Sınıflama Eser Adı Yazar Adı Yayın
Tarihi
DR 435 .A7/A15 11 Nisan anıtı =  Hushardzan April 11-i = Memorial to April 11   2010
PK 8548 .Z55/Z73 1915, bir ölüm yolculuğu : Krikor Zohrab (26 Haziran 1861-19 Temmuz 1915) İzrail, Nesim Ovadya 2013
KKX 2064.51982/.O97 1982 anayasası'nın yapım süreci Özsoy, Şule 2010
BX 395 .P4/S47 The 19th century Macedonian awakening : A study of the life and works of Kiril Pejchinovich Seraphinoff, Michael 1996
HC 492/.I35356 2000 sonrası Türkiye iktisadının değişimi   2011
KKX 3550/.I45 2012 vergi rehberi   [2011]
HD 30.2 .B39/Y57 21. yy. bilgi yöneticisi : Özellikleri, rol ve becerileri, yetkinlikleri ve alışkanlıkları Bayraktar, Berat Bırfın Bir 2008
BP 189.2/.Y55 300 soruda tasavvufi hayat Yılmaz, H. Kamil 2010
KK 7987/.V54 Die 34 wichtigsten falle zum strafrecht AT Hemmer, Karl-Edmund 2011
CB 3.5/T3754 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) : Bildiriler : Tarih ve medeniyetler tarihi   2012
CB 3.5/T3754 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) : Bildiriler : Tarih ve medeniyetler tarihi   2012
CB 3.5/T3754 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) : Bildiriler : Tarih ve medeniyetler tarihi   2012
CB 3.5/T3754 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) : Bildiriler : Tarih ve medeniyetler tarihi   2012
CB 3.5/T3754 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) : Bildiriler : Tarih ve medeniyetler tarihi   2012
CB 3.5/T3754 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) : Bildiriler : Tarih ve medeniyetler tarihi   2012
CB 3.5/T3754 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) : Bildiriler : Tarih ve medeniyetler tarihi   2012
GN 358/.K858 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Kültürel Değişim, gelişim ve hareketlilik   2011
GN 358/.K858 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Kültürel Değişim, gelişim ve hareketlilik   2011
HM 865.92/.C487 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Çevre, kentleşme sorunları ve çözümleri   2011
HM 865.92/.C487 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Çevre, kentleşme sorunları ve çözümleri   2011
P 112/.D55 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Dil bilimi, dil bilgisi ve dil eğitimi   2011
P 112/.D55 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Dil bilimi, dil bilgisi ve dil eğitimi   2011
P 112/.D55 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Dil bilimi, dil bilgisi ve dil eğitimi   2011
P 112/.D55 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Dil bilimi, dil bilgisi ve dil eğitimi   2011
JZ 60/.U487 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Uluslararası ilişkiler   2011
JZ 60/.U487 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Uluslararası ilişkiler   2011
JZ 60/.U487 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi : Bildiriler : Uluslararası ilişkiler   2011
KKX 4076/.B35 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda işkence suçu Bakım, Sevi 2008
KKX 4610/.P37 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu yorumu ve ilgili mevzuat : Maddelerin açıklamaları, 5271 sayılı CMK ile ilgili yargıtay ceza genel kurul ve özel daire kararları Parlar, Ali 2008
KKX 4610/.P37 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu yorumu ve ilgili mevzuat : Maddelerin açıklamaları, 5271 sayılı CMK ile ilgili yargıtay ceza genel kurul ve özel daire kararları Parlar, Ali 2008
RJ 506 .B44/W534 Abnormal child and adolescent psychology Wicks-Nelson, Rita 2013
RC 454/.B87 Abnormal psychology Butcher, James Neal 2013
KF 3771/.A26 Abortion rights and fetal 'personhood'   1990
HQ 1793 .Z9/C356 Accommodating protest : Working women, the new veiling, and change in Cairo Macleod, Arlene Elowe 1991
QB 14.5/.M67 Achilles in the quantum universe : The definitive history of infinity Morris, Richard 1997
H 61/.A39 Action and interpretation : Studies in the philosophy of the social sciences   1978
KKX 3758 .A28/B65 Açıklamalı ve içtihatlı yoklama kaçağı, bakaya ve saklı suçlar Bölükbaş, Tonguç 2009
DR 424/.V713 Adventures of Baron Wenceslas Wratislaw Vratislav z Mitrovic, Vaclav [1862]
CB 53/.W5 Adventures of ideas Whitehead, Alfred North 1967
F 1419 .N4/A63 Afro-Latin America, 1800-2000 Andrews, George Reid 2004
HF 5718/.B39 Ağaçlar ve şirketler Bayraktar, Osman 2012
  el-Ahlaku’l-hurub fi’s-sünneti’n-nebeviyye Ragıb es-Sercani 2010/1431
HQ 663.4/A35 Aile yapısı araştırması 2006   2010
KKX 517.5/.A93 Ailenin korunmasına dair kanun kimi ve neyi koruyor? : Hakim, savcı, avukat anlatıları Ayata, Gökçeçiçek 2011
  Aka’idü’s-selase ve’s-seb’in firka Ebü Muhamed el-Yemeni 1433/2012
  Aka’idü’s-selase ve’s-seb’in firka Ebü Muhamed el-Yemeni 1433/2012
  el-Akidetü’l-İslamiyye ınde sultan el-ulema’ el-İz bin Abdüsselam Abdüsselam Mazin Ebu Halef 2012/1433
PS 3554 .I3/F5619 “Aksın gözyaşlarım” dedi polis Dick, Philip K. 2012
CB 411/.Y38 Alafrangalığın tarihi : Geleneğin tasfiyesi ya da yeniden üretilmesi Yavuz, Hilmi 2010
BP 223 .Z8/B56 Alex Haley’s The autobiography of Malcolm X   2008
DK 191/.P348 Alexander I : Tsar of war and peace Palmer, Alan Warwick 2010
AY 1187/.S67 Almanak 2013   [2013]
HV 4130 .Z87/W36 Always among us : Images of the poor in Zwingli’s Zurich Wandel, Lee Palmer 2002
BR 1642 .U5/H86 American evangelicalism : Conservative religion and the quandary of modernity Hunter, James Davison 1983
BF 723 .P25/A63 Ana babalık : Kuram ve araştırma   2012
N 7745 .A85/C39 Anadolu Selçuklu sanatında gezegen ve burç tasvirleri Çaycı, Ahmet 2002
HV 5825/.B696 An analytic assessment of U.S. drug policy Boyum, David 2005
KKX 2066.5/.A45 Anayasa yargısı ve Türk anayasa mahkemesi  Aliefendioğlu, Yılmaz 1996
KKX 2101/.F46 Anayasal derinlik : Türkiye'nin anayasal hafızası (Türk Anayasa tarihi) Fendoğlu, Hasan Tahsin 2012
KJC 5456/.T87 Anayasal devlet Turhan, Mehmet 1997
ND 467/.S73 And when did you last see your father? : The Victorian painter and British history Strong, Roy C. 1978
BX 2470/.M52 Angelic monks and earthly men : Monasticism and its meaning to medieval society Milis, Ludovicus 1992
BL 439/.B26 Animal and Shaman : Ancient religions of central Asia Baldick, Julian 2012
KKX 4230/.E84 Anlatımlı ve içtihatlı malvarlığına karşı suçlar, belgelerde sahtecilik ve bilişim alanında suçlar Esen, Sinan 2007
PL 248 .T67/A56 Anne, baba ve diğer ölümcül şeyler Tosun, Yalçın 2012
PL 248 .M852/A56 Anne ben barbar mıyım? Müldür, Lale 2006
PL 248 .M852/A564 Anne’ye ayetler ve O’nun postmortem alâmetleri Müldür, Lale 2012
DS 435/.A67 Approaches to history : Essays in Indian historiography   2011
  el-Arab ve’l-müslimun fi’l-Endelüs be’de sukut Gırnata Henry Charles Lea 1988/1409
KKX 3648/.T87 Armonize sistem sınıflandırma avileri - Sınıflandırma kararları - AB sınıflandırma tüzükleri   [t.y.]
N 8218/.K55 Art and the Industrial Revolution Klingender, F. D. 1972
N 6847.5 .A78/S55 Art nouveau in fin-de-siècle France : Politics, psychology, and style Silverman, Debora 1989
N 6370/.B37 The art of the Renaissance in northern Europe : Its relation to the contemporary spiritual and intellectual movements Benesch, Otto 1965
PA 5610 .S36/S55 Artemis orthia'ya ilahi Sikelianos, Angelos 1997
PN 2596 .L7/A77 The Arts Theatre, London, 1927-1981 Trewin, Wendy 1986
HC 110 .P6/S36 Aspects of poverty   1971
HQ 743/.B85 Aşkın ev hali : Sonsuza dek aşk, cennetim olur musun? Bulut, Ahmet 2013
QB 981/.W83 At the edge of the universe Wright, Alan 1989
DR 592 .K4/T47 Atatürk ve bugün Terzioğlu, Tosun 2012
ML 420 .B4/A84 Ateş kuşu Semiha Berksoy   2010
HD 31/.S28 Australian management : A first-line perspective Saville, James 1994
KJE 945/.K76 Avrupa Birliği ceza hukukunun esasları Kocasakal, Ümit 2004
HD 7164.5/A87 Avrupa Birliği'nde sosyal güvenliğin koordinasyonu   2013
HD 7164/.A97 Avrupa Birliği’nde sosyal güvenlik   2012
HN 373.5/G86 Avrupa Birliği'nin sosyal politikası çerçevesinde Güney Avrupa sosyal devlet modeli ve Türkiye   2009
PS 3562 .E42/U5619 Aya tırmanmak ve diğer öyküler Le Guin, Ursula K. 2012
PL 248 .T863/B33 Babama anlattığım bürokrasi ve bankacılık hikayeleri Tunaboylu, Osman 2012
BL 1900 .C483/W3 Basic writings Zhuangzi 1966
GT 2846 .T9/B37 Bathing culture of Anatolian civilizations : Architecture, history, and imagination   2011
BF 199/.W3 Behaviorism Watson, John B. [t.y.]
  Behcetü’l-mecalis ve ünsü’l-mücalis : Ve’ş-şahzü’z-zahini ve’l-hacis Ebü Ömer Yusuf bin Abdullah bin Muhammed bin Abdulber en-Nemeri el-Kurtubi [y.y.]
  Behcetü’l-mecalis ve ünsü’l-mücalis : Ve’ş-şahzü’z-zahini ve’l-hacis Ebü Ömer Yusuf bin Abdullah bin Muhammed bin Abdulber en-Nemeri el-Kurtubi [y.y.]
