Yazar Eser Adı Yayınlayan Sınıflama
  Producing the past : Aspects of antiquarian culture and practice, 1700-1850 Ashgate AM 7/.P76
Soysal, Ahmet İlke olarak yaşam üstüne notlar ya da mini-etika MonoKL Yayınları B 29/.S697
  Flanör düşünce : Arkaik dönemde ve dijital medya çağında aylaklık Ayrıntı Yayınları B 53/.F53
Popper, Karl Raimund Açık toplum ve düşmanları : Hegel, Marx ve sonrası Liberte Yayınları B 63/.P619
Popper, Karl Raimund Açık toplum ve düşmanları : Platon Liberte Yayınları B 63/.P619
  The Cambridge companion to early Greek philosophy Cambridge University Press B 188/.C35
el- Farabî, Ebu Nasr Es-siyasetü’l-medeniyye veya mebadi'ül-mevcudat Büyüyenay Yayınları B 740/.F37
  İslam felsefesi üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları B 740/.I735
Ayni, Mehmet Ali Şeyh-i Ekber’i niçin severim? Büyüyenay Yayınları B 753 .I24/A96
Kristeller, Paul Oskar Renaissance thought : The classic, scholastic, and humanist strains Harper & Row B 778/.K695
  Eleştirel bakış : Entellektüellerle söyleşi İletişim Yayınları B 804/.C7920
Morris, Colin The discovery of the individual, 1050-1200 University of Toronto Press in association with the Medieval Academy of America B 824/.M65
Geller, Ernest Dil ve yalnızlık : Wittgenstein, Malinowski, ve Hasburg ikilemi Kabalcı Yayıncılık B 3376 .W564/G4419
Fransez, Moris Spinoza’nın Tao’su : Akıllı inançtan inaçlı akla Kabalcı Yayıncılık B 3973/.F73
  Žižek now : Current perspectives in Žižek studies Polity Press B 4870 .Z594/Z59
Şakar, Cemal İmge, gerçeklik ve kültür Okurkitaplığı BD 331/.S25
Ayni, Memed Ali Hayat nedir? Büyüyenay Yayınları BD 431/.A96
Ceylan, Tahir M. Nesne benliği : Psikofelsefi bütünleştirme Ayrıntı BD 450/.C49
İkiz, Tevfika Tematik algı testi (TAT) : Psikanalitik yönelimli el kitabı Bağlam Yayıncılık BF 175/.I35
Wilson, John P. Trauma, culture, and metaphor : Pathways of transformation and integration Routledge BF 175.5 .P75/W55
Muslu, Barış M. Beynine format at : Sağlık, mutluluk, başarı ve tüm hedeflerine ulaşmak için beynine format at! Doğan Kitap BF 441/.M87
Fiore, Neil A. The now habit : A strategic program for overcoming procrastination and enjoying guilt-free play Tarcher/Penguin BF 637 .P76/F56
Batı, Uğur Enneagram ile kişilik analizi : Kendine iyi bak Alfa Basım Yayım BF 698.3/.B38
Giles, Herbert Allen Confucianism and its rivals : Lectures delivered in the university hall of Dr. Williams’s library, London, October-December, 1914 Williams and Norgate BL 25/.H5
  The Sacred books of China : The texts of Taoism At The Clarendon Press BL 1900 .A1/S3
Zhuangzi The complete works of Chuang Tzu = Nanhua jing Columbia University Press BL 1900 .C5/W34
Kaya, Muharrem Mitolojiden efsaneye : Türk mitolojisinin Türkiye'deki efsanelerde izleri Bağlam Yayınları BL 2370 .T84/K39
Göle, Nilüfer Seküler ve dinsel : Aşınan sınırlar Metis BL 2747.8/.G65
Goldenberg, Robert The origins of Judaism : From Canaan to the rise of Islam Cambridge University Press BM 155.3/.G65
el-Mâverdî, Ebû`l-Hasan Yüce hedefler kitabı Büyüyenay Yayınları BP 44/.M32
Meriç, Ümit İçimdeki cennete yolculuk Etkileşim Yayınları BP 63 .T8/M47
Roded, Ruth Women in Islamic biographical collections : From Ibn Saʻd to Who’s who L. Rienner Publishers BP 73/.R6
Yananlı, H. Rahmi Varlığın sevinci : Âlemlere rahmet Hazret-i Muhammed : Çocukluğu ve gençliği Büyüyenay Yayınları BP 75/.Y36
Mevdudi İslâm’da ihya hareketleri Pınar Yayınları BP 75.4 .M48/I75
Sönmez, Âbidin Rasûlullah'ın İslâm'a dâvet mektupları İnkılap Yayınevi BP 77.675/S57
Kışlakçı, Turan Çağa iz bırakan Müslüman önderler : Mevdudi İlke Yayıncılık BP 80/.M48
