Yazar Eser Adı Yayınlayan Sınıflama
Mahmud es-Seyyid Sabih İhta’ İbn Teymiyye fi hakk Rasulüllah ve ehli beytihi [y.y.]  
Darnton, Robert The business of enlightenment : A publishing history of the EncyclopeÌdie, 1775-1800 Belknap Press AE 25 .E6/D37
Ost, François De la pyramide au reseau? : Pour une théorie dialectique du droit Universitaires Saint-Louis B 65/.O58
  Visual culture : The reader SAGE Publications in association with the Open University B 105 .I47/V58
Baggini, Julian The philosopher’s toolkit : A compendium of philosophical concepts and methods Wiley-Blackwell BC 177/.B19
Anderson, Eric Inclusive masculinity : The changing nature of masculinities Routledge BF 692.5/.A53
  The sage handbook of identities SAGE Publications BF 697/.S234
Johnstone, Ronald L. Religion in society : A sociology of religion Pearson/Prentice Hall BL 60/.J63
  Religion and ideology : A reader Manchester University Press in association with the Open University BL 60/.R33 
  Türkiye'de İslâmcılık düşüncesi : Metinler /kişiler Kitabevi BP 63 .T8/T87
  Türkiye'de İslâmcılık düşüncesi : Metinler /kişiler Kitabevi BP 63 .T8/T87
İslamoğlu, Mustafa Efendim Düşün Yayıncılık BP 75.27/.I85
Lowry, Heath W. Historical vestiges of Niyâzî Mısrî’s presence on the island of Limnos =  Niyâzî Mısrî’nin Limnos adası’nda bulunan tarihî izleri Bahçeşehir University Press BP 80 .N485/L69
İslamoğlu, Mustafa Ayetlerin ışığında Düşün Yayıncılık BP 130.1/.I75
İslamoğlu, Mustafa Hayat Kitabı Kur’an : Gerekçeli meal - tefsir Düşün Yayıncılık BP 130.4/I85
İslamoğlu, Mustafa Hayat Kitabı Kur’an : Gerekçeli meal - tefsir Düşün Yayıncılık BP 130.4/I85
İslamoğlu, Mustafa Dağarcık Düşün Yayıncılık BP 161.2/.I75
Mete, Ömer Lütfi Allah'sız Müslümanlık : Gerileme sürecinde İslam'ı yaşama sorunu Profil BP 161.3/.M48
İslamoğlu, Mustafa Bir yaradan kurşun çıkarır gibi : Tüm söyleşiler Düşün Yayıncılık BP 165.5/I85
Barthold, V. V. (Vasilii Vladimirovich) Halife ve sultan Yeditepe Yayınevi BP 166.9/.B3727
Manaz, Abdullah Siyasal islamcılık : Dünyada siyasal islamcılık IQ Kültür Sanat Yayıncılık BP 173.7/.M362
Manaz, Abdullah Siyasal islamcılık : Türkiye’de siyasal islamcılık IQ Kültür Sanat Yayıncılık BP 173.7/.M362
  Shamanism and Islam  : Sufism, healing rituals and spirits in the Muslim world I.B. Tauris BP 188.5/.S537
Laski, Harold Joseph Faith, reason and civilisation V. Gollancz CB 151/.L36 
Latour, Bruno An inquiry into modes of existence : An anthropology of the moderns Harvard University Press CB 358/.L27813
Acaroğlu, M. Türker Azınlıkların ve yabancıların aldığı  :   Türkçe adlar ve soyadları sözlüğü  :  Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ile yabancılardan yaklaşık 2.000 kişi üzerine yaşamöyküsel ve dilbilimsel bilgiler IQ Kültür Sanat Yayıncılık CS 3040/.A337
  E! true Hollywood story : The real storiesl behind the glitter Chamberlain Bros. CT 220/.E13
Phillips, Ian Teaching history : Developing as a reflective secondary teacher Sage D 16.4 .G7/P55
  The SAGE handbook of historical theory Sage D 16.8/.S211
Furay, Conal The methods and skills of history : A practical guide Harlan Davidson D 21/.F947
Oral, Haluk Gallipoli 1915 : Through Turkish eyes Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları D 568.3/.O7313
Fischer-Galati, Stephen A. Ottoman imperialism and German protestantism, 1521-1555 Octagon Books DB 65.3/.F5
Cecil, Lamar Wilhelm II : Emperor and exile 1900-1941 University of North Carolina Press DD 229/.C4
Dikici, Radi Bizans İmparatorluğu tarihi (Şu Bizim Bizans-Byzantium 330-1453) Remzi Kitabevi DF 552/.D55
Lowry, Heath W. The Evrenos family & the city of Selânik (Thessaloniki) : Who built the Hamza Beğ câmi’i & why? = Evrenos ailesi ve Selânik şehri  :  Hamza Beğ câmii niçin ve kimin tarafından yapıldı? Bahçeşehir University Press DF 801/.L67
Lowry, Heath W. The Evrenos Dynasty of Yenice Vardar : Notes & documents Bahçeşehir University Press DF 801/.L692
Lowry, Heath W. Fourteenth century Ottoman realities in search of Hacı-Gazi Evrenos =  On dördüncü yüzyıl Osmanlı gerçekleri Hacı-Gazi Evrenos’un izinde Bahçeşehir Üniversitesi DF 951 .G43/L69
Lowry, Heath W. On beşinci yüzyıl Osmanlı gerçekleri Limnos (Limni) adasında yaşam Bahçeşehir Üniversitesi DF 951 .G43/L69719
  Tolstoy'un gizli raporlarında Osmanlı İmparatorluğu : İstanbul'daki Rus büyükelçi Pyotr Andreyevic Tolstoy ve onun Osmanlı İmparatorluğu'na dair hatıraları (XVIII. yüzyılın ilk çeyreği) Yeditepe Yayınevi DK 68.7 .T9/R8719
Olçar, Kemal Karadeniz politikaları ve Türkiye-Ukrayna stratejik̇ ilişkileri IQ Kültür Sanat Yayıncılık DK 508.57 .T8/O53
Necefli, Güntekin XVIII. asırda Azerbaycan topraklarında Ermeni devleti kurma teşebbüsleri IQ Kültür Sanat DK 696.9/.A76 N43
Sarıahmetoğlu, Nesrin Karabağ IQ Kültür Sanat Yayıncılık DK 699 .N34/S37
  Balkans : A mirror of the new international order Eren DR 45/.B34
  Osmanlı idaresinde bir Balkan şehri : Rusçuk Yeditepe DR 98 .R8/O85
  Türkiye cep rehberi Dost Kitabevi DR 416/.T878
Dursun, A. Haluk Osmanlı coğrafyasına yolculuk Timaş Yayınları DR 419/.D8
Streit, Clarence K. Clarence K. Streit's The unknown Turks : Mustafa Kemal Paşa, nationalist Ankara & daily life in Anatolia, January - March 1921 Bahçeşehir University Press DR 428/.S87
Streit, Clarence K. Bilinmeyen Türkler : Mustafa Kemal Paşa, milliyetçi Ankara ve Anadolu'da gündelik hayat Ocak-Mart 1921 Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları DR 428/.S8719
Öcal, Yalçın Tarihin ışığında gayrimüslim Türkler IQ Kültür Sanat Yayıncılık DR 434/.O253
Doğan, Osman Soykırım mı? Yolkırım mı? : Hançerliyan IQ Kültür Sanat DR 435/.A7 D64
Başak, Tolga İngiltere'nin Ermeni politikası, 1830-1923 IQ Kültür Sanat Yayıncılık DR 435 .A7/B37
Dabağyan, Levon P. Emperyalistler kıskacında : Ermeni tehciri IQ Kültür Sanat Yayıncılık DR 435 .A7/D332