BL 60/.T49 Beliefs and ideology Thompson, Kenneth 1986
KK 8130/.H35 Beteiligtenstrafbarkeit und "besondere persönliche Merkmale" : ein Beitrag zu Harmonisierung des § 28 StGB Hake, Manfred 1994
DS 135 .F85/A4715 Between France and Germany : The Jews of Alsace-Lorraine, 1871-1918 Caron, Vicki 1988
DS 51 .S4/B49 Beyaz kent Siirt   2007
HD 8943/.S44 Beyond the boycott : Labor rights, human rights, and transnational activism Seidman, G. 2007
E 876/.M434 Beyond the politics of disappointment? : American elections, 1980-1998 McWilliams, Wilson C. 2000
Z 678/.B55 Bilgi - belge merkezlerinde yönetim ve organizasyon =  Management and organisation in information - records centers   2012
ZA 3153/.Y45 Bilgi hizmetlerinde değişim yönetimi : Süreç ve haritalar Kakırman Yıldız, Asiye 2011
HD 30.2/.B39 Bilgi yönetimi : Akademik yaklaşımlar Bayraktar, Berat Bir 2006
NA 1364/.C36 Bilinmeyen aktörleri ve olayları ile : Son dönem Osmanlı mimarlığı Can, Selman [2010]
PL 248 .O66/B55 Bilinmeyen mektupları ve şiirleri : Rüştü Onur : Mektubun avucumda Onur, Rüştü 2013
K 564 .C6/O94 Bilişim-internet ve ceza hukuku Özen, Muharrem 2011
ML 420 .C93/S5 Bing Crosby, the hollow man Shepherd, Donald 1981
QH 308.2/.F73 Biological science Freeman, Scott 2011
QH 308.2/.F73 Biological science Freeman, Scott 2011
QH 308.2/.F73 Biological science Freeman, Scott 2011
HC 492/.A33 Bir dış politika enstrümanı olarak Türk dış yardımları Akçay, Engin 2012
KKX 472 .P68/G43 Bir idari yaptırım türü olarak kabahatler hukukunda mülkiyetin kamuya geçirilmesi Gedik, Doğan 2011
R 727.3/B57 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyeti 2011 =  Patient satisfaction with primary health care services 2011   2011
DS 51 .K6/I224 Birinci Ulusal Ilgın Sempozyumu   2012
RC 178 .A1/A237 The Black Death : The great mortality of 1348-1350 : A brief history with documents Aberth, John 2005
F 2799 .N3/A53 Blackness in the white nation : A history of Afro-Uruguay Andrews, George Reid 2010
D 14/.B58 The Blackwell dictionary of historians   1988
PN 2598 .G8/A33 Blessings in disguise Guinness, Alec 1986
HF 5386/.W155 The board game : A director’s companion for winning in business Waine, Peter 2003
DS 721/.B615 Body, subject & power in China   1994
BF 637 .C45/H44 Body politics : Power, sex, and nonverbal communication Henley, Nancy 1977
PL 248 .G878/B64 Boğazkesen  :   Fatih'in romanı Gürsel, Nedim 2011
DC 225/.H45 Bonaparte in Egypt Herold, J. Christopher 2009
KKX 810/.G868 Borçlar hukuku : Özel hükümler Gümüş, Mustafa Alper 2012
KKX 810/.G868 Borçlar hukuku : Özel hükümler Gümüş, Mustafa Alper 2012
HM 479 .B68/B66 Bourdieu and historical analysis   2013
HT 395 .E8/R4419 Bölgesel kalkınma ve Avrupa birliği : Karabük, Valenciennes ve Katowice karşılaştırmalı analizi   2009
D 16/.B84 Bridges and boundaries : Historians, political scientists, and the study of international relations   2001
BS 621/.K65 Bridging the gap : Ritual and ritual texts in the Bible Klingbeil, Gerald A. 2007
PL 248 .K552/B8 Bu işte bir yalnızlık var Kiremitçi, Tuna 2011
BQ 4610 .B7/B76 Buddhism in the Shadow of Brahmanism Bronkhorst, Johannes 2011
NA 9348 .B85/K54 Bulgaristan'da Osmanlı dönemi kentsel gelişimi ve mimari anıtlar = Ottoman architecture and urbanism in Bulgaria Kiel, Machiel 2000
  el-Burhaü’l-kaşif an i’cazi’l-Kur’an Kemaleddin Abdülvahid bin Abdülkerim ez-Zemlekani 1974/1394
QA 76.6/.M873 The busy coder’s guide to Android development Murphy, Mark L. 2008
DF 504.5/.E5 Byzantium viewed by the Arabs El-Cheikh, Nadia Maria 2004
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
  el-Cami’u li-ahkami’l-Kur’an  Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Ebü Bekr el-Kurtubi 2012/1433
KBP 300 .B4419/C36 Câmiu’l-Fusûleyn = Yagılama usulüne dair Şeyh Bedreddin, 1358?-1420 2012
B 785 .C34/G73 Cardano’s cosmos : The worlds and works of a Renaissance astrologer Grafton, Anthony 1999
BL 624/.M663 Care of the soul : A guide for cultivating depth and sacredness in everyday life Moore, Thomas 1992
LC 212.42/.L35 The case for affirmative action in university admissions Laird, Bob 2005
HF 5415.135/.R67 Cases in strategic marketing Rosenthal, David W 2000
Q 180.55 .D57/C64 Cathedrals of science : The personalities and rivalries that made modern chemistry Coffey, Patrick 2008
DK 170/.D56 Catherine the Great Dixon, Simon 2001
PL 248 .K698/C39 Cazın ırmakları Koytak, Cahit 2012
  Cemheratü makalat el-Allame eş-Şeyh Ahmed Muhammed eş-Şakir Ahmed Muhammed eş-Şakir 2005/1426
  Cemheratü makalat el-Allame eş-Şeyh Ahmed Muhammed eş-Şakir Ahmed Muhammed eş-Şakir 2005/1426
DK 851/.C46 Central Asia, 130 years of Russian dominance : A historical overview   1994
QB 41/F372 Cevami ilm en-nucûm ve usul el-harekât es-semâvîyye = Astronominin özeti ve göğün hareketleirnin esasları - Şerhu’l-mülahhas fi ilmil-hey’e = Astronomiye giriş El-Farghāni 2012
KKX 3796/.U78 Ceza hukukunda hukuka uygunluk sebebi olarak bir hakkın kullanılması Uruşak, Uğur 2010
KKX 3800/.S245 Ceza hukukunda rıza Şahin, Meral Ekici 2012
KKX 4610/.C46 Ceza muhakemesi hukuku Centel, Nur 2011
KKX 4604.3/.C46 Ceza muhakemesi hukuku el kitabı : Sınavlara hazırlık Centel, Nur Başar 2012
KKX 4610/.V38 Ceza muhakemesi hukukunda koruma tedbiri olarak iletişimin denetlenmesi Vatan, Zeki 2009
HE 3381/.L36 Chemins de fer et perception de l’espace dans les provinces arabes de l’empire ottoman, 1890-1914 Lantz, François 2005
DS 740.5 .G5/H48 Cherishing men from afar : Qing guest ritual and the Macartney Embassy of 1793 Hevia, James Louis 1995
BM 157/.P47 The children of Abraham : Judaism, Christianity, Islam Peters, F. E. 2004
DS 735/.F27 China : A new history  Fairbank, John King 2006
DS 774/.S54 China in disintegration : The Republican era in Chinese history, 1912-1949 Sheridan, James E. 1977
HC 427.92/.K75 China wakes : The struggle for the soul of a rising power Kristof, Nicholas D. 1995
DS 740.2/.T4 China’s response to the West :  A documentary survey, 1839-1923 Teng, Ssu-yü 1982
DS 721/.C517 Chinese civilization : A sourcebook   1993
DS 734.7/.R87 Chinese historiography Russell, Jesse 2012
GN 298/.C48 Choreographing history   1995
BR 253/.C47 Christianizing peoples and converting individuals   2000
BX 300/.A54 Church and society in Byzantium under the Comneni, 1081-1261 Angold, Michael 1995
DC 148/.S43 Citizens : A chronicle of the French Revolution Schama, Simon 2004
DC 148/.S28 Citizens & cannibals : The French Revolution, the struggle for modernity, and the origins of ideological terror Sagan, Eli 2001
PL 248 .Y8/A22 The city of the heart : Yunus Emre’s verses of wisdom and love Yunus Emre 1992
HD 8390/.F58 Class struggle and the industrial revolution : Early industrial capitalism in three English towns Foster, John [1974]
B 741/.C53 Classification of knowledge in Islam : A study in Islamic philosophies of science Osman Bakar 2012
ZA 4235/.T36 Click : What millions of people are doing online and why it matters Tancer, Bill 2008
PL 2677 .H3/A27 Cold mountain : 100 poems Hanshan [1970]
JV 305/.C65 Colonialism and culture   1992
HC 259/.H38 Colonialism and development : Britain and its tropical colonies, 1850-1960 Havinden, Michael Ashley 2005
BX 4700 .C45/S26 The company she keeps : The medieval Swedish cult of Saint Katherine of Alexandria and its transformations Sands, Tracey R. 2010
JC 474/.C67 Comparative socialist systems : Essays on politics and economics   1975
HD 30.28/.H685 Competing for advantage Hoskisson, Robert E. 2004
HM 51/.C5949 Conflict, order, and action : Readings in sociology   2001
HC 240/.N42 The conquest of the material world Nef, John Ulric [1964]
JC 257/.P55 Consent : Freedom and political obligation Plamenatz, John Petrov 1968
PS 374 .S45/S35 The consolations of space : The place of romance in Hawthorne, Melville, and James Schirmeister, Pamela 1990
JC 421/.C6 Consolidating the third wave democracies : Regional challenges   1997
JC 421/.C6 Consolidating the third wave democracies : Themes and perspectives   1997
DR 721/.A637 Constantinople et le Bosphore de Thrace pendant les annees 1812, 1813, et 1814  Andreossy, Antoine-François [1828]
PN 5124 .J8/T56 Constructing girlhood : Popular magazines for girls growing up in England, 1920-1950 Tinkler, Penny 1995
QA 802/.W47 The construction of modern science : Mechanisms and mechanics Westfall, Richard S. 1977
BP 163/.C64 Contemporary debates in Islam : An anthology of modernist and fundamentalist thougth   2000
BP 170.5 .A1/K77 Contested conversions to Islam : Narratives of religious change in the early modern Ottoman Empire Krstic, Tijana [2011]
F 1410/.C747 Contested ground : Comparative frontiers on the northern and southern edges of the Spanish Empire   1998
PE 1479 .A88/C66 Controlling time and shaping the self : Developments in autobiographical writing since the sixteenth century   2011
DT 476/.C67 Corpus of early Arabic sources for West African history   2011
QB 981/.C82 Cosmology, history, and theology   1977
QB 44.2/.S235 Cosmos Sagan, Carl 1985
HQ 76.8 .U5/M87 Courting justice : Gay men and lesbians v. the Supreme Court Murdoch, Joyce 2001
BR 270/.T53 The crisis of church and state, 1050-1300 : With selected documents Tierney, Brian 1990
BT 645/.C34 The cult of the Virgin Mary : Psychological origins Carroll, Michael P. 1986
GN 635 .C5/C85 Cultural encounters on China’s ethnic frontiers   1995
HT 653 .E9/C85 Cultures of power : Lordship, status, and process in twelfth-century Europe   1995
BM 755 .J22/S8 Custom and survival Steiman, Sidney 1963
RG 133.5/.C9 Cyborg babies : From techno-sex to techno-tots   2009
AM 7/.O58 Çağdaş müze, eğitim ve gelişim : Müze psikolojisine giriş Onur, Bekir 2012
NA 1489.7 .D36/K44  Damascus : Hidden treasures of the old city Keenan, Brigid 2000
QA 76.9 .D3/S5637  Database system concepts Silberschatz, Abraham 2011
BP 223 .Z8/L5735 The death and life of Malcolm X Goldman, Peter Louis 1979
HC 107 .N7/G86 The decline of authority : Public economic policy and political development in New York, 1800-1860 Gunn, L. Ray 1988
KF 224 .O43/D38 Defending the damned : Inside Chicago’s Cook County public defender’s office Davis, Kevin 2007
JC 421/.L54 Democracy in plural societies : A comparative exploration Lijphart, Arend 1977
BP 80 .S37/S37 Desperately seeking paradise : Journeys of a sceptical Muslim Sardar, Ziauddin 2005
  ed-Devru’s-siyasi li’s-Safve fi sadri’l-İslam Seyyid Ömer 1431/2010
  ed-Devru’s-siyasi li’s-Safve fi sadri’l-İslam Seyyid Ömer 1431/2010
DS 484.7/.I77 Dialogue and history : Constructing South India, 1795-1895 Irschick, Eugene F. 1994
QA 76.575/.A74 Digital media and society : An introduction Athique, Adrian 2013
  Dirasatün fi tarihi’l-ulumi’l-Arabiyyeti ve felsefetiha Rüşdü Raşid 2011