Halil İbrahim Aşçı Dede'nin hatıraları : Tanıtım kitabı Kitabevi BP 80 .H35/H35
İslamoğlu, Mustafa Kelimeler Düşün Yayıncılık BP 161.2/I85
İslamoğlu, Mustafa Şafak yazıları : Makalât Denge Yayınları BP 165/.I853
  Syncreetismes et heresies dans l’Orient seljoukide et ottoman (XIVe-XVIIIe siècles) : Actes du colloque du collège de France, octobre 2001 Peeters BP 167.5/.S96
Ambrosio, Alberto Fabio Dervişler : Tarihi, antropolojisi, mistik yönü Kabalcı Yayıncılık BP 188.5/.A6419
Selim Divane el-Kırımî (Selim Baba) Alimlerin zorlukları ve erenlerin edepleri = Miftahu’l-müşkilatu’l-alimin ve adabu tariki’l-vasılîn Büyüyenay Yayınları BP 188.9/.S45
Selim Divane el-Kırımî (Selim Baba) Ariflerin delili ve gâfillerin kurtuluşu Büyüyenay Yayınları BP 188.9/.S45
Sun’ullah Gaybî Sohbetnâme : Biatnâme : Devre-i arşiyye Büyüyenay Yayınları BP 188.9/.S8685
  Damla ve deniz : Allah, peygamber, insan ve eşyanın hakikati hakkında ölümsüz sözler Büyüyanay Yayınları BP 189.2/.D36
Ali Behcet Ubeydiye risalesi : Dar geçitleri aşmak Büyüyenay Yayınları BP 189.7 .N35/A45
Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık Şov ve mahrem Profil Yayıncılık BP 190.5 .H44/B37
Astarabadi, Fazlallah Câvidân-name Dürr-i yetim isimli tercümesi Kabalcı Yayıncılık BP 195 .H82/A819
Dressler, Markus Writing religion : The making of Turkish Alevi İslam Oxford University Press BP 195 .N7/D745
  Islam at the crossroads : On the life and thought of Bediuzzaman Said Nursi State University of New York Press BP 253 .Z8/N876
Teiser, Stephen F. The ghost festival in medieval China Princeton University Press BQ 5720 .U6/T45
Yixuan The Zen teachings of Master Lin-chi : A translation of the Lin-chi lu Columbia University Press BQ 9399 .I554/L5513
  The origins of Christendom in the West T&T Clark BR 165/.O65
  The Christian and Judaic invention of history Scholars Press BR 166/.C52
Russell, James C. The Germanization of early medieval Christianity : A sociohistorical approach to religious transformation Oxford University Press BR 203/.R87
Cohn, Norman The pursuit of the millennium Essential Books BR 270/.C6
Oberman, Heiko Augustinus The dawn of the Reformation : Essays in late medieval and early reformation thought W.B. Eerdmans BR 309/.O2
  Storia degli Armeni Guerini e Associati BR 1100/.S76
Orsi, Robert A. Thank you, St. Jude : Women’s devotion to the patron saint of hopeless causes Yale University Press BT 693/.O77
Robinson, I. S. The papacy, 1073-1198 : Continuity and innovation Cambridge University Press BX 1210/.R63
Constable, Giles The reformation of the twelfth century Cambridge University Press BX 2590/.C66
Wood, Jeryldene Women, art, and spirituality : The Poor Clares of early modern Italy Cambridge University Press BX 4363 .I8/W66
Spence, Jonathan D. The question of Hu Vintage Books BX 4668 .H82/S66
Audisio, Gabriel The Waldensian dissent : Persecution and survival, c. 1170-c. 1570 Cambridge University Press BX 4881.2/.A8313
  The Transmission of culture in early modern Europe University of Pennsylvania Press CB 203/.T73
Artz, Frederick Binkerd The mind of the Middle Ages, A.D. 200-1500 : An historical survey University of Chicago Press CB 351/.A56
  A companion to the worlds of the Renaissance Blackwell Publishers CB 367/.C65
Kern, Stephen Zaman ve uzam kültürü (1880-1918) İletişim Yayınları CB 478/.K4719
  Silver economies, monetisation and society in Scandinavia, AD 800-1100 Aarhus University Press CJ 3089/.S55
Ahmed Refik Âlimler ve sanʼatkârlar Büyüyenay Yayınları CT 1905/.A38
Neff, Emery The poetry of history : The contribution of literature and literary scholarship to the writing of history since Voltaire Columbia Univ. Press D 13/.N35