Özger, Yunus 1895 Bayburt Ermeni ayaklanmaları IQ Kültür Sanat Yayıncılık DR 435 .A7/O83
Uysal, Berna Türkdoğan The Displacement : Turkish-Armenian relations since 1915 IQ Culture and Art Publications DR 435 .A7/U9719
Fırat, Mustafa Siyasi bir cinayetin anatomisi : Mehmet Şerif Fırat olayı ve Kürt sorunu IQ Kültür Sanat Yayıncılık DR 435 .K87/F47
Türkdoğan, Orhan Kars'ta bir etnik grup  :   Malakanlar'ın toplumsal yapısı IQ Kültür Sanat Yayıncılık DR 435 .M64/T87
Selçuk, Ali Ağaçeri Türkmenleri : Tahtacılar IQ Kültür Sanat Yayıncılık DR 435 .T9/Y6
Egawa, Hikari Bir Yörük grubu ve hayat tarzı Yağcı Bedir Yörükleri Eren Yayıncılık DR 435 .Y8/E33
  Tarihin satır aralarından 1 Çamlıca Basım Yayın DR 440 .T87/T37
Divitçioğlu, Sencer Meta tarih Ege beylikleri = Meta history Egean beyliks Eren Yayıncılık DR 481/.D5
Wittek, Paul The rise of the Ottoman Empire : Studies in the history of Turkey, 13th-15th centuries Routledge DR 481/.W5
Dursun, Haluk Nil'den Tuna'ya Osmanlı Timaş Yayınları DR 485/.D87
Göyünç, Nejat Land an der Grenze : Osmanische Verwaltung im heutigen türkisch-syrisch-irakischen Grenzgebiet im 16. Jahrhundert Eren DR 486/.G69
Dabağyan, Levon P. Osmanlı'da şer hareketleri ve II. Abdülhamid Han IQ Kültür Sanat Yayıncılık DR 571/.D33
Sunar, İlkay State, society and democracy in Turkey Bahçeşehir University DR 576/.S86
Kocatürk, Önder Balkanlar'dan ortadoğu'ya  :   Osmanlı-Ingiliz ilişkileri (1908-1910) IQ Kültür Sanat Yayıncılık DR 584/.K633
Onaran, Nevzat Emvâl-i metrûke olayı : Osmanlı'da ve Cumhuriyet'te Ermeni ve Rum mallarının Türkleştirilmesi Belge Yayınları DR 588/.O637
Yazıcı, Nuri Milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları DR 589/.Y395
Ziya Gökalp Ulus-Devlet düşünürü  :   Ziya Gökalp IQ Kültür Sanat Yayıncılık DR 592 .G6/G64
Âdil, Selahattin, Paşa Çanakkale cephesinden mektuplar-hatıralar Yeditepe Yayınevi DR 592 .S45/A3
Mete, Ömer Lütfi Derin devlet Profil DR 603/.D47
  Hükümet ve Liderlik Okulu Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları DR 603/.H85
Kaynak, Mahir Ergenekon : Darbecilerin son çırpınışları Profil DR 603/.K393
Mete, Ömer Lütfi 28 Şubat'tan Şemdinli'ye derin çeteler Profil Yayıncılık DR 603/.M48
  Suikastların şifresi  : 2000'li yıllar ve Türkiye : Derin, şifresli suikastlar ve çeteler Adalet Yayınevi DR 603/.S85
Wilson, Neil İstanbul ve Ege Kıyısı Dost Kitabevi Yayınları DR 718/.I7819
Subtil, Julie İstanbul : Cartoville harita rehber Dost Kitabevi DR 718/.I8819
Gilles, Pierre İstanbul'un tarihi eserleri Eren Yayıncılık DR 720/.G519
Mantran, Robert 17. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul : kurumsal, iktisadi, toplumsal tarih denemesi V Yayınları DR 730/.M36
Marmara, Rinaldo Manastırların penceresinden İstanbul XIX. yüzyıl Bahçeşehir Üniversitesi DR 731/.M37
Hoare, Marko Attila The history of Bosnia : From the Middle Ages to the present day Saqi DR 1685/.H63
Uçar, Fuat Geçmiş-günümüz ve geleceğin : Türk dünyası IQ Kültür Sanat yayıncılık DS 26/.U233
  Muslim rap, halal soaps, and revolutionary theater : Artistic developments in the Muslim world University of Texas Press DS 35.62/.M885
Ahsan, M. M. Social life under the Abbasids, 170-289 AH, 786-902 AD Longman DS 36.855/.A35
Lassner, Jacob The shaping of Abbasid rule Princeton University Press DS 38.6/.L37
Türkdoğan, Orhan Doğu ve Güneydoğu : Kabile-aşiret yapısı IQ KültürSanat Yayıncılık DS 51 .E27/T873
  Money, power and politics in early Islamic Syria : A review of current debates Ashgate DS 97/.M66
Pinto, Bensiyon My life as a Turkish jew : Memoirs of the president of the Turkish-Jewish community 1989-2004 Bahçeşehir University Press DS 135 .T83/P5613
Erdoğdu, Hikmet Büyük Pers düşüncesinden Zülfikar'ın yumruğuna : İran IQ Kültür Sanat Yayıncılık DS 318.8/.E63
Alptekin, Cengiz Sha-t'o Türkleri : Siyasi ve kültürel tarihi IQ Kültür Sanat Yayıncılık DS 749.6/.A47
Neack, Laura The new foreign policy : Power seeking in a globalized era Rowman & Littlefield Publishers E 895/.N43
Tutino, John Making a new world : Founding capitalism in the Bajío and Spanish North America Duke University Press F 1246.6/.T88
Lowry, Heath W. Evliya Çelebi'nin ayak izlerinde : Bir rehber kitap olarak seyahatname Bahçeşehir Üniversitesi G 460/.E93019
  Key thinkers on space and place Sage GF 21/.K49
  Ottoman costumes : From textile to identity Eren GT 1400/.O88
Devereux, Robert The first Ottoman constitutional period, a study of the Midhat Constitution and Parliament Johns Hopkins Press H 31/.J6
Wetherell, Margaret Discourse theory and practice : A reader SAGE H 61/.W84
DeVellis, Robert F. Scale development : Theory and applications SAGE H 61.27/.D48
  Varieties of narrative analysis Sage H 61.295/.V37
Berkman, Elliot T. A conceptual guide to statistics using SPSS Sage HA 32/.B47
Bannock, Graham The Palgrave encyclopedia of world economic history since  1750 Palgrave Macmillan HB 61/.B36
  Keynes’ General theory : Seventy-Five Years Later   HB 99.7/.K3646
Femia, Joseph V. Vilfredo Pareto : Beyond disciplinary boundaries Ashgate HB 109 .P3/F46
  Quantifying the Roman economy : Methods and problems Oxford University Press HC 39/.Q366
Allen, Robert C. Global economic history : A very short introduction Oxford University Press HC 51/.A56
  The Oxford handbook of the history of consumption Oxford University Press HC 79 .C6/O94
Sarıibrahimoğlu, Y. Selim Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tamamlanması öngörülen Gümrük Birliği kararı ışığında YEDAŞ davası Adalet Yayınevi HC 241.25 .T8/S27
Sella, Domenico Trade and industry in early modern Italy Ashgate/Variorum HC 304/.S45
  Türkiye ekonomisinde büyüme ve yapısal sorunlar : Betam araştırma notları 2008-2012 Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları HC 415.15 .T8/T87
  Environmentalism in Turkey  : Between democracy and development? Ashgate HC 495 .E5/E58