DS 755/.C63 Discovering history in China : American historical writing on the recent Chinese past Cohen, Paul A. 2010
HQ 186 .L66/H46 Disorderly women in eighteenth-century London : Prostitution and control in the metropolis, 1730-1830 Henderson, Tony 1999
PK 6908.9/M455 Divan = Dîwan Molla Ahmed-i Cezîrî 2012
TN 881 .T9/T87 Doğalgaz dağıtımında tasarım imalat ve yönetim Türkel, Veysel 2012
BP 170/.I9419 Doğu ve Batı arasında İslâm İzzetbegoviç, Ali 2012
DR 438.9 .K3/Y87 Doğumunun 400. yıl dönümünde Kâtip Çelebi   2012
HQ 1600 .L6/G68 Domestic dangers : Women, words, and sex in early modern London Gowing, Laura 2005
HD 58.8/.C85 Don’t kill the bosses : Escaping the hierarchy trap Culbert, Samuel A. 2001
DS 763.63 .T96/S43  Dragon lady : The life and legend of the last empress of China Seagrave, Sterling 1993
PL 2727/.S2 The dream of the red chamber = A Chinese novel of the early Ching period Cao, Xueqin 1975
GT 575/.P5613 Dress in the Middle Ages Piponnier, Françoise 2007
HV 5466/.P74 Drink and the politics of social reform : Antialcoholism in France since 1870 Prestwich, Patricia E. 1988
HV 5298 .B7/D75 Drinking Boston : A history of the city and its spirits Schorow, Stephanie 2012
F 870 .C5/P48 Driven out : The forgotten war against Chinese Americans Pfaelzer, Jean 2008
PJ 5671 .M67/D819 Duboko kadmoyo dmimre dkadişo Mor Efrem Süryoyo hav dethkani men abohotho abubo druho kadişo = Kilise ataları tarafından ’’Kutsal Ruh’un Kavalı’’ olarak adlandırılan Süryani Mor Efrem’in şiirleri Süryani Mor Efrem 2012
PS 3601 .V35/E24 The eaglet Avakian, Arra S. 2003
BT 25/.K4 Early Christian doctrines Kelly, J. N. D. 1960
TA 658.44/.D67 Earthquake resistant design : A manual for engineers and architects Dowrick, D. J. 1977
DS 509.3/.D43 East Asian civilizations : A dialogue in five stages De Bary, William Theodore 1988
HC 59.7/.R475 Economic growth in the Third World, 1850-1980 Reynolds, Lloyd George 1985
HC 240/.P64 An economic history of medieval Europe Pounds, Norman John Greville 1994
HG 173/.M632 The economics of money, banking and financial markets Mishkin, Frederic S. 2013
PN 51/.E216 Edebiyat sosyolojisi   2012
DT 47/.I37 Egypt : As viewed in the 19th century   2001
KJC 7/.E937 Einheitstater oder getrennte Behandlung von Tater und Teilnehmer? : Die Wege des osterreichischen und deutschen Strafrechts Engert, Florian 2005
KK 8130/.R76 "Einheitstäterschaft" statt Tatherrschaft : Zur Abkehr  von einem differenzierenden Beteiligungsformensystem in  einer normativ-funktionalen Straftatlehre Rotsch, Thomas 2009
HM 590/.W342 Ekonomi ve toplum Weber, Max 2012
HM 590/.W342 Ekonomi ve toplum Weber, Max 2012
HB 3722/B55 Ekonomik krizlerin yoksulluk üzerine etkileri   2009
DS 734.7/.H3 Elements of Chinese historiography Han, Yu-shan 1955
  Elfiyetü’l-Iraki : et-Tebsıra ve’t-tezkira fi ulumi’l-hadis Zeynüddin Ebü’l-Fazl Abdurrahman İbn el-Hüseyin el-Iraki eş-Şafi’i 1433
D 421/.E58 Elusive peace : Negotiating an end to civil wars   1995
DR 588/.M44 L’Empire Ottoman et la guerre mondiale Mehmet Sait Halim Paşa [2000]
DS 62.7/.K37 Empires of the sand : The struggle for mastery in the Middle East, 1789-1923 Karsh, Efraim 2001
HF 5549.2 .U5/J32 Employing bureaucracy : Managers, unions, and the transformation of work in the 20th century Jacoby, Sanford M. 2004
KKX 3790/.Y85 En son yargıtay kararları ile 5237 sayılı yeni ceza kanununa göre ilgili genel hükümler ışığında  :   Adam öldürme, yaralama, intihara yönlendirme, işkence ve eziyet suçları Yüksel, Turgut 2007
PL 248 .A483/E5 En uzun gece Altan, Ahmet 2004
ML 102 .M88/G7 Encyclopaedia of the musical theatre Green, Stanley 1976
DA 175/.E54 England and Germany in the High Middle Ages   1996
DA 175/.C57 England and its rulers, 1066-1307 Clanchy, M. T. 2006
HQ 1599 .E5/W37 English noblewomen in the later Middle Ages Ward, Jennifer C. 2002
BF 1576/.D42 Entertaining Satan : Witchcraft and the culture of early New England Demos, John 2004
KK 8199/.J63 Die Entwicklung der Teilnahmelehre in der Rechtsprechung Johannsen, Sven Leif Erik 2009
RA 649/.W38 Epidemics and history : Disease, power, and imperialism Watts, S. J. 1999
  Esasü’t-takdis fi ılmi’l-kelam Muhammed bin Ömer bin el-Hasan bin el-Hüseyin el-Fahreddin er-Razi 2010
BF 575 .E83/B38 Escaping the self  :  Alcoholism, spirituality, masochism, and other flights from the burden of selfhood Baumeister, Roy F. 1991
DR 486/.I475 Essays in Ottoman history İnalcık, Halil 1998
DR 486/.A64 Essays in Ottoman-Turkish political history Akşin, Sina 2000
BL 313/.J83 Essays on a science of mythology : The myth of the divine child and the mysteries of Eleusis Jung, C. G. 1971
BL 313/.J83 Essays on a science of mythology : The myth of the divine child and the mysteries of Eleusis Jung, C. G. 1971
D 210/.E84 Essays on frontiers in world history   1983
HF 5415.2/.K86 Essentials of marketing research Kumar, V. 2002
  eş-Şefa’a ve mevkıfü’l-firakı’l-İslamiyye minha Ahmed ali Müslih Mezru’ 2011
  eş-Şurutu’s-sagir : Müzeyyelen bima usira aleyhi mine’ş-şurutu’l-kebir Ebü Ca’fer Ahmed bin Muhammed bin Selam el-Ezdi el-Mısri et-Tahavi 1394/1974
  eş-Şurutu’s-sagir : Müzeyyelen bima usira aleyhi mine’ş-şurutu’l-kebir Ebü Ca’fer Ahmed bin Muhammed bin Selam el-Ezdi el-Mısri et-Tahavi 1394/1974
DS 63.2 .E8/L3813 Europe and the Islamic world : A history Tolan, John Victor 2013
D 123/.B76 Europe in the central Middle Ages, 962-1154 Brooke, Christopher Nugent Lawrence 2000
D 118/.A87 Europe in the middle ages Ault, Warren Ortman [1932]
D 299/.T53 Europe since Napoleon Thomson, David 1966
JN 30/.E97 The European Ombudsman : Origins, establishment, evolution   2005
DS 779.23/.L57 Evening chats in Beijing : Probing China’s predicament Link, E. Perry 1993
DS 99 .D3/G74 Everyday life & consumer culture in 18th-century Damascus Grehan, James 2007
KKX 4334/.C468 Evrakta sahtekarlık suçları Cengiz, Sibel 2007
BL 53/.B6 The exploration of the inner world : A study of mental disorder and religious experience Boisen, Anton T. 1936
GE 180/.H39 Explorations in environmental History : Essays Hays, Samuel P. 1998
DS 26/.L564 Explorations in Ottoman prehistory Lindner, Rudi Paul 2007
GN 296/.J65 Exploring medical anthropology Joralemon, Donald 2010
DR 432/C48 Ey Türk istikbalinin evladı! Cevizoğlu, Hulki 2005
PS 3613 .C438/F33 The face of death McFadyen, Cody 2007
D 16.8/.K37 Faces of history : Historical inquiry from Herodotus to Herder Kelley, Donald R. 1998
KKX 3920/.Z34 Faile yardım suçu ve müdafiinin bu şuçtan sorumluluğu Zafer, Hamide 2004
BM 601/.L3 Faith and doubt :  Studies in traditional Jewish thought Lamm, Norman [1971]
HV 700.5/.K86 Fallen women, problem girls : Unmarried mothers and the professionalization of social work, 1890-1945 Kunzel, Regina G. 1993
DR 435 .E87/M57 Familles latines de l’empire ottoman Missir Reggio Mamachi di Lusignano, Livio 2004
HC 79 .F3/O57 Famine : A short history Ó Gráda, Cormac 2009
D 445/.F37 Fascists and conservatives : The radical right and the establishment in twentieth-century Europe   1990
PN 682 .W6/F37 Feminist approaches to the body in medieval literature   1993
PL 216/.F48 Fethi Naci Onaran, Mustafa Şerif 2011
DT 329 .F4/B813 Fez, city of Islam Burckhardt, Titus 1992
HG 4529.5/.F554 Fıkhî açıdan finans ve altın işlemleri : Tebliğ ve müzakereler   2012
HE 5838.25 .A3/E45 Fırat ve Dicle'de Osmanlı İngiliz rekabeti : (Hamidiye Vapur İdaresi) Ekinci, İlhan 2007
HB 3581 .A3/L35 The field and the forge : Production, and power in the pre-industrial West Landers, John 2008
  el-Firak ve’l-mezahib fi’r-risalati’s-selase : el-Yehudiyye, el-Mesihiyye, el-İslam Muhammed Galib Berakat 2011/1432
NK 1071/.M8713 Folk arts and crafts of Japan Muraoka, Kageo 1973
QA 614.86/.L3813 Fractals : Endlessly repeated geometrical figures Lauwerier, H. A. 1991
K 3161/.F73 Framing the state in times of transition : Case studies in constitution making   2010
JC 337/.F73 Fransa ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğu : Önyargıları aşmak   2009
JQ 1506 .M5/L58 Frontier passages : Ethnopolitics and the rise of Chinese communism, 1921-1945 Liu, Xiaoyuan 2004
HN 16/.F765 Frontiers in social movement theory   1992
BM 535/.R325 Fundamentalist-evangelicals and anti-semitism Rausch, David A. 1993
PL 248 .K6531/G43 Geçmişe kapanan kapılar Köklü, Sibel 2010
DS 244.52/.B89 Geçmişten günümüze Kâbe’nin işgal tarihi Büyükkara, Mehmet Ali 2011
BM 729 .W6/G45 Gender and Judaism : The transformation of tradition   1995
QD 31.3/.P47 General chemistry : Principles and modern applications Petrucci, Ralph H. 2011
QD 31.3/.P47 General chemistry : Principles and modern applications Petrucci, Ralph H. 2011
QD 31.3/.P47 General chemistry : Principles and modern applications Petrucci, Ralph H. 2011
QD 31.3/.P47 General chemistry : Principles and modern applications Petrucci, Ralph H. 2011
G 100.5/.G464 Geographical issues on maritime names : Special reference to the East Sea   2010
HX 273/.P45 German Marxism and Russian communism Plamenatz, John Petrov 1965
NA 7396 .K38/G37 Germir : Geleneksel Kayseri mahalleleri   2012
GF 50/.C77 Germs, seeds & animals : Studies in ecological history Crosby, Alfred W. 1994
D 13/.V645 Geschichtsschreibung : Eine einführung in globaler perspektive Völkel, Markus 2006
DK 511 .C3/K56 The ghost of freedom : A history of the Caucasus King, Charles 2008
HG 4965/.G575 Girişim rehberi 2013   [2013]
NK 5102.5 .G7/O94 Glass of four millennia Newby, Martine 2000
HD 9999 .H363/T58 Global markets and local crafts : Thailand and Costa Rica compared Wherry, Frederick F. 2008
BL 255/.P43 God and the new biology Peacocke, A. R. 1994
PT 2051/.F713 Goethe : His life and times Friedenthal, Richard 1965
PT 2026 .A1/B82 Goethe’ works :The sorrows of Werther : Elective affinities and a nouvelette Goethe, Johann Wolfgang von [t.y.]
PT 2026 .A1/P82 Goethe’s works : The autobiography of Goethe : Truth and fiction : Relating to my life Goethe, Johann Wolfgang von [t.y.]
PT 2026 .A1/P82 Goethe’s works : The autobiography of Goethe : Truth and fiction : Relating to my life Goethe, Johann Wolfgang von [t.y.]
PT 2026/.A5 Goethe’s works : The dramatic works of Goethe Goethe, Johann Wolfgang von [t.y.]
PT 2026 .F2/S9 Goethe’s works : Faust : In two parts Goethe, Johann Wolfgang von [t.y.]
PT 2026 .F2/S9 Goethe’s works : Faust : A tragedy Goethe, Johann Wolfgang von [t.y.]
PT 2026 .A1/B8 Goethe’s works : Letters from Switzerland and travels in Italy Goethe, Johann Wolfgang von [t.y.]
PT 2026 .A3/B6 Goethe’s works : The poems of Goethe Goethe, Johann Wolfgang von [t.y.]
PT 2027 .W5/C313 Goethe’s works : Wilhelm Meister’s apprenticeship and travels Goethe, Johann Wolfgang von [t.y.]
