rezervyayinlar.png
Rezerv Yayınlar Koleksiyonundan Yararlandırma Kuralları

A. Hizmetin Amacı
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesindeki rezerv hizmeti, eğitim programlarını desteklemek amacı ile öğretim elemanlarının önerdiği basılı bilgi kaynaklarını ve bunların elektronik kopyalarını online katalog üzerinden -telif haklarına uygun olarak- özel kurallar çerçevesinde öğrencilerin kullanımına sunmayı amaçlar.
 
B. Telif Haklarını İhlal Etmeyecek Biçimde E-Rezerv Bölümünde;
1. Kitaptan bir bölüm,
2. Derginin bir sayısından bir makale,
3. Öğretim elemanının hazırladığı ders özetleri, notları, testler, sunumlar ile benzeri
materyaller,
4. Herhangi bir yayından resim, harita, grafik, çizelge vb.
5. Bunların dışındaki bilgi kaynaklarının e-rezerv koleksiyonunda bulunabilmesi için
telif hakkı izni alınması gerekmektedir.
Telif hakları gereğince elektronik ortama aktarılmış kopyaların tam bibliyografik künyesinin bildirilmesi zorunludur. Her akademik dönem sonunda bu materyaller e-rezerv hizmetinden kaldırılır.
6. E-rezerv koleksiyonundaki bilgi kaynaklarına sadece İstanbul Şehir Üniversitesi mensuplarının erişim hakkı bulunmaktadır.
 
C. Rezerv koleksiyonu;
Öğretim elemanlarının önerdiği ve Kütüphanenin sahip olduğu basılı ve elektronik yayınlar,
Ders notları,
Öğretim elemanlarının kendi koleksiyonları,
Problem çözüm kitapları,
Sınav soru (test) kitapları,
Makaleler,
Kitap bölümleri,
Öğrenci ödevleri, çalışmaları (öğrencinin izni ve öğretim elemanının onayı ile) derse yardımcı görsel işitsel materyalleri ve malzemeleri içerir.
Ders yayınları Kütüphanenin http://www.library.sehir.edu.tr adresindeki kataloğundan öğretim elemanı ve ders adına göre taranabilir.
 
Ç. Rezerv Yayınlar Koleksiyonu İçin Yayın Ayırtma
Öğretim Elemanları için;
1. Öğretim elemanıüyesi, Rezerv Yayınlar Koleksiyonuna katılmasını istediği bilgi kaynağını
Kütüphane koleksiyonunda varsa dönem başlamadan iki hafta; yoksa iki ay önce “Ders Yayını İstek Formu”  ile birlikte Ödünç Verme Bölümüne bildirmesi gerekmektedir.
2. Rezerv Koleksiyonuna konulacak temel ders kitapları için “Ders Yayını İstek Formunun” bölüm başkanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir.
3. Rezerv Koleksiyonuna konulacak temel ders kitaplarının kopya sayısı, dersin türüne, öğrenci sayısına ve yayının kullanım oranına göre öğretim elemanının önerisi doğrultusunda Kütüphane tarafından belirlenir.
4. Öğretim elemanı sahip olduğu bilgi kaynaklarını öğrencilerin kullanımına sunmak amacı ile Rezerv Koleksiyonunda bulundurabilir. Bu kaynaklar dönem sonunda kendisine iade edilir. Kişisel kopyaların zarar görmesinden ve kaybolmasından Kütüphane sorumlu değildir.
5. E-Rezerv: Öğretim elemanları tarafından önerilen yayınların telif hakları doğrultusunda elektronik ortama aktarılmış kopyaları ve Kütüphanenin elektronik kaynaklarından oluşur. Bu bölümdeki bilgi kaynaklarına sadece İstanbul Şehir Üniversitesi mensupları ulaşabilir. Dönem sonunda elektronik ortama aktarılmış kopyalar kullanımdan kaldırılır.
 
Bir ders için;
(1) En fazla 1 temel ders yayını,
(2) En fazla 15 yardımcı ders yayını.
 D. Rezerv Yayınlar Koleksiyonu Ödünç Verme Kuralları:
1. Rezerv Koleksiyonundaki yayınlar iki saatlik, gecelik ve 1 günlük ödünç verilir.
2. Öğretim elemanı sadece kendi dersine ait ders yayınını dönemlik ödünç alabilir.
3. Gecelik alınan yayınların Kütüphanenin açıldığı saatte iade edilmesi gerekir.
4. Ders notları ve özel kopyalar gecelik ödünç verilmez.
5. Ders yayınına uzatma işlemi yapılmaz.
6. Kütüphane, yayının kullanım durumuna göre ödünç alma süresinde değişiklik yapabilir.
7. Zamanında iade edilmeyen ders yayınına saatlik gecikme cezası uygulanır. Gecikme ücreti saat başına 50 Kuruş’tur.
8. Üç defadan fazla ders yayınını zamanında iade etmeyen öğrencinin ders yayını kullanım hakkı 1 dönem boyunca kaldırılır.
 
Rezerv Yayınlar Koleksiyonu
Telefon: 216 559 90 91Faks: 216 474 53 53E-posta: kutuphane@sehir.edu.tr