Drucker, Peter F. Klasik drucker Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları HD 31/.D7671719
Dennison, T. K. The institutional framework of Russian serfdom Cambridge University Press HD 714/.D46
Uz, Abdullah Kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi ve devri bakımından anayasal sınırlar Adalet Yayınevi HD 4276.7/.U93
  The idea of work in Europe from antiquity to modern times Ashgate Pub. HD 4904.6/.I34
Gökçe, Yasir Uluslararası metinler, AB düzenlemeleri ve ABAD kararları ışığında Avrupa Birliği'nde aile birleşimi Legal HD 7164 .A7/G65
Türkdoğan, Orhan İstanbul : Gecekondu kimliği IQ Kültür Sanat Yayıncılık HD 7287.96 .T9/T871
Mazak, Mehmet Osmanlı'dan günümüze temizlik tarihi : Tanzifat-ı İstanbul Yeditepe Yayınevi HD 8039 .C442/M39
Davenport, Thomas H. Düşünerek yaşayanlar : Bilgi işçileri ve temel özellikleri nasıl yönetleibilirler ve performansları nasıl iyileştirilbilir? Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları HD 8039 .K59/D3819
Rose, Susan The wine trade in medieval Europe 1000-1500 Continuum Books HD 9385 .A2/R67
Ergün, Çağdaş Evrim Elektrik piyasasında kamu hizmeti Çakmak Yayınevi HD 9685/.E688
Şimşek, Nevzat Türkiye'nin endüstri-içi dış ticaretinin analizi Beta HD 9736 .T92/S56
Öztürk, Osman Türkiye’de trafik kazaları gerçeği II Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları HE 5614.5 .T9/O98
Huberman, Michael Odd couple : International trade and labor standards in history Yale University Press HF 1379/.H85
Kaya, Ferudun Dış ticaret ve finansmanı : [Örnek olay ve yeni mevzuat] Beta HF 1379/.K39
Özalp, Abdurrahman UCP 600'ın kullanılması ve akreditif : Dış ticaret'te yeni kurallar Türkmen Yayınları HF 1379/.O935
  Uygulamalı ihracat-ithalat : İşlemler ve dokümantasyon Gazi Kitabevi HF 1379/.U94
Kaya, Salih Her yönüyle dış ticaret Ce-Ka Yayınları HF 1379/K39
Britnell, R. H. Markets, trade and economic development in England and Europe, 1050-1550 Ashgate Variorum HF 3515/.B75
Öztürk, Nazım Dış ticaret : Kuram politika uygulama Palme HF 3756.5/.O98
Durukanoğlu, Nihayet Dış ticaret dünyası : Örnek olay ve tablolar Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. HF 3756.5 .Z5/ D87
Demirel, Yavuz Müşteri ilişkileri yönetimi ve bilgi paylaşımı IQ Kültür Sanat Yayıncılık HF 5415.5/.D46
Akgöz, S. Sedat E-dış ticaret işlemleri yönetimi Beta Basım Yayım HF 5548.32/.A54
Kishalı, Yunus Şirketler muhasebesi : Tek düzen hesap planına göre hazırlanmış ve son değişikliklere göre gözden geçirilmiş  Beta Basım Yayım HF 5686 .C7/K58
Wennerlind, Carl Casualties of credit : The English financial revolution, 1620-1720 Harvard University Press HG 3754.5 .G7/W46
Çetinoğlu, Sait Ekonomik ve kültürel jenosit : Varlık Vergisi 1942-1944 Belge Yayınları HJ 4133 .T9/C47
Şimşir, Sebahattin Tarihçi gözüyle Türk tarih sosyolojisi yazıları IQ Kültür Sanat Yayıncılık HM 477 .T9/S56
  Modernity : An introduction to modern societies Blackwell HM 585/.U53
Roy, William G. Making societies : The historical construction of our world Pine Forge Press HM 651/.R68
  Trust and conflict : Representation, culture and dialogue Routledge HM 716/.T78
Scott, W. Richard Institutions and organizations : Ideas and interests Sage Publications HM 786/.S3845
Jeong, Ho-Won Understanding conflict and conflict analysis SAGE HM 1121/.J47
Szyliowicz, Joseph S. Political change in rural Turkey :  Erdemli Mouton HN 613.5/.S9
Türkdoğan, Orhan Türk toplum sistemi ve yapısal sorunları IQ Kültür Sanat Yayıncılık HN 656.5 .A8/T8721
Türkdoğan, Orhan Türk toplumunun tarihsel kimliği ve günümüz sorunları IQ Kültür Sanat Yayıncılık HN 656.5 .A8/T8763
  Handbook of gender and women’s studies Sage HQ 1180/.H355
Bayazıtoğlu, Hüseyin Mümtaz Karanlığa iki el ateş : (İkiz kuleler, Afganistan, Irak) IQ Kültür Sanat Yayıncılık HV 6432.7/.B39
Türkdoğan, Orhan Günümüzde toplumsal şiddet ve Türkiye gerçeği IQ Kültür Sanat HV 6433 .T9/T87
Kaygısız, Mustafa Seri katiller paralel cinayetler Adalet HV 6515/.K39
  Adli bilimler suç analizi : Genel adli bilimler, olay yeri için adli tıp bilgileri, suç analizi, raporlar-yazışmalar ve ilgili mevzuat Adalet Yayınevi HV 8073/.K39
Kaygısız, Mustafa Polisiye gerçekler : Suç-suçlu-kurban ar(k)asındaki izler Adalet Yayınevi HV 8079 .H6/K39
Cornforth, Maurice Campbell Marksist klasikleri okuma kılavuzu Yordam Kitap HX 40/.C6819
Laski, Harold Joseph Communism Frank Cass HX 696/.L3
Laski, Harold Joseph Studies in law and politics Transaction Publishers JA 38/.L353
Heywood, Andrew Politics New York JA 66/.H45
Gürbüz, Yaşar Karşılaştırmalı siyasal sistemler Filiz JA 69 .T9/G87
Yetkin, Çetin Siyasal düşünceler tarihi : Orta Çağ’ın sonuna kadar Mezopotamya, Hint, Çin, Yunan, Roma, Hıristiyan, İslam ve Türk siyasal düşüncesi Gürer Yayınları JA 81/.Y48
Billig, Michael Banal nationalism Sage JC 311/.B476
Uygun, Oktay Federal devlet : Temel ilkeleri, başlıca kurumları ve Türkiye’de uygulanabilirliği On İki Levha Yayınları JC 355/.U94
Yanık, Murat Başkanlık sistemi ve Türkiye’de uygulanabilirliği Adalet Yayınevi JF 331/.Y36
Bauböck, Rainer Transnational citizenship : Membership and rights in international migration E. Elgar JF 801/.B384
  Handbook of citizenship studies SAGE JF 801/.H36
Oy, Osman Doğumdan-ölüme, vergiden-tüketici haklarına kadar : Vatandaşlık el kitabı Beta Basım Yayım JF 801/.O9
Nomer, Mert ABD başkanlık sisteminde başkanın yetkileri XII Levha JK 522/.N66
Heper, Metin The state tradition in Turkey Eothen Press JQ 1802/.H47
Kalaycıoğlu, Ersin Türkiye'de politik değişim ve modernleşme Dora Yayınları JQ 1805/.K35
  Dünyada yerel yönetimler : Örnekler-uygulamalar Seçkin Yayıncılık JS 78/.D86
Ergin, Osman Mecelle-i umûr-ı belediyye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı JS 6952 .A2/E74
Ergin, Osman Mecelle-i umûr-ı belediyye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı JS 6952 .A2/E74
