yararlanmakurallari.png

I. Genel Kurallar

A. İstanbul Şehir Üniversitesinin öğretim elemanları, öğrencileri ve idari personeli Kütüphaneden üye olmaksızın yaralanabilirler. Ancak;

1. Ödünç verme hizmeti,
2. Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama hizmeti,
3. Yerleşke dışı erişim hiz meti ve
4. Yayın sipariş etme hizmetlerinden yaralanabilmesi için üye olunması gerekmektedir.
  
B. Ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
 
C. Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır.
 
D. Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmesi, içinde tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.
 
E. Kullanıcılar kişisel eşyalarını korumakla yükümlüdür. Çalınma ve kaybolma olaylarından Kütüphane sorumlu tutulamaz.
 
F. Kullanıcılar Kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmalıdır.
 
G. Merkez ve şube kütüphanelerdeki materyaller elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan Kütüphane dışına materyal çıkarılamaz. İzinsiz materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
 
H. Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapılamaz, gürültülü olarak çalışılamaz.
 
I. Kütüphane kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve uyarıları başlatılır.
 
II. Üyelik
A. Üyelik İşlemleri
1. Üye olmak isteyen öğretim elemanı ve idari personel İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesine İstanbul Şehir Üniversitesi personel kimlik kartı ile başvurarak üye bilgi formunu (Form 2),
2. Üye olmak isteyen sözleşmeli / misafir öğretim elemanı görev yaptığı birimden İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki görevini ve görev süresini belirten yazı ile birlikte üye bilgi formunu (Form 2),
3. Üye olmak isteyen öğrenci İstanbul Şehir Üniversitesi öğrenci kimlik kartı ile başvurarak taahhütnameyi (Form 1)
4. Üye olmak isteyen emekli personel Kütüphaneye İstanbul Şehir Üniversitesi emekli personel kimlik kartı ile başvurarak emekli personel için hazırlanan üye bilgi formunu (Form 3),
5. Üye olmak isteyen diğer üniversite kütüphaneleri kütüphaneler arası üyelik formunu doldurarak üye olabilirler (Form 4).
6. Kütüphaneye üye olan kullanıcılara Kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere PIN kodu verilir.
 
B. Üyelik Süresi
1. İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim elemanı, idari personeli, sözleşmeli / misafir öğretim elemanı İstanbul Şehir Üniversitesi’de görev yaptığı sürece,
2. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri veya misafir öğrenciler İstanbul Şehir Üniversitesi’deki öğrenimleri süresince,
3. İstanbul Şehir Üniversitesi mezunları kendilerine verilen mezun kartları ile Kütüphane olanaklarından yararlanabilirler. Mezunların Kütüphaneden hangi koşullarla yararlanacakları Üniversite mezun vermeden önce ayrıca tespit edilir.
4. İstanbul Şehir Üniversitesi emekli personeli üyelik için başvurduğu tarihten itibaren 1 yıl süresince üye olabilir. Emekli personel üyelik bitiminde Kütüphaneye  müracaat ederek süresini uzatabilir. Uzatma talebinde bulunmayanların üyelikleri iptal edilir.
 
C. Üyeliği Sona Erdirme veya Askıya alma
a. Üyeliğin Sona Ermesi
1. Personel, emeklilik, istifa, nakil, görevlendirme ve askerlik nedeniyle belli bir süre veya bütünüyle Üniversiteden ayrıldığında, Kütüphaneden "ilişiği yoktur" onayı,
2. Öğrenci, mezuniyetinde veya herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda Kütüphaneden “ilişiği yoktur” belgesi almakla yükümlüdür.
 
b. Askıya Alma
1) Kullanıcılar Kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür. Kütüphane kurallarına uymayanlar, güçlük çıkaranlar, Kütüphane çalışanlarının görev yapmalarını engelleyenler, kütüphane içinde disiplini ve sükuneti  bozanların üyeliği  ilgili kurulların onayı sonucunda 1 ay süre ile,
2) İstanbul Şehir Üniversitesi kimlik kartını başkasına kullandıran veya üzerinde tahrifat yapanların üyeliği üyeliği  ilgili kurulların onayı sonucunda  1 ay süre ile, disiplin kurullarından ceza alan kullanıcıların 2 ay süre ile askıya alınır.
3) Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren veya izinsiz materyal çıkaran kullanıcılar hakkında ilgili birimlere bildirilerek yasal işlem yapılması istenir.