MEZUN ÜYE POLİTİKASI​

 1. Üyelerin kendilerine ödünç verilen yayınları kaybetmeleri veya zarar vermeleri durumunda söz konusu yayının yerine konulmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus 200 TL depozito ödemeleri gerekir. Kayıp ve zarar verme durumunda ödenmesi gereken miktarın depozitodan fazla olması halinde aradaki fark mezun tarafından ayrıca ödenir. Depozitonun yukarıdaki nedenlerle kısmen ya da tamamen kullanılması durumunda mezun eksik depozito miktarını tamamlamakla yükümlüdür. Mezunların kütüphane üyeliklerini iptal etmeleri durumunda yatırmış oldukları depozitodan varsa kaybettikleri veya zarar verdikleri yayınların bedeli düşülerek kalan miktar kendilerine ödenir.

2. Yıllık üyelik aidatı 50 TL’dır.  Bu  ücret üyeliğin iptal edilmesi veya silinmesi dahil hiçbir suretle iade edilmez.

3. Üyelik süresi, üye olunan tarihten itibaren 1 yıldır ve bu sürenin sonunda üyeliğin yenilenmesi gerekir. Yenilenmeyen üyelikler pasif duruma alınır.  Üyeliğin yenilenmesi için o yıla ait yıllık aidatın ödenmesi ve kütüphanede 200TL depozitosu bulunması gerekmektedir. 

4. Kütüphaneye üye olan ŞEHİR Mezunları, mezun kartlarını göstererek, 15 gün süre ile 5 adet basılı yayın, 7 gün süre ile 3 adet ciltli süreli yayın ve 5 gün süre ile 1 adet multimedya ödünç alabilirler. Geciken ve eksik iade edilen bilgi kaynakları için diğer kullanıcılara uygulan cezai işlemler uygulanır. Başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi bir kez daha uzatılabilir. Uzatma işlemi, kütüphane web sayfası üzerinden kullanıcıya verilen üye kodu ve şifre bilgileri girilerek de yapılabilir. 

5.Mezunlarımız, ŞEHİR Üniversitesi’nin abone olduğu elektronik kaynakları sadece kütüphane içerisinden ve kendilerini geliştirmek amacıyla “fair use” ilkeleri doğrultusunda kullanabilirler. Üniversitenin abone olduğu içeriği lisans kurallarına aykırı olarak sistematik biçimde download eden mezunların veri tabanlarına erişimleri engellenir ve üyelikleri iptal edilebilir.
 
6. Mezunlarımızın veri tabanlarından yararlanabilmesi için yukarıdaki koşullara ilave olarak Üniversitemiz Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından kendilerinden istenen bilgileri sağlamaları ve bilgi teknolojileri ile ilgili kurallara uymaları gerekmektedir. 

7. Mezunlarımız fotokopi ve diğer çoğaltma hizmetlerinden, teklif hakları doğrultusunda ücretini ödeyerek yararlanabilirler. 

8. Kütüphane, ödünç alınan herhangi bir yayını iade tarihinden önce geri çağırma hakkına sahiptir. 

9. Kütüphaneye üye olan mezunlar Şehir Kütüphanesi kurallarına uymayı taahhüt etmiş sayılırlar, kurallara uymayanların kütüphane üyelikleri iptal edilir.​
 
​​