PT 2027 .W5/C313 Goethe’s works : Wilhelm Meister’s apprenticeship and travels Goethe, Johann Wolfgang von [t.y.]
HG 6005/.G74 Great bubbles   2000
HG 6005/.G74 Great bubbles   2000
HG 6005/.G74 Great bubbles   2000
JA 36/.G69 The great political theories   1973
PL 855 .I566/G8719 Grotesk Kirino, Natsuo 2009
DA 690 .L67/D84 The growth of a medieval town : Lincoln from the Norman conquest to the Wars of the Roses Duke, Dulcie 1989
KK 9417/.K73 Grundbegriffe des strafverfahrensrechts : Ermittlung und Verfahren Kramer, Bernhard 2009
HF 2296.5/.G86 Gümrük tarife cetveli izahnamesi : Fasıl 1-28   [2012]
HF 2296.5/.G86 Gümrük tarife cetveli izahnamesi : Fasıl 29-43   [2012]
HF 2296.5/.G86 Gümrük tarife cetveli izahnamesi : Fasıl 44-70   [2012]
HF 2296.5/.G86 Gümrük tarife cetveli izahnamesi : Fasıl 71-84   [2012]
HF 2296.5/.G86 Gümrük tarife cetveli izahnamesi : Fasıl 85-97   [2012]
HD 70 .G2/H26 Handbook of German business management : A-K   1990
HD 70 .G2/H26 Handbook of German business management : L-Z   1990
BL 781/.R65 A handbook of Greek mythology : Including its extension to Rome Rose, H. J. 1959
  el-Hasan bin Ali ve amü’l-cema’a Abdülvehhab Abdüsselam Tavile 2009/1430
PL 248 .T36/H37 Hasret Tan, Canan 2013
  Haşiyetü’s-Sindi ala Sahih-i Müslim Ebü’l-Hasan Muhammed bin Abdilhadi es-Sindi 2011/1432
PN 56 .M547/H6713 Heads or tails : The poetics of money Hörisch, Jochen 2000
RA 395 .A3/H4335 Healthy markets? : The new competition in medical care   1998
  Hedyü’l-beriyye Abdurra’uf Muhammed Salim 2010/1431
PS 3515 .E37/Z617 Hemingway and Faulkner in their time   2005
PS 2127 .M6/M8 Henry James’s "sublime economy" : Money as symbolic center in the fiction Mull, Donald L. [1973]
D 16.8/.P33813 Heretical essays in the philosophy of history PatocÌŒka, Jan 1996
LA 227.4/.H33 Higher education? :How colleges are wasting our money and failing our kids--and what we can do about it Hacker, Andrew 2010
DA 135/.H58 Historia Britonum : The history of the Britons Nennius 2005
DS 741.3/.S68213 H57 Historical records Sima, Qian 1994
BM 565/.K357 Historicism, the Holocaust, and Zionism : Critical studies in modern Jewish thought and history Katz, Steven T. 1992
D 16.8/.G532 History : Politics or culture? : Reflections on Ranke and Burckhardt Gilbert, Felix 1990
DS 181/.M7213 History of the Armenians Moses, Khoren 1978
DS 19/.S5613 History of the Mongols : Based on Eastern and Western  accounts of the thirteenth and fourteenth centuries Spuler, Bertold 1988
HQ 1121/.S79513 A history of women in the West   1993
HQ 1121/.S76913 A history of women in the West   2002
DD 256.5/.N35619 Hitler Almanyası : 1933-1945 Caplan, Jane 2012
GN 588/.H66 Honor and shame and the unity of the Mediterranean   1987
PE 64 .A59/H67 Hope Emily Allen : Medieval scholarship and feminism Hirsh, John C. 1988
RA 982 .N5/M357 Hospital : Man, woman, birth, death, infinity, plus red tape, bad behavior, money, God, and diversity on steroids Salamon, Julie 2008
KKX 480/.K37 Hukuk tarihinde vatandaşlık-yabancılık statüsü Karakoç, İrem 2012
KKX 74/A37 Hukuk ve siyaset makaleleri 1955-1965 Aksoy, Muammer 2009
DB 925/.L3913 Hungary a brief history Lzar, Istvan [1990]
PR 6039 .O32/N3719 Hurin'in çocukları Tolkien, J. R. R. 2012
AY 1187/H87 Hürriyet almanak 2012   2012
QA 76.8 .M3/H373 HyperTalk instant reference Harvey, Greg 1988
N 7850/.I26 Iconography at the crossroads : Papers from the colloquium sponsored by the Index of Christian Art, Princeton University, 23-24 March 1990   1993
DK 266.3/.B58 Iconography of power : Soviet political posters under Lenin and Stalin Bonnell, Victoria E. 1997
PG 2074.73/.L35 Identity in formation : The Russian-speaking populations in the near abroad Laitin, David D. 1998
JN 6515/.B7 Ideology and power in Soviet politics Brzezinski, Zbigniew 1962
HD 6473 .T9/U48 II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu bildiriler = The 2nd International Symposium of Akhism   2012
HD 6473 .T9/U48 II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu bildiriler = The 2nd International Symposium of Akhism   2012
RA 553/.S65 Illness in colonial Australia Smith, F. B. 2011
  Ilmü’n-nefs fi’t-türasi’l-İslami İbrahim Şevki Abdülhamid ...[ve öte.] 2008/1429
  Ilmü’n-nefs fi’t-türasi’l-İslami İbrahim Şevki Abdülhamid ...[ve öte.] 2008/1429
  Ilmü’n-nefs fi’t-türasi’l-İslami İbrahim Şevki Abdülhamid ...[ve öte.] 2008/1429
JV 1068 /.S84 Imperial control of colonial legislation, 1813-1865 : A study of British policy towards colonial legislative powers Swinfen, D. B. 1970
JV 1017/.B3813 Imperialism : The idea and reality of British and French colonial expansion, 1880-1914 Baumgart, Winfried 1982
JZ 1318/.I47 Implicating empire : Globalization and resistance in the 21st century world order   2003
KF 4575/.P466 In defense of a political court Peretti, Terri Jennings 2001
R 692/.A346 In the land of invisible women : A female doctor’s journey in the Saudi Kingdom Ahmed, Qanta 2008
BM 504.2/.L435 In the time of the nations Lévinas, Emmanuel 1994
CB 351/.L41513 Intellectuals in the Middle Ages Le Goff, Jacques 1993
HQ 799.2 .I5/I58 Internet kullanımı ve aile   2008
HM 132/.A23 Interpersonal accommodation Abrahamson, Mark 1966
HM 258/.B37 Interpersonal communication : Survey and studies Barnlund, Dean C. 1968
BP 190.5 .P3/E4 Introducing Islamicjerusalem Uwaysai, Abd al-Fattaah Muhammad 2006
QA 76.9 .T48/M26 Introduction to information retrieval Manning, Christopher D. 2009
T 57.6/.H53 Introduction to operations research Hillier, Frederick S. 2010
QA 276.12/.M65 Introduction to the practice of statistics Moore, David S. 1993
JC 573.2 .U6/P49 Invisible hands : The making of the conservative movement from the New Deal to Reagan Phillips-Fein, Kim 2009
BP 60/.V64 Islam, continuity and change in the modern world Voll, John Obert 1982
KBP 275 .M84/K477 Islamic reform : The political and legal theories of Muḥammad ʻAbduh and Rashīd Riḍā Kerr, Malcolm H. 1966
JX 1962 .A35/B56 Israeli pacifist : The life of Joseph Abileah Bing, Anthony G. 1990
PL 248 .B362/Z465 Işıklı hayatlar : Nihad Sâmi Banarlı, Ekrem Hakkı Ayverdi, Sâmiha Ayverdi Deliorman, Altan 2004
ML 406/I875 Itrî: Vefatının 300. yılı anısına Buhûrizâde Mustafa Efendi   2012
  İbn Seyyid el-Batalyusi ve ara’uhu’l-felsefiyye ve’l-kelamiyye Muhammed Abdurrahim ez-Zeyni 2010/1431
P 93/.B55 İçerik analizi Bilgin, Nuri 2000
  İdaratü’l-bünüki’l-İslamiyye : Management of İslamic banks Şihab Ahmed Sa’id el-Az’azi 2012/1433
BP 195 .W21/B89 İhvan'dan Cüheyman'a : Suudi Arabistan ve Vehhabilik Büyükkara, Mehmet Ali 2010
KKX 1888/.P453 İİK : İcra ve İflâs Kanunu ve ilgili mevzuat Pekcanıtez, Hakan 2009
PL 248 .K698/I45 İlk atlas Koytak, Cahit 2011
  el-İmam Cabir bin Zeyd ve te’sisühü’l-fikri’l-ibadi Ziyane binti Halfan el-Harisiye 2012/1433
PE 1301/.K87 İngilizce'de zamanlar Kurt, Murat 2012
KKX 4657 .S87/I57 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında ve Türkiye'de tutuklama Sürücü, A. Sinan 2010
BP 166.3/.I57 İnsan iradesi ve kudret-i ilahiyye bağlamında kader mes’elesi tartışmalı ilmi ihtisas toplantısı   2011
KKX 3403 .O9/I57 İnşaat sözleşmesi ve ilgili mevzuat Öz, Turgut 2013
D 13/.S5 An introduction to the history of history Shotwell, James Thomson 2012
E 184.37/.G3213 An invitation to reason : A collection of observation, meditations, anecdotes, stories, quotes and concerns about religion and Judaism in today’s world Gabbay, Nourallah (Norman) [2011]
BP 40/.T87 İslam ansiklopedisi Türkiye Diyanet Vakfı 2012
HF 5387/.K67 İslam iş ve ticaret ahlakı Köse, Saffet 2012
DS 36.85/.I85 İslam medeniyetinin küreselliği  : Başka alternatif yok Dayı, Hüseyin 2012
DR 726/.I883 İstanbul : Mekan ve insan   2012
HQ 1190/.I88 İstanbul-Amargi feminizm tartışmaları 2012   2012
PL 248 .M46/I88 İstanbul hikayeleri Mengüşoğlu, Metin Önal 2010
  el-İstigase : Fi’r-reddi ale’l-Bekri Ahmed bin Abdülhalim İbn Teymiyye 1431
  el-İstişrak el-Yehudi ru’yetün mevzu’ıyyetün Muhammed Abdürrahim ez-Zeyni 2011/1432
HC 491.5 .B35/A73 İşadamı fabrikası : Hasan Balcı Arat, Melih 2011
HF 5549.5 .R3/A33 İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi : Çok yönlü performans göstergeleri Akal, Zühal 2005
  el-İtkan ve’l-ahkam : Şerhu Tuhfeti’l-hükkam Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Muhammed el-Fasi 1432/2011
  el-İtkan ve’l-ahkam : Şerhu Tuhfeti’l-hükkam Ebü Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Muhammed el-Fasi 1432/2011
PN 2287 .W8/M67 Jane Wyman : A biography Morella, Joe 1985
DS 834.7/.T355 Japan’s Orient : rendering pasts into history Tanaka, Stefan 1993
PQ 6555 .Z5/S4 The Jew in the novels of Benito Perez Galdos Schyfter, Sara E. 1978
HM 621/.R5339 The Jew of culture  :   Freud, Moses, and modernity Rieff, Philip 2008
DS 135 .S75/A7153 Jewish economy in the medieval crown of Aragon, 1213-1327 : Money and power Assis, Yom Tov 1997
BM 729 .W6/J49 Jewish women in historical perspective   1991
BP 182/.B66 Jihad : from Qurʾan to Bin Laden Bonney, Richard 2004
DS 712/.J68 Journey into China   1982
DR 425/.B87 A journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810 Broughton, John Cam Hobhouse 1817
D 917/.C92 A journey through the Crimea to Constantinople : In a series of letters from the Right Honourable Elizabeth lady Craven, to His Serene Highness the Margrave of Brandebourg, Anspach, and Bareith Craven, Elizabeth Craven 2012
KTL 1572/.S23 Justice in South Africa Sachs, Albie 1973
KKX 3800/.K131 Kabahatler hukuku Kangal, Zeynel T. 2011