Ergin, Osman Mecelle-i umûr-ı belediyye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı JS 6952 .A2/E74
Ergin, Osman Mecelle-i umûr-ı belediyye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı JS 6952 .A2/E74
Ergin, Osman Mecelle-i umûr-ı belediyye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı JS 6952 .A2/E74
Ergin, Osman Mecelle-i umûr-ı belediyye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı JS 6952 .A2/E74
Ergin, Osman Mecelle-i umûr-ı belediyye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı JS 6952 .A2/E74
Ergin, Osman Mecelle-i umûr-ı belediyye : İndeks İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı JS 6952 .A2/E74
Ergin, Osman Mecelle-i umûr-ı belediyye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı JS 6952 .A2/E74
Ulusoy, Ahmet Mahalli idareler : Tteori, uygulama, maliye Seçkin Yayıncılık JS 6953 .A3/U49
Chibber, Vivek Postcolonial theory and the specter of capital Verso JV 51/.C474
Kaya, İbrahim Seeking a legal perspective on international migration and Turkey Legal JV 8745/.K39
  2023 : Türkiye’nin 100. yıl vizyonu Bahçeşehir Üniversitesi JX 1952/.T87
Breuning, Marijke Foreign policy analysis : A comparative introduction Palgrave Macmillan JZ 1234/.B74
  Foreign policy in comparative perspective : Domestic and international influences on state behavior CQ Press JZ 1242/.F676
Hudson, Valerie M. Foreign policy analysis : Classic and contemporary theory Rowman & Littlefield Pub. JZ 1253/.H83
Küntay, Burak Major shift : The change in U.S. foreign policy during the 2003 Iraq war era and Turkish - U.S. relations Bahçeşehir University Press JZ 1480/.K86
Turanlı, Yücel Barış hakkı ve hayata geçirilmesi On İki Levha JZ 5538/.T87
Detraz, Nicole International security and gender Polity JZ 5588/.D47
Fierke, K. M. Critical approaches to international security Polity JZ 5588/.F54
Akad, Mehmet Kamu hukuku bilgisi Der Yayınları K 230/.A33
Kelsen, Hans Pure theory of law University of California Press K 339/.K4413
Türkbağ, Ahmet Ulvi Hukuk sosyolojisinde güncel bir radikal : Donald Black Derin K 376/.T87
Köksal, Yunay Dış ticarette iletişim müzakere ve sözleşme yönetimi =  (Communication, negotiation and contract management in Foreign trade) Adalet Yayınevi K 884/.K65
Aydın , Muzaffer Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ve takipte şikayet : Bono-poliçe-çek : 6102 sayılı yeni ttk'daki kambiyo senetleri ile ilgili değişikliklere eklenerek açıklamalı ve içtihatlı Adalet Yayınevi K 1060.8/.A93
Aydın, Hakkı Devletler ve İslam hukukunda deniz Rağbet Yayınları K 1160/.A93
Kalabalık, Halil İnsan hakları hukuku Seçkin K 3240.4/.K35
Ulutaş, Ahmet Ceza alanında uluslararası adli işbirliği hukuku Adalet Yayınevi K 5000/.U488
Elçin Ertuğrul, Ümmühan Uluslararası hukukun emredici normlarından doğan yükümlülüklerin ciddi ihlallerinden devletin sorumluluğu Yetkin Yayınları K 7040/.E43
Aydemir, Deniz Defne Kırlı Milletlerarası Usul Hukukunda ihtiyati tedbirler  : (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT ilkeleri ve Türk yargılama hukuku çerçevesinde) On İki Levha Yayıncılık K 7681 /.A93
Arslan, Çetin Yüce Divan olarak Anayasa Mahkemesi Nobel Yayın Dağıtım KB 2620/.A77
Bayraktarlı, İhsan Yılmaz Alman siyasal sisteminde erkler ayrılığı bağlamında yargı ve siyasal erkin yakın ilişkisi Yetkin Yayınları KF 4565 .A46/B39
Ergün, Çağdaş Evrim Avrupa Birliği enerji hukuku Çakmak Yayınevi KJC 6720/.E74
Muşul, Timuçin Hukuk fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencileri için pratik çalışma kitabı : Medeni usul, icra ve iflas, tebligat hukuku uygulamaları Adalet Yayınevi KKX 70/.M87
Kaya, İbrahim Uluslararası hukukta temel belgeler =  Basic documents in international law Seçkin Yayıncılık KKX 480/.K39
Memiş, Emin "Kanun Hükmünde" andlaşma ve danıştay uygulaması : Avrupa Ortak Normuna uyum analizleri Alfa Yayınları KKX 480/.M45
Tiryakioğlu, Bilgin Türk Uluslararası özel hukuk mevzuatı Yetkin Yayınları KKX 480/.T57
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Genel gerekçeler ve başlangıç hükümleri 1 (Mk. 1-7) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Genel gerekçeler ve başlangıç hükümleri 2 (Mk. 1-7) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Kişiler hukuku 1 (Mk. 8-117) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Kişiler hukuku 2 (Mk. 8-117) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Aile hukuku 1 (Mk. 118-494) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Aile hukuku 2 (Mk. 118-494) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Aile hukuku 3 (Mk. 118-494) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Aile hukuku 4 (Mk. 118-494) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Miras hukuku 1 (Mk. 495-682) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Miras hukuku 2 (Mk. 495-682) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Miras hukuku 3 (Mk. 495-682) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Eşya hukuku 1 (Mk. 683-1030) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Eşya hukuku 2 (Mk. 683-1030) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Eşya hukuku 3 (Mk. 683-1030) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Eşya hukuku 4 (Mk. 683-1030) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Uyar, Talih Türk medeni kanunu : Gerekçeli-içtihatlı : Eşya hukuku 5 (Mk. 683-1030) [y.y.] KKX 494.3 1926/.U93
Gençcan, Ömer Uğur 6100 sayılı HMK hükümlerine göre medeni hukuk davaları (sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemesi) : Genel bilgiler, başlangıç hükümleri, açıklama-dilekçe örnekleri-son içtihatlar Yetkin Yayınları KKX 500/.G46
Gençcan, Ömer Uğur 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu : Bilimsel açıklama, içtihatlar, ilgili mevzuat Yetkin Yayınları KKX 500/.G46
