Ayhan Kaygusuz / Kütüphane Direktörü 

ŞEHİR, orta vadede Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanesine sahip olmayı hedeflemektedir. Yazılı, basılı ve elektronik kaynaklardan oluşan bu büyük kütüphanede kullanıcılar Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında geniş bir literatüre erişilebilecekler, Kütüphanede Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra öncelikle bölgenin dillerinden olmak üzere çok sayıda dil ve alfabeden koleksiyonlar yer alacaktır. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları bütün yayınlar satın alma, bağış veya değişim yoluyla ŞEHİR Kütüphanesi’ne kazandırılacaktır.

Kütüphane sadece akademik ve bilimsel çalışmalara destek vermekle kalmayıp sosyal ve kültürel faaliyetleri ile de ŞEHİR’deki sosyal yaşamın merkezinde bulunacak, film ve imza günleri, sergiler, söyleşiler, toplantılar kütüphanenin gündelik faaliyetleri arasında yer alacaktır. ŞEHİR’deki akademik çalışmaların ayrılmaz bir parçası olan ŞEHİR Kütüphanesi, bilgi ihtiyacını en iyi biçimde karşılamak için kütüphanecilik ve bilgi teknolojisindeki gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmeleri kullanıcılarına en kısa sürede yansıtmayı da hedefliyor.

Ancak günümüz dünyasında her kurum ve kuruluş hedeflerini sürekli olarak gözden geçirmek, hizmet sunduğu kitlenin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uydurmak zorundadır. Aksi halde işlevlerini yerine getirmesi yani yaşaması mümkün değildir. Gelişmiş toplumlardaki araştırma kütüphaneleri yukarıda sıralanan hizmetleri rutinleri arasına almıştır. Bir yandan bu rutinlerini geliştirerek sürdürürken öte yandan iki konuda aktif rol oynamaktadırlar. Birincisi; lisans öğrencisinden kıdemli araştırmacısına kadar bütün kullanıcılarına “bilgi okuryazarluğı” programları sunmakta, böylelikle kütüphanenin sahip olduğu kaynakların en verimli biçimde kullanımını sağlamaya çalışmaktadırlar. İkinci olarak; Kütüphaneler artık araştırmacıyla daha yakından çalışmakta, onların istek ve ihtiyaçlarına en hızlı biçimde karşılık vermekte ve araştırma verilerinin toplanması, sınıflanması, korunması ve yeniden kullanımı kısacası “Araştırma Verilerinin Yönetimi=Research Data Management, RDM” konusunda aktif görev yapmaktadırlar.

Şehir Kütüphanesi olarak biz de bir yandan rutinlerimizi geliştirerk sürdürürken öte yandan dünyayı izlemeye ve gelişmeleri Kütüphanemizde uygulamaya çalışıyoruz. Üniversitemizin kütüphaneye bakışı ve verdiği destek geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.