  Kamus el-mustalahati’l-iktisadiyyeti fi’l-hazarati’l-İslamiyyeti Muhammed Imara 2009/1430
PR 6005 .O4/H419 Karanlığın yüreği : Uzun öykü Conrad, Joseph 2011
  Kasım Emin el-a’malü’l-kamile Muhammed Imara 2006/1427
JS 6952/.K46 Kent Konseyleri Sempozyumu : Bildiri kitabı   2011
HF 3630.2 .Z9/M64 The KGB campaign against corruption in Moscow Duhamel, Luc. 2010
DK 275 .K5/T38 Khrushchev : The man and his era Taubman, William 2003
  el-Kıra’atü’l-aşri’l-mütevatir : Min tariki tayyibeti’n-neşr Cemaleddin Muhammed Şeref 2012/1433
PL 248 .A83/K58 Kırılmadık bir şey kalmadı : Yuvarlağın Köşeleri,  etikalar  :  'Ça, otokopi-denemeler  :  Dün Yağmur Yağacak Özdemir Asaf 2013
PS 3573 .I45652/D6619 Kıyamet kitabı Willis, Connie 2013
  el-Kifaye fi ma’rifeti usuli ılmi’r-rivaye Ebü Bekr Ahmed bin Ali bin Sabit el-Hatib el-Bağdadi 1432
  el-Kifaye fi ma’rifeti usuli ılmi’r-rivaye Ebü Bekr Ahmed bin Ali bin Sabit el-Hatib el-Bağdadi 1432
PJ 5671 .M67/D819 Kilise ataları tarafından ’’Kutsal Ruh’un Kavalı’’ olarak adlandırılan Süryani Mor Efrem’in şiirleri = Duboko kadmoyo dmimre dkadişo Mor Efrem Süryoyo hav dethkani men abohotho abubo druho kadişo Süryani Mor Efrem 2012
DB 920.5/.F84 Kings, bishops, nobles, and burghers in medieval Hungary Fügedi, Erik 1986
BS 1199 .K5/G76 Kings & prophets : Monarchic power, inspired leadership, & sacred text in biblical narrative Grottanelli, Cristiano 1999
  el-Kuds fi’l-cugrafiyyeti’r-ruhiyyeti’l-İslamiyyeti Muhammed Cemal Barut, Şemseddin el-Keylani. 2010
BP 130.45/.K872 Kur’an’ın anlaşılmasına doğru tefsir ve toplum   2011
  el-Kur’anü’l-Kerim ve bi-hamişihi Tefsiru’l-Celaleyn Celaleddin el-Mahalli, Celaleddin es-Suyuti. 2009/1430
PS 3566 .A4554/S7719 Kurgudan da garip Palahniuk, Chuck 2013
G 156.5 .H47/K858 Kültür rotaları: Türkiye macera atlası   2013
  el-Küna ve’l-esma’ Müslim bin el-Haccac 1432/2011
  el-Küna ve’l-esma’ Müslim bin el-Haccac 1432/2011
HD 8076/.G67 Labor in American politics Greenstone, J. David [1969]
D 119/.B613 Land and work in mediaeval Europe Bloch, Marc 1969
HN 656.5 .A8/L37 Late Ottoman society : The intellectual legacy   2005
HN 425/.L48 Later medieval France : The polity Lewis, P. S. 1968
KKX 120/.S73 Law as metaphor : From Islamic courts to the Palace of Justice Starr, June 1992
BF 318/.M38 Learning and behavior Mazur, James E. 1990
BQ 944/.O2 Learning true love : How I learned and practiced social change in Vietnam Chan Khong, Sister 1993
KK 8022/.J47 Lehrbuch des Strafrechts : Allgemeiner Teil Jescheck, Hans Heinrich 1996
DR 425/.C35 Lettres sur la Grèce : L'Hellespont, et Constantinople, faisant siute aux lettres sur la Morée Castellan, Antoine Laurent 1811
HT 122/.L45 Liberal dreams and nature’s limits : Great cities of North America since 1600 Lemon, James T. 1996
D 118/.H65 Life and thought in the early Middle Ages   [1967]
CB 351/.D4413 Life in the Middle Ages Delort, Robert 1973
QA 76.9 .C66/T87 Life on the screen : Identity in the age of the Internet Turkle, Sherry 1995
  Lika’ü’l-aşri’l-evahir bi’l-mescidi’l-haram (31)   2011/1432
PQ 6669 .A6125/L6719 Limon yapraklarının kokusu Sanchez, Clara 2013
E 457/.C59 Lincoln : A psycho-biography Clark, Leon Pierce 1933
QA 184/.F75 Linear algebra Friedberg, Stephen H. 1997
LC 149/.C5 Literacy and development in the West Cipolla, Carlo M. [1969]
LA 621.5/.H68 Literacy in early modern Europe : Culture and education 1500-1800 Houston, R. A. 2002
LC 149/.G6 Literacy in traditional societies   1968
PR 275 .S63/L5 Literary practice and social change in Britain, 1380-1530   1990
PN 51/.L57 Literature & the economics of liberty : Spontaneous order in culture   2009
JK 1118/.A66 Lobbying reconsidered : Under the influence Andres, Gary J. 2009
JS 3000.2/.L63 Local government in Europe : Trends and development   1991
QB 225/.S64 Longitude : The true story of a lone genius who solved the greatest scientific problem of his time Sobel, Dava 1995
BX 1466.2/.B87 Looking for God in Brazil : The progressive Catholic Church in urban Brazil’s religious arena Burdick, John 1993
DA 690 .B32/S43 Lordship and community : Battle Abbey and its banlieu, 1066-1538 Searle, Eleanor 1974
HC 41/.F6913 Lordship and feudalism in the Middle Ages Fourquin, Guy 1976
PN 2287 .Y6/M67 Loretta Young : An extraordinary life Morella, Joe 1986
PR 438 .S45/N37 The ludic self in seventeenth-century English literature Nardo, Anna K. 1991
HC 491.5 .A43/G86 Lüzumlu adam İshak Alaton : Hedefi belli olmayan yelkenliye hiçbir rüzgar yardım edemez Gündem, Mehmet 2012
HC 388 .M3/R56 Madrid and the Spanish economy, 1560-1850 Ringrose, David R. 1983
  Makamatü Bedi’u’z-zaman el-Hemedani Muhammed Abduh 2004
  Makasıdü’ş-şeri’ati’l-islamiyye fi’ş-şehadat Berakat Ahmed Beni Mülhim 2005-1425
KKX 4230 .A28/Y87 Malvarlığına karşı suçlar : Yargıtay kararlarının ışığında Yurtcan, Erdener 2008
RA 418.5 .P6/A26 Mama might be better off dead : The failure of health care in urban America Abraham, Laurie 1993
RA 649/.K37 Man and microbes : Disease and plagues in history and modern times Karlen, Arno 1996
DS 779.26/.S34 Mandate of heaven : A new generation of entrepreneurs, dissidents, bohemians, and technocrats lays claim to China’s future Schell, Orville 1994
HM 751/.M37 Mapping dialogue : Essential tools for social change   2008
HQ 630.15 .F58/M65 Marriage alliance in late medieval Florence Molho, Anthony 1994
PN 2287 .S697/A3 Married to laughter : A love story featuring Anne Meara Stiller, Jerry 2000
D 13/.M365 Marxism and the methodologies of history McLennan, Gregor 1981
JA 84 .C6/D4 Masters of Chinese political thought : From the beginnings to the Han Dynasty   1973
QB 981/.B7269 Masters of time : Cosmology at the end of innocence Boslough, John 1992
TA 403/.C23 Materials science and engineering Callister, William D. 2011
TA 403/.C23 Materials science and engineering Callister, William D. 2011
HB 135/.L355 Mathematical economics Lancaster, Kelvin 1987
Z 6652/.R69 Mathematicians, astronomers and other scholars of Islamic civilisation and their works (7th-19th c.) Rozenfeld, B. A. 2003
ML 420 .C473/F7 Maurice Chevalier Freedland, Michael 1981
H 61/.R683 Meaning and method in the social sciences : A case for methodological pluralism Roth, Paul Andrew 1987
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  Mecelletü’l-Menar es-Seyyid Muhammed Reşid Rıza 1315
  el-Mecmu’atü’l-müsavvera li-eşheru me’alim el-Medineti’l-Münevvera Abdülaziz bin Abdurrahman Ka’ki 2011/1432
  el-Mecmu’atü’l-müsavvera li-eşheru me’alim el-Medineti’l-Münevvera Abdülaziz bin Abdurrahman Ka’ki 2011/1432
  el-Mecmu’atü’l-müsavvera li-eşheru me’alim el-Medineti’l-Münevvera Abdülaziz bin Abdurrahman Ka’ki 2011/1432
RA 418/.C657 Medical sociology Cockerham, William C. 2012
RA 418.3 .E85/P39 Medicine and culture : Varieties of treatment in the United States, England, West Germany, and France Payer, Lynn 1996
HT 115/.S2 Medieval cities Saalman, Howard [1968]
CB 351/.H48 Medieval culture and society Herlihy, David 1993
DA 130/.P65 Medieval England   1958
DA 690 .G85/R54 Medieval Grimsby : Growth and decline Rigby, S. H. 1993
CB 353/.G8713 Medieval popular culture : Problems of belief and perception Gurevich, Aron 1990
HQ 115/.R6713 Medieval prostitution Rossiaud, Jacques 1988
DA 176/.M43 Medieval society and the manor court   2006
B 721/.L87 Medieval thought Luscombe, D. E. 1997
BR 252/.P67 Medieval thought : An introduction Price, B. B. 1992
DS 135 .L4/G65 A Mediterranean society : The Jewish communities of the Arab world as portrayed in the documents of the Cairo Geniza Goitein, S. D. 1978
D 413 .F5/A3 Men and politics : Europe between the two World Wars Fischer, Louis 1966
D 25/.P7 Men in arms : A history of warfare and its interrelationships with Western society Preston, Richard Arthur 1962
  Menahicü tahkik et-türas beyne’l-kudami ve’l-muhaddisin Ramazan Abdüttevvab 2002/1422
  Menakıb el-İmam Ahmed bin Hanbel Ebü’l-Ferec Abdurrahman bin el-Cevzi 2009/1430
HF 3756.5/.F36 Merchants in the Ottoman Empire Faroqhi, Suraiya 2008
BM 625/.S5 Messianism, mysticism, and magic : A sociological analysis of Jewish religious movements Sharot, Stephen 1982
HT 330/.J66 Metropolis Jones, Emrys 1990
KKX 4610/.P375 Mevzuatta yapılan en son değişiklikler ile ceza muhakemesinde uzlaşma Parlak, Engin 2011
PN 1993.5 .M4/M6 Mexican cinema : Reflections of a society Mora, Carl J. 1989
DS 62.2/.C36 Mezopotamya ekspresi : Bir tarih yolculuğu (Türkiye-Kürtler-Ortadoğu-Batı) Çandar, Cengiz 2012
DS 442.3/.R35 Military system of the Mughals   2004
PR 4664/.A1 The mill on the Floss Eliot, George 1986
KKX 480/.T45 Milletlerarası özel hukuk : Bağlama kuralları Tekinalp, Gülören 2009
PN 2287 .B436/A52 Milton Berle,  an autobiography, with Haskel Frankel Berle, Milton [1974]
  Min vesaya er-rasul (sav) Taha Abdullah Afifi 2011
  Min vesaya er-rasul (sav) Taha Abdullah Afifi 2011
  Min vesaya er-rasul (sav) Taha Abdullah Afifi 2011
DT 446 .M54/B44 Mirambo of Tanzania, 1840?-1884 Bennett, Norman R. 1971
DS 706/.C35 Modern China Carter, Alden R. 1986
D 1055/.M59 Modern European intellectual history : Reappraisals and new perspectives   1982
HC 110 .C6/H58 The morality of spending : Attitudes toward the consumer society in America, 1875-1940 Horowitz, Daniel 1992
HV 887 .S58/R36 Mothers of misery : Child abandonment in Russia Ransel, David L. 1988
PQ 4862 .A6745/M7319 Mr. Gwyn Baricco, Alessandro 2003
KKX 4610/.K86 Muhakeme hukuku dalı olarak ceza muhakemesi hukuku Kunter, Nurullah 2010