Gençcan, Ömer Uğur 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu : Bilimsel açıklama, içtihatlar, ilgili mevzuat Yetkin Yayınları KKX 500/.G46
Gençcan, Ömer Uğur 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu : Bilimsel açıklama, içtihatlar, ilgili mevzuat Yetkin Yayınları KKX 500/.G46
Gençcan, Ömer Uğur 6100 sayılı HMK hükümlerine göre aile mahkemesi davaları : Açıklama-dilekçe örnekleri- son içtihatlar Yetkin Yayınları KKX 540/.G46
Gençcan, Ömer Uğur Boşanma tazminat ve nafaka hukuku Yetkin Yayınları KKX 558/.G463
Karahasan, Mustafa Reşit Yeni Türk medeni kanunu eşya hukuku : Öğreti yargıtay kararları ilgili mevzuat Arıkan KKX 634.51926/.K36
Karahasan, Mustafa Reşit Yeni Türk medeni kanunu eşya hukuku : Öğreti yargıtay kararları ilgili mevzuat Arıkan KKX 634.51926/.K36
Çiçek, İbrahim Adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi Seçkin Yayıncılık KKX 664/.C532
Ruhi, Ahmet Cemal Paylaşma davaları : İzale-i şüyu, ortaklığın  paydaşlığın giderilmesi (en son yargıtay içtihatları ile) Seçkin KKX 702/.R84
Surlu, Mehmet Handan Öğreti ve uygulamanın ışığında açıklamalı - içtihatlı zorunlu geçit hakkı ve diğer geçit hakları Seçkin KKX 711 .R54/S875
Özkaya, Eraslan Aşırı yararlanma (Gabin) davaları Seçkin Hukuk KKX 810/.O95
Özkaya, Eraslan Yanılma aldatma korkutma davaları ( hata - hile - ikrah ) Seçkin Yayıncılık KKX 810/.O953
Özkaya, Eraslan Açıklamalı-içtihatlı inançlı işlem ve muvazaa davaları Seçkin KKX 860.4/.O95
Yavuz, Nihat Türk kira hukuku : Uygulamada ve öğretide kira alacağı ve tazminat davaları :Türk kira hukuku Yetkin Hukuk Yayınları KKX 880/.Y38
Yavuz, Nihat Türk kira hukuku : Uygulamada ve öğretide kira parasının tespiti davasının esasları :Türk kira hukuku Yetkin Hukuk Yayınları KKX 880/.Y38
Yavuz, Nihat Türk kira hukuku : Uygulamada ve öğretide kira parasının tespiti davasının medeni usul hukuku ile ilgili esasları ve 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanunun açıklaması ve yorumu :Türk kira hukuku Yetkin Hukuk Yayınları KKX 880/.Y38
Yavuz, Nihat Türk kira hukuku : Uygulamada ve öğretide borçlar kanununa göre kira sözleşmesinin feshi davaları ile 6570 sayılı gayrımenkul kiraları hakkındaki kanuna göre kiracının tahliyesi : Türk kira hukuku Yetkin Hukuk Yayınları KKX 880/.Y38
Reisoğlu, Seza Türk hukukunda ve bankacılık uygulamasında akreditif   KKX 900/.R45
Ertabak, Ünal Tek satıcılık ve benzeri sözleşmeler ile ilgili bilirkişi raporları Legal Kitabevi KKX 920/.E782
Poyraz, Ercan Ticaret hukuku : Şemalı Anlatımlı Seçkin Yayıncılık KKX 920/.P79
Şanlı, Cemal Uluslararası ticari akitlerin hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözüm yolları Beta KKX 926/.S26
Bahtiyar, Mehmet Kıymetli evrak hukuku : Ders notları - soru örnekleri Beta KKX 937/.B34
Bilgili, Fatih Kıymetli evrak hukuku Dora Yayınları KKX 937/.B55
Bilgen, Mahmut Uygulamada kambiyo senetleri : (Poliçe, bono, çek) Adalet Yayınevi KKX 937/.B55
Coşkun, Mahmut Kıymetli evrak hukuku : Bono, poliçe, çek : Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Adalet Yayınevi KKX 937/.C67
Demirkapı, Ertan Kambiyo senetlerinin aval yoluyla temini Güncel Hukuk Yayınları KKX 937/.D46
Erdem, Nuri Kambiyo senetlerinde senet metninde değişiklikler (tahrifat) Vedat KKX 937/.E73
Kayar, İsmail Kıymetli evrak hukuku Detay Yayınları KKX 937/.K39
Pulaşlı, Hasan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6273 sayılı kanunla değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu'nun yorumu ile : Kıymetli evrak hukukunun esasları Adalet Yayınevi KKX 937/.P852
Sayhan, İsmet Kambiyo senetlerinde mücerretlik ilkesi ve bedel ilişkisi Yetkin Yayınları KKX 938/.S29
Susuz, Kağan Kambiyo senetlerinde zamanaşımı Vedat Kitapçılık KKX 938/.S87
Yasan, Mustafa Kambiyo senetlerinde sebepsiz zenginleşme : Yeni Ticaret Kanunu tasarısı hükümleri ile de karşılaştırmalı olarak Yetkin Yayınları KKX 938/.Y37
Donay, Süheyl Gerekçeli ve açıklamalı çek kanunu Beta Basım Yayım KKX 939/.D65
Esenkar, Burhanettin Çekin ziyaı özellikle çalınma hali Adalet Yayınevi KKX 939/.E84
Kendigelen, Abuzer Çek hukuku Arıkan KKX 939/.K46
Oğuzoğlu, Abdullah Çetin Çek kanunu : Açıklamalı, içtihatlı, örnekli Adalet KKX 939/.O48
Reisoğlu, Seza Çek hukuku Cem Web Ofset KKX 939/.R45
Kandıralıoğlu, Pınar Çağla Türk hukukunda bankaların sır saklama yükümlülüğü On İki Levha Yayıncılık KKX 940/.K363
Şit, Başak Türk hukukunda banka kredisi kavramı ve buna bağlanan sonuçlar Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü KKX 940/.S58
Tiftik, Mustafa Türk hukukunda katılım bankası, katılma hesabı sözleşmesi : İşlevi, hukuki niteliği, hükümleri Yetkin Yayınları KKX 954/.T54
Somuncuoğlu, Ünal Türk hukukunda akreditif : (MTO 600 sayılı broşür hükümlerinin Türk hukuku ışığında yorumlanması) Vedat Kitapçılık KKX 955/.S66
Sayın, Serhat Türk hukukunda kredi kartı ve kredi kartının hukuka aykırı kullanılmasından doğan hukuki sorumluluk Kazancı Hukuk Yayımevi KKX 955.5 .C65/S29
Algantürk Light, S. Didem Denizde çatma hukuku On İki Levha Yayıncılık KKX 970/.A54
Çamyamaç, Anıl Denize kıyısı olmayan ve coğrafî bakımdan elverişsiz konumda bulunan devletlerin hukukî durumu Adalet Yayınevi KKX 970/.C36
Kender, Rayegận Deniz ticareti hukuku : Temel bilgiler On İki Levha Yayıncılık KKX 970/.K46
Sözer, Bülent Deniz ticareti hukuku : (ders kitabı) Giriş-gemi donatan ve navlun sözleşmeleri (6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre hazırlanmıştır) Vedat kitapçılık KKX 970/.S694
Aras, Yeşilova Ecehan Sorumluluk sigortalarında zarar görenin doğrudan dava hakkı (TTK m. 1478) Yetkin Yayınları KKX 998/.A73
Arslan, İbrahim Şirketler hukuku bilgisi Mimoza Yayınları KKX 1040/.A78
Pulaşlı, Hasan Şirketler hukuku : Genel esaslar :  Bakanlığın ikincil mevzuat çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve 6362 sayılı sermaye piyasası kanununa göre hazırlanmış Adalet Yayınevi KKX 1040/.P85
