler arası ödünç hizmetinden yararlanabilirler.
 
İ. Nadir Eserler ve Harita Bölümünden Yararlandırma Kuralları
Nadir eserler koleksiyonu ile ilgili ayrıntılar için ilgili bölüme bakınız.
 
J. Depo Yayınları ve İstanbul Şehir Üniversitesi Arşiv Kopyalarından Yararlandırma Kuralları
Ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bakınız.
 
K. Geciken Yayınlar ve Cezalar
1. Zamanında iade edilmeyen yayınlar için para cezası uygulanır.
2. İade tarihinden itibaren ilk üç gün içinde iade edilen yayınlara para cezası uygulanmaz.
3. Gecikme Notlarına rağmen ödünç aldığı yayını iade etmeyen;
    a) Öğrencilerin öğrenci otomasyon sistemindeki kayıtlarına blok konulur,
    b) Öğretim elemanı ve idari personelin görev yaptığı birime yazı yazılır.
4. İstanbul Şehir Üniversitesi emekli personeli ödünç aldığı yayını iki kere geciktirdiği ve para cezasını ödemediği takdirde üyeliği iptal edilir.
5. Gününde iade edilmeyen her yayın için alınan gecikme cezası aşağıdaki tabloya göre hesaplanır:
 
 
1-7 gün arası
8 gün ve sonrası
Tüm kullanıcılar
50 Kuruş/gün
1 Lira
 
 
7. Rezerv (ders) yayınlar ile Görsel-İşitsel materyale geciken her saat için 1 Lira gecikme cezası uygulanır. Ayrıca kullanıcı 1 hafta süre ile ödünç verme hizmetlerinden yararlanamaz.
 
L. Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar
1. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür.
2. Kaybedilen yayının baskısı mevcut olanlar için;kullanıcı 15 gün içinde yayının son baskısını temin etmek ve işlem ücretini ödemekle yükümlüdür.
3. Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise kullanıcının Kütüphane Yönetimince belirlenen kaybedilene eşdeğer bir yayını
30 gün içinde temin etmesi ve işlem ücretini ödemesi gerekir.
4. İşlem ücreti 2010-2011 akademik yılı için 15,00 TL’dir.
5. Kaybedilen yayın iade tarihinden önce Kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası uygulanır.
6. Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına kayıp yayın işlemi uygulanır.
7. Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyeler birimlerine yazı ile bildirilir. Disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süre ile ödünç yayın verilmez.
8. Kütüphanelerden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip fakülte / enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.
9. Cezalar Kütüphane Yönetiminin önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
10. Gerekli durumlarda kurallar Kütüphane Yönetimince yeniden düzenlenebilir.
 
İletişim Bilgileri
Kitap Ödünç Verme Bankosu
Telefon:  216 559 90 90
E-posta: kutuphane@sehir.edu.tr
Rezerv Yayınlar Bankosu
Telefon : 216 559 90 90
E-posta: kutuphane@sehir.edu.tr
Görsel-İşitsel Materyal Ödünç Verme Bankosu
Telefon: 216 559 90 90
E-posta: kutuphane@sehir.edu.tr