BP 55/.D66 Muhammad and the believers : At the origins of Islam Donner, Fred McGraw 2010
BP 75/.W32 Muhammad at Medina Watt, W. Montgomery 1956
ML 172/.S4 Music in the medieval world Seay, Albert 1975
  el-Muvafakat fi şerhi’l-Varakat fi usuli’l-fıkh Ahsen li-Hasasine 1432/2011
PL 248 .A3173/M87 Müşahedat Ahmet Midhat Efendi 2011
  el-Müşterakü’l-insani : Nazariyyetün cedidetün li’t-tekarib beyne’ş-şu’ub Ragıb es-Sercani 2011/1432
  el-Müzhir fi ulumi’l-lugati ve enva’iha Abdurrahman bin Ebü Bekr bin Muhammed Celaleddin es-Suyuti 2010/1431
  el-Müzhir fi ulumi’l-lugati ve enva’iha Abdurrahman bin Ebü Bekr bin Muhammed Celaleddin es-Suyuti 2010/1431
DS 721/.L58 My country and my people Lin, Yutang [1936]
BL 625/.M885 Mysticism and language   1992
BL 625/.M8975 Mystics of the book : Themes, topics, and typologies   1993
DK 32/.F54 Natasha’s dance : A cultural history of Russia Figes, Orlando 2003
JC 481/.N28 The Nature of fascism   1968
D 27/.R46 Navies in history Reynolds, Clark G. 1998
D 21.3/.M285 Navigating world history : Historians create a global past Manning, Patrick 2003
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
  Nazmü’d-dürer fi tenasübi’l-ayati ve’s-süver Burhaneddin Ebü’l-Hasan İbrahim bin Ömer el-Bika’i 1427/2006
PN 2598 .E695/F6 Ned’s girl : The authorised biography of Dame Edith Evans Forbes, Bryan 1977
DR 479 .N4/G758 The Netherlands and Turkey : Four hundred years of political, economical, social and cultural relations : Selected essays Groot, Alexander H. de 2009
PS 223/.C36 A new heartland : Women, modernity, and the Agrarian ideal in America Casey, Janet Galligani 2009
HD 846/.N49 New perspectives on property and land in the Middle East   2000
PR 6062 .O36/N5 Nice work Lodge, David 2011
DK 258/.L46 Nicholas II : Twilight of the Empire Lieven, D. C. B. 1994
DS 834/.M64 The nobility of failure : Tragic heroes in the history of Japan Morris, Ivan I. 1988
HE 9775/.N875 Nuri Demirağ : Hayallerini uçuran adam Adıgüzel, Mehmet Bahattin 2013
PL 216/.A735 Nurullah Ataç   2011
HD 9575 .S65/J66 Oil is not a curse : Ownership structure and institutions in Soviet successor states Jones Luong, Pauline 2010
BF 637 .S8/D8819 Olağan psikopatlar : Ermişler, casuslar ve seri katillerden hayat dersleri Dutton, Kevin 2013
BL 48/.S33 On religion : Speeches to its cultured despisers Schleiermacher, Friedrich 1991
QB 982/.G55 Once upon a universe : Not-so-Grimm tales of cosmology Gilmore, Robert 2003
HD 58.7/.R62 Organizational behavior Robbins, Stephen P. 2013
PL 248 .O753/O74 Orhan Kemal   2012
BP 223 .Z8/E42 An original man : The life and times of Elijah Muhammad Clegg, Claude Andrew 1997
G 7405/N69 Orta Asya'da ABD, Rusya ve Çin : Stratejik denge arayışları Nogayeva, Ainur 2011
BP 44/.B3819 Orta Asya'da İslam misyonerleri Fethullah Gülen okulları = Missionnaires de L'Islam en asie centrale les ecoles turques de Fethullah Gülen Balcı, Bayram 2005
CD 2261/.O6 Osmanlı arşivcilik tarihi ile ilgili belgeler : (Tanzimat sonrası)   2008
DK 509/.O863 Osmanlı belgelerinde Kafkas göçleri   2012
DK 509/.O863 Osmanlı belgelerinde Kafkas göçleri   2012
DT 98.5/O863 Osmanlı belgelerinde Mısır   2012
KKX 2467 .M56/B43 Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim nizamnameleri Bebiroğlu, Murat 2008
TE 111/.T349 Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu yol ağı : 50 tablo ve 2 harita ile birlikte Taeschner, Franz 2010
ND 1337 .T9/O86 Osmanlı resim sanatı   2012
PL 248 .I8857/O88 Otuz yaşa mektuplar İstiroti, Meri 2012
PQ 41/.H3 The Oxford companion to French literature Harvey, Paul 1959
PN 1861/.C36 Öncü tiyatro  ve dijital çağda gösterim Candan, Ayşın 2013
PL 189/.C34 Ötüken Türkçe sözlük : Orhun yazıtlarından günümüze Türkiye Türkçesinin söz varlığı Çağbayır, Yaşar 2007
PL 189/.C34 Ötüken Türkçe sözlük : Orhun yazıtlarından günümüze Türkiye Türkçesinin söz varlığı Çağbayır, Yaşar 2007
PL 189/.C34 Ötüken Türkçe sözlük : Orhun yazıtlarından günümüze Türkiye Türkçesinin söz varlığı Çağbayır, Yaşar 2007
PL 189/.C34 Ötüken Türkçe sözlük : Orhun yazıtlarından günümüze Türkiye Türkçesinin söz varlığı Çağbayır, Yaşar 2007
PL 189/.C34 Ötüken Türkçe sözlük : Orhun yazıtlarından günümüze Türkiye Türkçesinin söz varlığı Çağbayır, Yaşar 2007
GN 296/.P35 Pain as human experience : An anthropological perspective   1994
PS 3573 .A425635/P35  The pale king  : An unfinished novel Wallace, David Foster 2011
HC 492/.B375 Paradigmanın iflası ; resmi ideolojinin eleştirisine giriş : Batılılaşma,  kalkınma, çağdaşlaşma Başkaya, Fikret 2012
DC 715/.H33719 Paris, modernitenin başkenti Harvey, David 2012
JN 34.7/.U55 The participation of minorities in public life   2011
DS 588 .P3/C43 Patani : Krallıktan azınlığa Çebi, Emrin 2006
DK 781 .B3/U76 The patriotism of despair : Nation, war, and loss in Russia Ushakin, S. 2009
DS 747.15/.S32 A patterned past : Form and thought in early Chinese historiography Schaberg, David 2001
HD 1536 .S65/P43 Peasant economy, culture, and politics of European Russia, 1800-1921   1991
DA 235/.F79 Peasants and landlords in later Medieval England Fryde, E. B. 1999
HD 5830 .A6/W66 People at work in China Wood, Frances 1987
BR 165/.H3 The people of God : The Church Hamilton, Harold Francis 1912
BR 165/.H3 The people of God : An inquiry into Christian origins Hamilton, Harold Francis 1912
DS 51 .K7/K86313 A people without a country : The Kurds and Kurdistan   1993
H 61/.R75 Philosophy of social science Rudner, Richard S. [1966]
PS 3566 .A4554/P9419 Pigme Palahniuk, Chuck 2012
HT 384 .I67/W48 The places where men pray together : Cities in Islamic lands, seventh through the tenth centuries Wheatley, Paul 2001
QA 699/.D48 The planiverse : Computer contact with a two-dimensional world Dewdney, A. K. 1984
PR 3034/.K47 The playwright as magician : Shakespeare’s image of the poet in the English public theater Kernan, Alvin B. 1979
JF 2051/.D3 Political oppositions in Western democracies Dahl, Robert Alan 1966
D 883/.D4525 Politics in developing countries : Comparing experiences with democracy   1990
HQ 1785/.M34 Politics of piety : The Islamic revival and the feminist subject Mahmood, Saba 2012
HQ 471/.K36 The pornography of representation Kappeler, Susanne 1986
PS 374 .N29/K36 Power and order : Henry Adams and the naturalist tradition in American fiction Kaplan, Harold 1981
HM 136/.C63 Power and the structure of society Coleman, James Samuel 1974
HB 172/.M346 Principles of microeconomics Mankiw, N. Gregory 2004
PN 5369 .S483/S545 Print and politics : ’Shibao’ and the culture of reform in late Qing China Judge, Joan 1996
DR 486/.P76 Prof. Dr. İsmail Aka armağanı   1999
HD 4851/.O54 Prometheus'un sönmeyen ateşi : Günümüzde işçi sınıfı Öngen, Tülin 1996
BR 305.2/.O89 Protestants : The birth of a revolution Ozment, Steven E. 1992
DS 324 .A9/C53 Provincial concerns : A political history of the Iranian province of Azerbaijan, 1848-1906 Clark, James D. 2006
BF 121/.S29 Psikolojiye giriş Sayar, Kemal 2011
NB 235 .N5/B64 Public sculpture and the civic ideal in New York City, 1890-1930 Bogart, Michele Helene 1997
BR 290/.M84 Radical religious movements in early modern Europe Mullett, Michael A. 1980
ML 68/.K88 Radyoculuk geleneğimiz ve Türk musikisi Kütükçü, Tamer 2012
DK 254 .R3/M69 Rasputin : The saint who sinned Moynahan, Brian 1997
BL 51/.R295 Rationality, religious belief, and moral commitment : New essays in the philosophy of religion   1986
DS 734.7/.L485 The readability of the past in early Chinese historiography Li, Wai-yee 2007
ML 3556/.S75 Readings in Black American music Southern, Eileen 1971
JC 479/.R4 The real worlds of welfare capitalism   1999
GV 1469.17 .S63/M34  Reality is broken : Why games make us better and how they can change the world McGonigal, Jane 2011
HM 1206/.L8513 The reality of the mass media Luhmann, Niklas 2007
HE 2757/.W45 Recasting American liberty : Gender, race, law, and the railroad revolution, 1865-1920 Welke, Barbara Young 2001
PS 3607 .R654/R43 Reckless Gross, Andrew 2010
HQ 1726.5/.R43 Reconstructing gender in the Middle East : Tradition, identity, and power   1994
HC 275 .Z7/L566 The Red City : Limoges and the French nineteenth century Merriman, John M. 1985
PT 763/.H68 Reflections of realism : Paradox, norm, and ideology in nineteenth-century German prose Holub, Robert C. 1991
BR 305.2/.J46 Reformation Europe : Age of reform and revolution Jensen, De Lamar 1992
HF 5813 .T9/A945 Reklam ve hukuksal düzenlemeleri   2011
HN 398 .N56/B43 Relations into rhetorics : Local elite social structure in Norfolk, England, 1540-1640 Bearman, Peter S. 1993
BL 65 .P7/R4324 Religion and politics in the modern world   1983
BL 240.2/.R44 Religion and the natural sciences : The range of engagement   1993
BL 722/.R66 Religion in Greece and Rome Rose, H. J. 1959
BR 252/.H34 Religion in the medieval West Hamilton, Bernard 1986
BL 802/.B43 Religions of Rome Beard, Mary 1998
BL 80.2/.H66 Religions of the world Hopfe, Lewis M. 1998
DR 557/.E47 Remapping the Ottoman Middle East : Modernity, imperial bureaucracy, and the Islamic state Emrence, Cem 2012
ML 160 .B655/R5 Renaissance and Baroque music : A comprehensive survey Blume, Friedrich 1967
DB 2245/.Z682 Report on the foreign policy of the Czech Republic : Between January 2008 and December 2008   2009
DS 734.7/.D83 Rescuing history from the nation : Questioning narratives of modern China Duara, Prasenjit 1995