Bilgili, Fatih Şirketler hukuku dersleri Dora Yayınları KKX 1050/.B554
Yasaman, Hamdi Şirketler hukuku ve sermaye piyasası hukuku ile ilgili makaleler, mütalaalar, bilirkişi raporları Vedat KKX 1050/.Y38
Erdil, Engin Limited şirketlerde ortaklıktan çıkarılma : (Diğer şirket türleriyle mukayeseli olarak) Vedat Kitapçılık KKX 1075.5/.E66
Baştürk, Zekeriya Markadan patente : Tüm yönleriyle sınai mülkiyet hakları Elma Yayınevi KKX 1213/.B37
Yaşar, Ali Fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından televizyon reklamlarının hukuki niteliği ve televizyon reklamları üzerinde hak sahipliği On İki Levha Yayıncılık KKX 1237 .Y37/F55
Akan, Pınar Arabuluculuk ve deniz hukuku'na ilişkin ihtilaflarda uygulanması Adalet Yayınevi KKX 1389/.A53
Karakehya, Hakan Avrupa insan hakları sözleşmesi'nin 6. maddesi (adil yargılanma hakkı) bağlamında ceza muhakemesinde duruşma Savaş Yayınevi KKX 1580/.K37
Saldırım, Mustafa Cumhuriyet savcısının denetim görevi Adalet Yayınevi KKX 1610/.S25
Yavuz, Bülent Kuruluş ve işleyişi açısından Türkiye’de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Adalet Yayınevi KKX 1612 .A9/Y38
Çalışır, Kurtuluş Tayanç Yargı etiğine giriş, hukuçunun hayat felsefesi Adalet Yayınevi KKX 1614/.C35
Erem, Faruk Bir ceza avukatının anıları Murat Kitabevi KKX 1631/.E74
Kılıç, Halil Açıklamalı-içtihatlı 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu Adalet Yayınevi KKX 1704/.K55
Kılıç, Halil Açıklamalı-içtihatlı 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu Adalet Yayınevi KKX 1704/.K55
  Gerekçeli-notlu 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanunu ve ilgili mevzuat Adalet Yayınevi KKX 1704.3 1927/.M87
Budak, Ali Cem Açıklayıcı notlarla hukuk muhakemeleri kanunu hakkındaki ilk 100 yargıtay kararı Adalet Yayınevi KKX 1710/.B83
Özmumcu, Seda Uzak Doğu’da arabuluculuk anlayışı ile Türk hukuk sisteminde arabuluculuk kurumuna genel bir bakış On İki Levha Yayıncılık KKX 1710/.O96
Yılmaz, Ejder Hukuk muhakemeleri kanunu şerhi Yetkin Hukuk Yayınları KKX 1710/.Y556
Ruhi, Ahmet Cemal Tebligat hukuku (En son yargıtay içtihatları ile) Seçkin KKX 1729 .A3 1959/R84
Güngör, Gülin Tabiiyet hukuku : Gerçek kişiler-tüzel kişiler-şeyler Yetkin KKX 1809 .A2/G86
Hacıbekiroğlu, Ekin Milletlerarası tahkim hukukunda deliller ve delillerin değerlendirilmesi On İki Levha Yayıncılık KKX 1829/.H33
Günay, Erhan Öğreti görüşü ve yargıtay kararları eşliğinde uygulamalı/örnekli : Tasarrufun iptali davası  : (Borçlu muvazaası) Seçkin Yayıncılık KKX 1926/.G86
Erdoğan, Mustafa Anayasal demokrasi Siyasal Kitabevi KKX 2050/.E73
Tanör, Bülent 1982 anayasasına göre : Türk anayasa hukuku Beta Basım Yayım KKX 2064.51982/.T36
Doğru, Osman Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru rehberi Legal Yayıncılık KKX 2069/.D64
Turabi, Selami Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru rehberi Seçkin Yayıncılık KKX 2069 .T87/A53
Arıkan, Cengiz Yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi : Türk anayasa hukukunda Yetkin Yayınları KKX 2070/.A75
Karatepe, Şükrü Anayasa hukuku Savaş Yayınları KKX 2070/.D46
Memiş, Enes Anayasa hukuku notları : Türkiyede Anayasa Gelişimleri Eğrisi (1808-2009) Filiz KKX 2070/.M45
Teziç, Erdoğan Anayasa hukuku : (Genel esaslar) Beta Basım Yayım Dağıtım KKX 2070/.T49
Gülsoy, Mehmet Tevfik Özgürlüklerin korunmasında anayasa yargısının yeri ve meşruluğu Yetkin Yayınları KKX 2460/.G87
Zabunoğlu, Hamdi Gökçe Türk anayasal düzeninde siyasal hak ve özgürlüklerin kapsamı ve sınırları Yetkin Yayınları KKX 2460/.Z33
Okşar, Mustafa 1982 Anayasası çerçevesinde Bakanlar Kurulu Yetkin Yayınları KKX 2578/.O37
Özbey, Özcan Türk hukukunda anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı Adalet Yayınevi KKX 2620/.O93
Şahin, Engin Siyaset ve hukuk arasında Anayasa Mahkemesi İz Yayıncılık KKX 2620/.S24
Çalışır, Kurtuluş Tayanç Teoride ve pratikte yargı bağımsızlığı Adalet Yayınevi KKX 2650/.C35
Aliyev, Cabir Anayasa şikayeti Beta KKX 2660 .C65/A45
Kaya, Cemil Kararlarından hareketle kamu yararı kavramına Danıştay'ın bakışı On iki Levha KKX 2716.5/.K39
Acar, Bülent Hayri Kurucu iktidar olma eylemi ile kurucu iktidar işlemlerinin suçun konusu olmaması ve hukuki sonuçları : Milli Güvenlik Konseyi Başkan ve üyesinin erksiz, yetkisiz yargılanmasına ilişkin kamusal savunma Us-A Yayıncılık KKX 2720/.A23
Derdiman, Ramazan Cengiz Türkiye idaresinin hukuksal yönü ve yapısı : Temel bilgiler-idari teşkilat sorunlar ve çözüm önerileri Alfa KKX 2720/.D47
Gözler, Kemal Kısa idare hukuku Ekin Yayınları KKX 2720/.G750
Sancakdar, Oğuz İdare hukuku : Pratik çalışma kitabı Seçkin Yayıncılık KKX 2720/.S262
Uz, Abdullah Anayasa ve idare hukuku açısından kamu haznedarlığı uygulaması : İlgili düzenlemeler ışığında Adalet Yayınevi KKX 2720/.U9
  Açıklamalı-içtihatlı- sorun çözümlü kamu ihale kanunu ve kamu ihale sözleşmeleri kanunu Seçkin KKX 2754/.A28
İsbir, Begüm Kamu ihalelerine katılma yasağı Turhan Kitabevi KKX 2754/.I83
Karadağ, Burhanettin Kamu ihale kanunu ve kamu ihale sözleşmeleri kanunu : (Açıklamalı-gerekçeli-içtihatlı) Muhasebat Konrolörleri Derneği KKX 2754/.K36
Sezer, Yasin Kamu ihalelerine katılma yasağı Adalet Yayınevi KKX 2754/.S49
Atay, Yeliz Şanlı Türk idare hukukunda adsız düzenleyici işlemler TODAİE KKX 2764/.A83
Çağlayan, Ramazan İdari yargılama hukuku Seçkin Yayınevi KKX 2764/.C345
Sancakdar, Oğuz İdari yargı : Pratik çalışma kitabı Seçkin KKX 2764/.S26
Kayasu, Sacit 2802 sayılı kanuna göre hakim ve savcıların ifade hürriyeti Legal KKX 2970 .H35/K234
Evliyaoğlu, Erkal Eski ve yeni Türk Ceza Kanununa göre kamu görevlileri ile ilgili suçlar  : Örneklerle açıklamalı karşılaştırmalı ve içtihatlı Adalet Yayınevi KKX 2978/.E85
Ayhan, Hüseyin Tanfer Ceza Muhakemesi Kanunu 1711. maddesi kapsamında Cumhuriyet Savcısının kamu davası açmada takdir yetkisi Seçkin KKX 3043/.A94