H 61/.N25 Research methods in the social sciences Frankfort-Nachmias, Chava 1992
DS 734.7/.D57 Revolution and history : The origins of Marxist historiography in China, 1919-1937 Dirlik, Arif 1978
JN 2681/.C53 Revolution and red tape : The French ministerial bureaucracy, 1770-1850 Church, Clive H. 1981
  Ricalün fekadnahüm Mecid Mekki 1433/2012
  Ricalün fekadnahüm Mecid Mekki 1433/2012
HC 60/.J28 The rich nations and the poor nations Ward, Barbara 1962
BL 802/.O34 The Romans and their gods in the age of Augustus Ogilvie, R. M. 1969
PG 2087/.R9 The Russian language today Ryazanova-Clarke, Larissa 1999
PL 248 .M852/S23 Saatler/Geyikler Müldür, Lale 2008
DS 51 .S15/A23 Safranbolu’da zamanın renkleri Acar, Gülcan 2011
  es-Sahihu’l-Müslim Ebü’l-Hüseyin Müslim bin el-Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi 2009/1430
  es-Sahihu’l-Müslim Ebü’l-Hüseyin Müslim bin el-Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi 2009/1430
  es-Sahihu’l-Müslim Ebü’l-Hüseyin Müslim bin el-Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi 2009/1430
  es-Sahihu’l-Müslim Ebü’l-Hüseyin Müslim bin el-Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi 2009/1430
  es-Sahihu’l-Müslim Ebü’l-Hüseyin Müslim bin el-Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi 2009/1430
  es-Sahihu’l-Müslim Ebü’l-Hüseyin Müslim bin el-Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi 2009/1430
  es-Sahihu’l-Müslim Ebü’l-Hüseyin Müslim bin el-Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi 2009/1430
PN 2728 .S78/A3219 Sanat yaşamım Stanislavsky, Konstantin 2011
DR 738.5 .S27/K65 Sancaktepe tarihi Kolay, Arif 2010
F 2516/.M36 The savage and the innocent Maybury-Lewis, David [1965]
HQ 1170/.M467 Scheherazade goes west : Different cultures, different harems Mernissi, Fatema 2001
BL 1228/.B46 The science of self realization A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 2009
BL 1228/.B46 The science of self realization A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 1977
HQ 1397/.H28 The science question in feminism Harding, Sandra G. 1986
QB 981/.T86513 The secret melody : And man created the universe Trinh, Xuan Thuan 1995
DD 247/.H5 Seçilmiş diktatör Adolf Hitler’in psikanalizi  : Amerikan İstihbarat Örgütü OSS gizli raporu   2012
BQ 554/.S857 Seeds of peace : A Buddhist vision for renewing society Sulak Sivaraksa 1992
TA 654.6/.S453 Seismic risk assessment and design of building structures   1988
CT 25/.S453 Selbstzeugnisse in der Frühen Neuzeit : Individualisierungsweisen in interdisziplinärer Perspektive   2007
RJ 504.2/.K4525 The selected Melanie Klein Klein, Melanie 1987
PR 2894/.A26 Shakespeare : The biography Ackroyd, Peter 2005
PR 4621/.S54 Sherlock Holmes : Ölümün sesi Doyle, Arthur Conan 2012
E 668/.F662 A short history of Reconstruction, 1863-1877 Foner, Eric 1990
BJ 1581.2/.S56 C6471 Sınırlar Cloud, Henry 2009
  es-Sıra’u’l-hazari beyne’ş-şark ve’l-garb Rüşdi Ebu Şebane Ali Rüşeydi 2008/1429
  Sibahatü’l-fikr fi’l-cehri bi’z-zikr Ebü’l-Hasenat Muhammed Abdülhayy el-Leknevi el-Hindi 1430/2009
Z 679.57/.S53 Sign systems for libraries : Solving the wayfinding problem   1979
BP 80 .B37/Y35 Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin : Hayatı-felsefesi-isyanı Yaltkaya, Mehmet Şerefettin 2001
KF 224 .S3/G5 Six days or forever? : Tennessee v. John Thomas Scopes Ginger, Ray 1974
PL 248 .M852/S59 Siyah sistanbul Müldür, Lale 2011
  es-Siyasetü’t-ticariyyeti’l-hariciyye fi’n-nizami’l-iktisadi Tarık Yusuf Hasan Cabir 1433/2012
KKX 2488/.U98 Siyasi partilerin finansmanı : Anayasa hukuku açısından Uzun, Cem Duran 2010
JF 2112/.C45 Siyasi partilerin seçim harcamalarının denetimi Çelik, Özlem 2012
BF 319/.A44 Sniffy : The virtual rat  : Lite version 2.0 Alloway, Tom 2005
H 61/.M415 Social causation MacIver, Robert M. [1942]
HM 251/.C85 Social organization : A study of the larger mind Cooley, Charles Horton [1924]
HN 57/.S525 Social policy in the United States : Future possibilities in historical perspective Skocpol, Theda 1995
BP 189.7/.S66 Somuncu Baba ve Kültür Çevresi Uluslararası Sempozyumu : Bildiri kitabı   2012
HD 61/.Y55 Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri Yıldırım, Ali 2011
HD 7211.93/S679 Sosyal yardım algısı ve yoksulluk kültürü : Türkiye'de kamusal sosyal yardım alanların yardım algısı ve yoksulluk kültürü araştırması   2010
D 888 .S65/S645 The Soviet Union and the Third World : The last three decades   1987
KKX 540 .C35/S69 Soybağının belirlenmesi ve ceza hukukunda çoçuğun soybağını değiştirme suçu Çakmut Yenerer, Özlem 2008
BF 637 .V47/H6719 Sözlü dövüş sanatı : Tongue fu Horn, Sam 2012
KKT 2101/.B665 Spain’s transition to democracy : The politics of constitution-making Bonime-Blanc, Andrea 1987
P 90/.P388 Speaking into the air : A history of the idea of communication Peters, John Durham 2000
DS 796 .S29/C57 Spoilt children of empire : Westerners in Shanghai and the Chinese revolution of the 1920s Clifford, Nicholas Rowland 1991
TK 5102.59/.L835 SSH mastery : OpenSSH, PuTTY, tunnels and keys Lucas, Michael 2012
HB 199/.R66 The stages of economic growth : A non-Communist manifesto Rostow, W. W. 1963
LC 178 .S65/H35 Stalinist confessions : Messianism and terror at the Leningrad Communist University Halfin, Igal 2009
BR 934/.S5513 State and church in early Russia, 10th-13th centuries Shchapov, Nikolaevich 1993
GN 492/.S73 State and society : The emergence and development of social hierarchy and political centralization   2004
LA 227.4/.R675 The still divided academy : How competing visions of power, politics, and diversity complicate the mission of higher education Rothman, Stanley 2011
R 726.5/.S764 Stories of illness and healing : Women write their bodies   2007
KK 7975.51871/.S37 Strafgesetzbuch : Kommentar Schonke, Adolf 2010
KK 7975.51871/.F57 Strafgesetzbuch und Nebengesetze Fischer, Thomas (Judge) 2013
KK 7987/.K56 Strafrecht, Allgemeiner Teil Kindhäuser, Urs Konrad 2011
KK 8022/.K85 Strafrecht, allgemeiner Teil Kühl, Kristian 2012
KK 8022/.R69 Strafrecht, allgemeiner teil : Besondere Erscheinungsformen der Straftat Roxin, Claus 2003
KK 8022/.R69 Strafrecht, allgemeiner teil : Grundlagen, der Aufbau, der Verbrechenslehre Roxin, Claus 2006
KK 8022/.W47 Strafrecht, allgemeiner Teil : Die Straftat und ihr Aufbau Wessels, Johannes 2012
KK 8350/.R46 Strafrecht, besonderer teil I Rengier, Rudolf 2012
KK 8350/.W47 Strafrecht, besonderer teil I Wessels, Johannes 2012
KK 8350/.R46 Strafrecht, besonderer teil II Rengier, Rudolf 2012
KK 7987/.B38 Strafrecht : Allgemeiner Teil : Lehrbuch Baumann, Jürgen 2003
KK 8022/.S77 Strafrecht Allgemeiner Teil : Die Straftat Stratenwerth, Günter 2011
KK 8022/.P86 Strafrecht Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung Puppe, Ingeborg 2011
KK 8350/.K83 Strafrecht besonderer teil : Definitionen mit erläuterungen Küper, Wilfried 2012
KK 7992/.H50 Das strafverfahren : Eine systematische darstellung, mit originalakte und fallbeispielen Haller, Klaus 2011
KK 9418/.R69 Strafverfahrensrecht : Ein studienbuch Roxin, Claus 2012
HV 41/.L53 Street-level bureaucracy : Dilemmas of the individual in public services Lipsky, Michael 2010
BQ 632/.W75 Studies in Chinese Buddhism Wright, Arthur F. 1990
BM 723/.S75 Studies in Jewish mysticism : Proceedings of regional conferences held at the University of California, Los Angeles, and McGill University in April, 1978   1982
QP 85/.R69 Successful aging Rowe, John W. 1998
KKX 1771/.K63 Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu Koçer, Seçkin 2011
KKX 3912/.E95 Suça iştirakte yardım edenin ceza sorumluluğu Evik, Vesile Sonay 2011
DR 571/.S858 Sultan II. Abdülhamid ve dönemi   2012
JS 6953 .A8/K8613 The sultan’s servants : The transformation of Ottoman provincial government, 1550-1650 Kunt, Metin 1983
  Süllemü’l-vusul ila tabakati’l-fuhul Katib Çelebi, Mustafa bin Abdullah el-Kustantini el-Osmani  2010
  Süllemü’l-vusul ila tabakati’l-fuhul Katib Çelebi, Mustafa bin Abdullah el-Kustantini el-Osmani  2010
  Süllemü’l-vusul ila tabakati’l-fuhul Katib Çelebi, Mustafa bin Abdullah el-Kustantini el-Osmani  2010
  Süllemü’l-vusul ila tabakati’l-fuhul Katib Çelebi, Mustafa bin Abdullah el-Kustantini el-Osmani  2010
  Süllemü’l-vusul ila tabakati’l-fuhul Katib Çelebi, Mustafa bin Abdullah el-Kustantini el-Osmani  2010
  Süllemü’l-vusul ila tabakati’l-fuhul Katib Çelebi, Mustafa bin Abdullah el-Kustantini el-Osmani  2010
PL 248 .N32/S351 Şair Nabi   2012
KKX 1772/.P67 Şehadetle ispat memnuiyeti ve hudutları Postacıoğlu, İlhan E. 1964
  Şerhu hamriyyeti İbnü’l-Fariz İbn Kemal Paşa el-Hanefi 2011/1432
JC 596/.A844 Şifrepunk : Özgürlük ve internetin geleceği üzerine bir  tartışma Assange, Julian 2013
PL 248 .U858/S56 Şimdilik Uslu, Muzaffer Tayyip 2013
PT 2704 .O75/K3519 Şizofren = Kalte stille Wulf, Dorn 2013
  et-Ta’arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf Ebu Bekr Muhammed el-Kelabazi 2005/1426
  et-Tahtitu’l-iktisadi min manzuri İslami Bişr Muhammed Muvaffak Lütfi 1433/2012
P 95.45/.M64 Talking culture : Ethnography and conversation analysis Moerman, Michael 1988
  et-Tanziru’l-Fıkhiyyü ve’t-tanzimü’l-kanuni li’s-suk el-maliyyeti’l-İslamiyye Muhammed el-Emin Velid Ali 2011/1432
PL 248 .B847/T37 Tarık Buğra   2011
DR 440/.B69 Tarihi değiştiren mektuplar Boz, Hakan 2011
  Tarihu Ebü Zür’a ed-Dımeşki Abdurrahman bin Ömer bin Abdullah bin Safvan  [y.y.]
  Tarihu Ebü Zür’a ed-Dımeşki Abdurrahman bin Ömer bin Abdullah bin Safvan  [y.y.]