Kalabalık, Halil İmar hukuku dersleri Seçkin Yayıncılık KKX 3067/.K353
Karasu, Sinem Hekimin sır saklama yükümlülüğü Vedat KKX 3119 .C65/K37
Çolak, Nusret İlker Kültür ve tabiat varlıklarını koruma hukuku On İki Levha Yayıncılık KKX 3127/.C65
Abacıoǧlu, Muhittin Açıklamalı-içtihatlı ihale kanunu mevzuatı ve uygulaması Seçkin Yayıncılık KKX 3200/.A28
Türkay, İmdat 5084 sayılı kanun kapsamında yer alan teşviklerin uygulaması Maliye ve Hukuk Yayınları KKX 3202/.T87
Koca, Sema Çörtoğlu Teknoloji transfer sözleşmelerinden doğan kanunlar ihtilafı Yetkin Yayınları KKX 3220 .A9 /K63
Koçak, Hüseyin Orman kadastro uygulaması : Üniversiteler, harita mühendisleri, tapu-kadastro uygulamacıları, orman kadastro uygulamacıları ve avukatlar için kaynak kitap   KKX 3336/.A28
Baş, Harun Hakan Maden hukuku ile ilgili idari yargı kararları ve mevzuat Beta KKX 3344/.B37
Gülan, Aydın Maden idare hukukumuzun ana ilkeleri ve temel müesseseleri : Mevzuat ve yargı kararları ışığındaeleştirel bir yaklaşım Lamure KKX 3344/.G85
Köksal, Tunay Uluslararası inşaat sözleşmeleri, iş ortaklığı sözleşmeleri ve uyuşmazlıkların çözüm yolları  :   “Uluslararası İnşaat Hukuku” ders notları Adalet Yayınevi KKX 3403 .K65/U48
Kepkep, Burak Doğal gaz dağıtım ihalelerinin 10. yılında doğal gaz tedarik sözleşmeleri (Toptan satış - Spot LNG ithalat - Abonelik) Legal Yayıncılık KKX 3431/.K47
Ayrancı, Hasan Enerji sözleşmeleri Yetkin Yayınları KKX 3431.5 .A12/A97
Kent, Bülent Türk ve Alman hukukunda elektrik piyasasının düzenlenmesi ve düzenleyici kurumları Adalet Yayınevi KKX 3432/.K36
Yavuz, Mustafa Elektrik Piyasası Kanunu’nun öngördüğü hukuki rejim ve elektrik tedarik sözleşmeleri - özellikle ikili anlaşma - On İki Levha Yayıncılık KKX 3432/.Y38
Yıldız, Ferhat Türk anayasa hukukunda basın özgürlüğü Adalet Yayınevi KKX 3483/.Y55
Serim, Nilgün 6183 sayılı kanunda amme alacaklarının korunması Türkmen Kitabevi KKX 3531/.A66 S485
Candan, Turgut Açıklamalı amme alacaklarının tahsil usulu hakkında kanun Maliye ve Hukuk Yayınları KKX 3531/.C36
Gerçek, Adnan Kamu alacaklarının takip ve tahsil hukuku Ekin Basım Yayın Dağıtım KKX 3531/.G47
Yerlikaya, Gökhan Kürşat Açıklamalı ve içtihatlı 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun şerhi On İki Levha Yayıncılık KKX 3531/.Y47
Kaya, Mehmet Emin Kambiyo mevzuatı Maliye ve Hukuk Yayınları KKX 3538 .A28/K39
Köksal, Tunay Dış ticaret rehberi Adalet Yayınevi KKX 3648/.K65
Çalışır, Kurtuluş Tayanç Suçun vebası : Suç örgütlerinin anatomisi Adalet Yayınevi KKX 3790/.C35
Mecit, Kemal İnfaz hukuku : Türk hukukunda, ceza ilişkisinin sona ermesi halleri, ceza ile güvenlik tedbirlerine ilişkin mahkeme kararlarının infazı ile infazda dikkat edilecek hususlar Adalet Yayınevi KKX 3790/.M43
Özbek, Veli Özer İnfaz hukuku Seçkin Hukuk KKX 3790/.O93
Özgenç, İzzet Türk ceza hukuku : Genel hükümler Seçkin Yayıncılık KKX 3790/.O94
Toroslu, Nevzat Ceza hukuku : Özel kısım Savaş Yayınları KKX 3790 .T676/C493
Bekri, M. Nedim Türk Ceza Kanunu'nda zimmet suçu Adalet Yayınevi KKX 3794/.B457
Artuç, Mustafa 2006-2007-2008 içtihatları ile Türk ceza kanunu Adalet Yayınevi KKX 3794.31926/.A78
Otacı, Cengiz Türk ceza kanunu genel hükümleri : Yargıtay yorumu Hukab Yayınevi KKX 3800 .O83/T7
Özkorkut, Nevin Ünal Türk hukuk tarihinde zina suçu Siyasal Kitabevi KKX 4184/.O95
Uğur, Hüsamettin Açıklamalı, içtihatlı mal bildiriminde bulunulması rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu & ulusal ve uluslararası boyutta yolsuzlukla mücadele Adalet Yayınevi KKX 4234/.U38
Taştan, Mehmet Açıklamalı-içtihatlı terörle mücadele kanunu Adalet KKX 4352/.T37
  Ceza muhakemesi kanunu : Son değişiklik  : 31.03.2011 Uğur Yayınları KKX 4604.5/.T87
Tosun, Kerim 2006-2007-2008 içtihatları ile ceza muhakemesi kanunu ve CGİK Adalet Yayınevi KKX 4606.5/.T67
Toroslu, Nevzat Ceza muhakemesi hukuku Savaş Yayınları KKX 4610 /.T67
Ünal, M. Hakan CMK uygulamaları ve nöbetçi hakimin el kitabı Adalet KKX 4630 .C74/U53
  Adli bilimler Adalet Yayınevi KKX 4636/.A35
Albayrak, Mustafa Tutuklu ve hükümlü : El kitabı Adalet Yayınevi KKX 4810/.A43
Töngür, Ali Rıza Ceza hukukunda yeni boyutlarıyla erteleme : Güncel yargıtay içtihatları ışığında Adalet Yayınevi KKX 4828/.T66
Sur, Melda Uluslararası hukukun esasları Beta Basım Yayım KZ 1237/.S87
Pazarcı, Hüseyin Uluslararası hukuk dersleri Turhan Kitabevi Yayınları KZ 1296 .T8/P39
Açıkgönül, Yunus Emre Deniz yetki alanlarının hakça ilkeler çerçevesinde sınırlandırılması Legal Yayıncılık KZA 1540/.A25
  Eğitim tarihimizde  (1840-1950) diplomalar : Dağhan Olcay Perk koleksiyonu Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları LA 2381/.D57
  Etkili öğretim tasarımı Bahçeşehir Üniversitesi LB 1025.3/.E85
Prensky, Marc Teaching digital natives : Partnering for real learning Corwin Press LB 1027.23/.P74
Kural-Shaw, Ayşe Ezel Çifte dilli bir bakış : Üniversite ortamında, inceleme, araştırma, yorum, çözüm, yaratma, yöntemleri Eren LB 2395/.K87
Öztürk, Osman Güvenli okul Bahçeşehir Üniversitesi LB 3013.34 .T8/O98
  Eğitim tarihimizde (1869-1950) mükafat belgeleri : Tüliya Perk koleksiyonu Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları LB 3025/.M85
  Çağdaş sanat ve kültüralizm : Kimlik ve estetik İletişim Yayınları N 6490/.C117
Lowry, Heath W. In the footsteps of the Ottomans : A search for sacred spaces & architectural monuments in northern Greece Bahçeşehir University Press NA 1094/.L69
Lowry, Heath W. Osmanlıların ayak izlerinde : Kuzey Yunanistan'da mukaddes mekanlar ve mimari eserleri arayış yolculukları Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları NA 1094/.L6919
  Prof. Doğan Kuban'a armağan Eren NA 1364/.P76
Comidas de Carbognano, Cosimo 18. yüzyılın sonunda İstanbul Eren NA 1370/.C619
Lowry, Heath W. The shaping of the Ottoman Balkans, 1350-1500 : The conquest, settlement & infrastructural development of Northern Greece Bahçeşehir University NA 1375/.L6