  et-Tasavvuf el-İslami fi’l-Edeb  ve’l-Ahlak Zeki Mübarek 2009
  et-Tasavvuf el-İslami fi’l-Edeb  ve’l-Ahlak Zeki Mübarek 2009
KJC 8194/.W45 Täterschaft in Europa  : ein Diskussionsvorschlag für ein  europäisches Tätermodell auf der Basis einer  rechtsvergleichenden Untersuchung der Beteiligungssysteme  Deutschlands, Englands, Frankreichs, Italiens und  Österreichs Weisser, Bettina 2011
  Tatviru’l-müesseseti’l-vakfiyyeti’l-İslamiyye Üsame Ömer el-Eşkar 1433/2012
KKX 2516/.T89 TBMM Genel Kurulu'nda usul hakkında görüşmeler : 15. dönem-16. dönem   2011
KKX 2516/.T89 TBMM Genel Kurulu'nda usul hakkında görüşmeler : 17. dönem-18. dönem-19. dönem-20. dönem-21. dönem   2011
KKX 2516/.T89 TBMM Genel Kurulu'nda usul hakkında görüşmeler : 22. dönem-23. dönem   2011
BP 130.4/.T44 Tefsir nasıl bir ilimdir?   2011
  et-Tefsir ve’l-müfessirun bi’l-magribi’l-aksa Su’ad Eşkar  
  et-Tefsiru’t-terbevi li’l-Kur’ani’l-Kerim Enver el-Baz 2007
  et-Tefsiru’t-terbevi li’l-Kur’ani’l-Kerim Enver el-Baz 2007
  et-Tefsiru’t-terbevi li’l-Kur’ani’l-Kerim Enver el-Baz 2007
  Telhisu’l-edilleti li-kava’ıdi’t-tevhid Ebü İshak İbrahim bin İsma’il bin Ahmed bin İshak es-Saffar el-Buhari el-Hanefi  2010/1431
  et-Te’minü’t-tekafüli’l-İslam Ali Muhyiddin el-Karadaği 2011/1432
  et-Te’minü’t-tekafüli’l-İslam Ali Muhyiddin el-Karadaği 2011/1432
  et-Tensiru’l-Emrikiyyü : Huttatün li-gazevi’l-alemi’l-İslami el-Hüseyni el-Hüseyni Mey’addi 2011
  et-Tenzih fi ibtali huceci’t-teşbih Bedreddin bin Cema’a 2010/1431
HV 6433 .T9/U93 Terörle mali ve hukuki mücadele Uyar, Tulga 2008
DT 1975/.T48 Thabo Mbeki’s world : The politics and ideology of the South African president   2003
PN 2021/.K68 The theater of essence and other essays Kott, Jan 1984
BF 323 .C5/I5 Theories of attitude change Insko, Chester A. [1967]
JZ 1242/.T485 Theorising international society : English school methods   2009
PS 25/.T47 Theorizing American literature  :   Hegel, the sign, and history   1991
QA 201/.H716 Theory of algebraic invariants Hilbert, David 1993
PQ 2521 .T3/T8 Thérèse Raquin : Roman Zola, Emile 2012
B 128 .C8/H35 Thinking through Confucius Hall, David L. 1987
PS 3563 .A63629/T47 Three apples fell from heaven Marcom, Micheline Aharonian 2002
PL 229/.S29 Tıflî hikâyeleri Sayers, David Selim 2013
PR 8723 .N66/L36 The "tinkers" in Irish literature : Unsettled subjects and the construction of difference Lanters, Jose 2008
PR 6039 .O32/Z647 Tolkien and the Great War : The threshold of Middle-earth Garth, John 2003
PL 237 .T767/C3929 Toplu Oyunları 1 : Yağmur olsana - Yanlış adamlar Çelikezer, Raşit 2001
DR 425/.B18 A tour to the East in the years 1763 and 1764 Baltimore, Frederick Calvert [1767]
GN 479.7/.T68 Toward an anthropology of women   1975
HB 83/.R45 Translating empire : Emulation and the origins of political economy Reinert, Sophus A. 2011
PN 1995.9 .P7828/T738  Trauma and cinema : Cross-cultural explorations   2008
BP 189.62/.M34 The treatise of the pool =  al-Maqāla al-ḥawḍiyya Obadiah ben Abraham Maimonides 1981
HT 361/.G53 Triumph of the city : How our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier Glaeser, Edward L. 2011
PN 3491/.G8 The triumph of the novel : Dickens, Dostoevsky, Faulkner Guérard, Albert Joseph 1982
PR 5688 .P6/H3 Trollope and politics : A study of the Pallisers and others Halperin, John 1977
PA 3976 .T8/T76 Troyalı kadınlar Euripides 2002
PA 3976 .T8/T76 Troyalı kadınlar Euripides 2008
HD 38.24/.O88 The truth about middle managers : Who they are, how they work, why they matter Osterman, Paul 2008
HG 3256.5 .A6/Y34 Türk bankacılık sektörünün rekabet yapısının analizi Yağcılar, Gamze Göçmen 2011
KKX 3800/.A33 Türk ceza kanunu ve kabahatler kanununun genel hükümlerinin yaptırım hükümleri dışında karşılaştırmalı olarak incelenmesi Akbulut, Berrin 2010
KKX 3/Y55 Türk hukuk bibliyografyası 2001 Yılmaz, Ejder 2007
KKX 2064/T87 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü : Değişiklikler, gerekçeler, tutanaklar (s-1:1199 5.3.1973 tarihli ve 584 sayılı Millet Meclisi içtüzüğü)   2012
KKX 2064/T87 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü : Değişiklikler, gerekçeler, tutanaklar (s-1201:1924 14.6.1973 tarihli ve 586 sayılı karar... 16.5.1996 tarihli ve 424 sayılı karar)   2012
KKX 2064/T87 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü : Değişiklikler, gerekçeler, tutanaklar (s-1925:2746 7.2.2001 tarihli ve 713 sayılı karar... 9.10.2007 tarihli ve 902 sayılı karar)   2012
KKX 2070/T87 Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapı ve işleyişi ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararları   2011
KKX 2070/T87 Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapı ve işleyişi ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararları   2011
LA 947/.H38 Türkiye üniversite tarihi Hatiboğlu, M. Tahir 2000
KKX 540/T87 Türkiye'de aile mahkemeleri uygulaması ve uygulamanın değerlendirilmesi   2009
HQ 799 .T9/T876 Türkiye'de ergen profili 2008   2010
HD 2002/.O593 Türkiye’de inşaat sektörü ve dünyadaki yeri Özorhon, Beliz 2012
JC 330.3/.T67 Türkiye'de siyasi liderlik : Dönemler, özellikler ve karşılaştırmalar : Menderes, Demirel, Özal ve Erdoğan örnekleri   2011
DR 603/.T82 Türkiye'de siyasi parti seçmenlerinin nitelikleri, kimlikleri ve eğilimleri : Seçmenlerin soyo-ekonomik nitelikleri, ideolojik, etnik-dinsel kimlikleri ve siyasal eğilimleri üzerine bir araştırma   1996
PQ 4873 .A9532/V4613 Twice born Mazzantini, Margaret 2011
PL 248 .T46/U28 Uçuş denemeleri Tenekeci, İbrahim 2012
QB 36 .U48/Z53 Uluğ Bey’in Astronomi Cetvelleri : Zic-i Uluğ Bey Uluğ Bey (Ulugh Beg) 2012
K 5302/.T66 Uluslararası hukukta soykırım, etnik temizlik ve saldırı Töner Şen, Semin 2010
PL 254 .N4/Z56 Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu : Bildiriler (A-J)   2010
PL 254 .N4/Z56 Uluslararası Namık Kemal Sempozyumu : Bildiriler (K-Z)   2010
DK 859.57/.U48 Uluslararası sistemde Orta Asya : Dış politika ve güvenlik   2013
KJE 3387/A974 Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri : Avrupa Birliği üyesi ülkeleri   2013
KJE 3387/A974 Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri : Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler   2013
BP 80 .U88/U48 Uluslararası Veysel Karenî ve Manevî Kültür Mirasımız Sempozyumu = International Symposium on Uways Al-Qaranî and Our Moral Cultural Herigate   2012
DS 135 .I8/C3713 Uncertain refuge : Italy and the Jews during the Holocaust Caracciolo, Nicola 1995
HE 8689.9 .G7/B67 Uncertain vision : Birt, Dyke and the reinvention of the BBC Born, Georgina 2005
PS 2951.5/.S5 Uncle Tom’s cabin, or, Life among the lowly : The minister’s wooing ; Oldtown folks Stowe, Harriet Beecher 1982
KF 4755/.P76 Unequal under law : Race in the war on drugs Provine, Doris Marie 2007
HX 39/.U6 The unfinished revolution : An essay on the sources of influence of Marxism and communism Ulam, Adam Bruno 1964
H 61/.L522 Usable knowledge : Social science and social problem solving Lindblom, Charles Edward 1979
HN 17.5 /.T64 Üçüncü dalga :  Bir fütürist ekonomi analizi klasiği Toffler, Alvin 2008
CT 203 .T8/U85 Üsküdarlı meşhurlar ansiklopedisi   2012
HC 79 .F3/.D3819 Üzerinde güneş batmayan katliam  :   El Nino kıtlıkları ve üçüncü dünyanın açlıkla inşası Davis, Mike 2012
  el-Vazıh fi usuli’l-fıkh Ebü’l-Vefa’ Ali bin Akil bin Muhammed bin Akil el-Hanbeli el-Bağdadi ez-Zaferi 2011
  el-Vazıh fi usuli’l-fıkh Ebü’l-Vefa’ Ali bin Akil bin Muhammed bin Akil el-Hanbeli el-Bağdadi ez-Zaferi 2011
  el-Vazıh fi usuli’l-fıkh Ebü’l-Vefa’ Ali bin Akil bin Muhammed bin Akil el-Hanbeli el-Bağdadi ez-Zaferi 2011
  el-Vazıh fi usuli’l-fıkh Ebü’l-Vefa’ Ali bin Akil bin Muhammed bin Akil el-Hanbeli el-Bağdadi ez-Zaferi 2011
  el-Vazıh fi usuli’l-fıkh Ebü’l-Vefa’ Ali bin Akil bin Muhammed bin Akil el-Hanbeli el-Bağdadi ez-Zaferi 2011
KKX 3550/.V474 Vergi rehberi 2012   [2011]
DS 47/.P46 A view of the Levant : Particularly of Constantinople, Syria, Egypt, and Greece Perry, Charles 2012
PN 2287 .P72/P3 Vincent Price unmasked Parish, James Robert [1974]
BL 600/.G5413 Violence and the sacred Girard, Rene 1979
HB 3722/.M3713 The violence of financial capitalism Marazzi, Christian 2010
HQ 1121/.Q47 Vom individuum zur person : Neue konzepte im spannungsfeld von autobiographietheorie und selbstzeugnisforschung   2005
PR 5684/.W25 The warden Trollope, Anthony 1989
BQ 9265.4/.W38 The way of Zen Watts, Alan 1989
KF 888/.C55 West’s business law : Text, cases, legal and regulatory environment   2006
DJK 51/.W44 When the world turned upside-down : Cultural representations of post-1989 Eastern Europe   2009
BR 195 .W6/T67 When women were priests : Women’s leadership in the early church and the scandal of their subordination in the rise of Christianity Torjesen, Karen Jo 1995
PQ 6663 .A7218/M5413  While the women are sleeping Marías, Javier 2010
PK 8548 .K32/A2 The widening circle and other early short stories Karapentsʻ, Hakob 2007
PN 1995/.F743 Window shopping : Cinema and the postmodern Friedberg, Anne 1993
DS 135 .U42/L8535 Witness to annihilation : Surviving the Holocaust, a memoir Drix, Samuel 1994
HM 136/.L528 Women, men, and power Lips, Hilary M. 1991
RA 778/.C73 Women’s health : Body, mind, spirit : An integrated approach to wellness and illness Condon, Marian C. 2004
DS 777 .56/.W67 Words and their stories : Essays on the language of the Chinese revolution   2011
HD 8656.5/.Q83 Workers, peasants, and economic change in the Ottoman Empire, 1730-1914 Quataert, Donald 1993
HF 5461/.W55 The world of department stores Whitaker, Jan 2011
D 107.7/.W67 The World of the favourite   1999
GN 296/.K566 Writing at the margin : Discourse between anthropology and medicine Kleinman, Arthur 1995
P 211.3 .A65/H57 The written word in the medieval Arabic lands : A social and cultural history of reading practices Hirschler, Konrad 2012
BP 75.27/.W89 www.sonpeygamber.info : Almanak 2011   2012
KBP 300 .B4419/C36 Yagılama usulüne dair = Câmiu’l-Fusûleyn Şeyh Bedreddin, 1358?-1420 2012
PL 248 .M852/Y34 Yağmur kızı böyle diyor Müldür, Lale 2012
PJ 7820 .A7/A619 Yalnızlık yenilemeden kendini Darwīsh, Maḥmūd 2009
HC 108 .S2/A64 Yankee merchants and the making of the urban West : The rise and fall of Antebellum St. Louis Adler, Jeffrey S. 1991
KKX 1270/.Y374 Yargıtay’ın iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kararlarının değerlendirilmesi 2010   2012
KKX 880.5/.G86 “Yeni” 6098 sayılı Türk borçlar kanunu’na göre : Kira sözleşmesi  : (TBK m. 299-356) Gümüş, Mustafa Alper 2012
PL 248 .K698/Y65 Yoksulların ve şairlerin kitabı Koytak, Cahit 2010
PL 248 .K67758/Y6 Yoksulların ve şairlerin kitabı =  La poetica commedia Koytak, Cahit 2010
HV 10.5/.Y65 Yoksullukla mücadele mikro kredi uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü proje destekleri   2009
PL 248 .K552/Y65 Yolda üç kişi Kiremitçi, Tuna 2008
PQ 4841 .C482/C613 Zeno’s conscience : A novel Svevo, Italo 2003
QB 36 .U48/Z53 Zîc-i Uluğ Bey Uluğ Bey (Ulugh Beg) 2012
PL 248 .Z59/Z593 Ziya Gökalp   2011