Lowry, Heath W. Osmanlı döneminde Balkanların şekillenmesi 1350-1550 : Kuzey Yunanistan’ın fethi, iskanı ve altyapı gelişmesi Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları NA 1375/.L619
  Archi-cultural translations through the silkroad : International conference, 19-18 March 2011 Bahçeşehir Üniversitesi Bahçeşehir University NA 1460/.A7
Lowry, Heath W. Aslına dönüş : Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın Kavala kasabası ile bağları : Mimari eserler, kitabeler ve belgeler Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları NA 5601 .K38/L6919
Kuban, Doğan Türk ''hayat''lı evi Ziraat Bankası NA 7394/.K82
Kuban, Doğan The Turkish hayat house Muhittin Salih Eren NA 7394/.K8213
Sakin, Serdar Siyasi karikatürlerde emperyalizm : Milletler Cemiyeti ve Türkiye IQ Kültür Sanat Yayıncılık NC 1762 .T9/S25
Acar, Belkıs Balpınar Kilim-cicim-zili-sumak : Turkish flatweaves Eren Yayınları NK 2809 .T9/B36
Aslanapa, Oktay Türk halı sanatı'nın bin yılı Eren NK 2865 .A1/A86
Balpınar, Belkıs Kilim, cicim, zili, sumak : Türk düz dokuma yaygılar Eren Yayınları NK 2865 .A1/B35
Ölçer, Nazan Museum für Türkische und Islamische kunst Kilims Eren NK 2865 .A1/O5315
  Kilimler Eren Yayıncılık NK 2865 .A1/T873
  17 - 19 yüzyıl Konya Kapadokya halıları : TİEM ve Gülgönen koleksiyonları Eren NK 2865 .K6/G85
  Konya Cappadocia carpets : From the 17th to 19th centuries, in the TİEM and Gülgönen collections Eren NK 2865 .K6/G8513
Foster, Hal Sanat mimarlık kompleksi : Küreselleşme çağında sanat, mimarlık ve tasarımın birliği = The art -architecture complex İletişim Yayınları NX 440/.F6719
Rose, Gillian Visual methodologies : An introduction to researching with visual materials SAGE P 93.5/.R67
  The teaching of Arabic as a foreign language : Issues and directions American Association of Teachers of Arabic PJ 6066/.T43
Bateson, Mary Catherine Arabic language handbook Georgetown University Press PJ 6095/.B3
Ryding, Karin C. Formal spoken Arabic basic course with MP3 files Georgetown University Press PJ 6111/.R933
Holes, Clive Modern Arabic : Structures, functions, and varieties Georgetown University Press PJ 6307/.H56
  The necklace of the Pleiades : Studies in Persian literature presented to Heshmat Moayyad on his 80th birthday  :  24 essays on Persian literature, culture and religion Leiden University Press PK 6408/.N43
Arslanbenzer, Hakan Neo-epik şiir Okur Kitaplığı PL 205 .A77/N46
Edirneli Emrı Emrı divanı Eren PL 234/.E35
Akay, Gonca Elmas Üç kadın üç kahraman bir vatan IQ Kültür Sanat Yayıncılık PL 248/.A33 U2
Budacı, Fırat Kendimi durduracak değilim Mürekkep PL 248/.B83 K46
Budacı, Fırat Kendimi durduracak değilim (iki) Mürekkep PL 248/.B83 K46
İslamoğlu, Mustafa Bahtımca Düşün Yayıncılık PL 248/.I85
Yıldırım, Orhan Meryem'in sırrı IQ Kültür Sanat Yayıncılık PL 248/.Y555 M47
İslamoğlu, Mustafa Divan Düşün Yayıncılık PL 248 .K463/I58
Murat, Mehmet Turfanda mı yoksa turfa mı? IQ Kültür Sanat Yayıncılık PL 248 .M54/M971
Esedova, Afaq XIX.Yüzyıl Batı Avrupa edebiyatı : Ekoller, teorik ve metodolojik tartışmalar IQ Kültür Sanat Yayıncılık PN 761/.E7519
Atakav, Eylem Women and Turkish cinema : Gender politics, cultural identity and representation Routledge PN 1995.9 .W6/A85 
  New media, old news : Journalism and democracy in the digital age SAGE PN 4784 .T34/N49
Bukowski, Charles Hollywood Parantez  PS 3552 .U4/H6519
Bukowski, Charles Bana aşkını getir Parantez Yayınları PS 3552 .U4/S4719
Bukowski, Charles Kadınlar Parantez PS 3552 .U4/W619
Mann, Thomas Yusuf ve kardeşleri : Yakup’un hikayeleri Hece Yayıncılık PT 2625 /.A44 Y7818
Beydilli, Kemal Türk bilim ve matbaacılık tarihinde Mühendishane, Mühendishâne Matbaası ve Kütüphânesi, 1776-1826 Eren Q 127 .T9/B49
Ashyralyev, Allaberen Matematik olimpiyat soruları ve çözümleri Bahçeşehir Yayınları QA 43/.A55
Kuniavsky, Mike Smart things : Ubiquitous computing user experience design Morgan Kaufmann Publisher QA 76.5915/.K86
Ambraseys, N. N. The seismicity of Turkey and adjacent areas : A historical review, 1500-1800 M.S. Eren QE 537.2 .T9/A64
Avicenna (İbn-i Sina) İbn Sina’nın küçük tıp kanunu Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları R 128.3/.A9719
  Osmanlılarda sağlik =  Health in the Ottomans Biofarma RA 537/.O853
  Osmanlılarda sağlik =  Health in the Ottomans Biofarma RA 537/.O853
Riddle, John M. Eve’s herbs : A history of contraception and abortion in the West Harvard University Press RG 137.45/.R53
Baytop, Turhan İstanbul florası araştırmaları : Toplayıcılar, herbaryumlar, floralar, botanik bahçeleri, kaynaklar  :  1553-1965 Eren Yayıncılık SB 117.4 .T9/B39
Sübaşı, İhsan Kâni Almanca-Türkçe teknik sözlük =  Technisches wörterbuch Deutsch-Türkisch Eren T 9/.S83
Kurra, Selma Çevre gürültüsü ve yönetimi : Akustik ve gürültü temel kavramları, gürültü, çevresel gürültü kaynakları, çevre gürültüsü kestirim yöntemleri Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları TD 892/.K968
Kurra, Selma Çevre gürültüsü ve yönetimi : Gürültü ölçümleri, gürültü haritaları Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları TD 892/.K968
Kurra, Selma Çevre gürültüsü ve yönetimi : Gürültüden etkilenme ve ölçütler, gürültü konusunda mevzuat ve ülkemizde durum, mekanik titreşimler ve titreşim kontrolü Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları TD 892/.K968
Turhan, Kaan Bergama'dan Hasankeyf'e : Madenler ve emperyalizm IQ Kültür Sanat Yayıncılık TN 761/.T87
Gürsoy, Barış Soğuk savaştan günümüze asimetrik tehdit IQ Kültür Sanat U 163/.G87
Turhan, Kaan TSK ve ulus devleti hedef alan vicdani ret IQ Kültür Sanat Yayıncılık UB 342 .T9/T87
Kneale, Ruth You don’t look like a librarian : Shattering stereotypes and creating positive new images in the Internet age Information Today Inc. Z 682/.K645