Traverso, Enzo Savaş alanı olarak tarih : XX. yüzyılın zorbalıklarını yorumlamak Ayrıntı Yayınları D 13/.T69519
  History of concepts : Comparative perspectives Amsterdam University Press D 16/.H678
Fussner, F. Smith The historical revolution : English historical writing and thought : 1580-1640 Routledge and Paul D 16.4 .G7/F8
Durmaz, Özlem Kim korkar tarihten? : SBS, YGS, LYS, ve KPSS sınavlarına hazırlık kitabı Yeditepe Yayınevi D 16.4 .T9/D87
Graham, Gordon The shape of the past Oxford University Press D 16.8/.G6983
Jenkins, Keith Why history? : Ethics and postmodernity Routledge D 16.8/.J387
Lowenthal, David The past is a foreign country Cambridge University Press D 16.8/.L52
  The Inheritance of historiography, 350-900 University of Exeter ; Atlantic Highlands N.J. : Distributed in the U.S.A. and Canada by Humanities Press D 17/.I54
Hartog, François The mirror of Herodotus : The representation of the other in the writing of history University of California Press D 58 .H473/H4713
Moss, H. St. L. B. The birth of the Middle Ages, 395-814 Greenwood Press D 121/.M6
  The medieval city under siege Boydell Press D 128/.M43
Richard, Jean The Crusades, c. 1071-c. 1291 Cambridge University Press D 157/.R52413
Marshall, Christopher Warfare in the Latin East, 1192-1291 Cambridge University Press D 183/.M37
Stone, Lawrence The past and the present revisited Routledge D 210/.S775
Baykal, Bekir Sıtkı Yeni zamanda Avrupa tarihi Türk Tarih Kurumu Yayınları D 231/.B39
Eksteins, Modris Rites of spring : The Great War and the birth of the Modern Age Houghton Mifflin D 523/.E37
Morgenthau, Henry Devler ülkesinde devler savaşı Çanakkale Yeditepe Yayınevi D 568.3/.M6719
Townshend, Charles Vere Ferrers, Sir Irak seferi ve esaret Yeditepe Yayınevi D 568.5/.T719
Kress Von Kressenstein, Friedrich Freiherr Son Haçlı seferi : Kuma gömülen imparatorluk Yeditepe Yayınevi D 568.7/.K74
Sedat, Mirliva Filistin'e veda : Yıldırım Ordularının bozgunu Yeditepe Yayınevi D 568.7/.S4318
Dower, John W. War without mercy : Race and power in the Pacific war Pantheon Books D 767.9/.D69
Maier, Charles S. The unmasterable past : History, holocaust, and German national identity Harvard University Press D 804.3/.M35
Hollister, C. Warren The making of England to 1399 Houghton Mifflin DA 30/.H652
Holmes, George The later Middle Ages, 1272-1485 T. Nelson DA 175/.H58
King, Edmund. Medieval England, 1066-1485 Phaidon DA 175/.K56
Duby, Georges William Marshal : The flower of chivalry Pantheon Books DA 209 .P4/D8313
Sherborne, J. W. War, politics, and culture in fourteenth-century England Hambledon Press DA 225/.S53
Goodman, Anthony The Wars of the Roses : Military activity and English society, 1452-97 Routledge DA 250/.G66
Wasson, Ellis Archer Born to rule : British political elites Sutton DA 435/.W377
  Victorian visions of global order : Empire and international relations in nineteenth-century political thought Cambridge University Press DA 530/.V53
Pounds, Norman John Greville The medieval castle in England and Wales : A social and political history Cambridge University Press DA 660/.P68
Thompson, M. W. The rise of the castle Cambridge University Press DA 660/.T464
Speed, Thomas The ledger of Thomas Speed, 1681-1690 Bristol Record Society DA 690 .B8/S74
Speed, Thomas The ledger of Thomas Speed, 1681-1690 Bristol Record Society DA 690 .B8/S74
Desmet-Grégoire, Hélène Büyülü divan : XVIII. yüzyıl Fransa'sında Türkler ve Türk dünyası = Le divan magique Eren Yayıncılık DC 33.4/.D4519
Neillands, Robin The hundred years war Routledge DC 96/.N45
Van der Kiste, John Kaiser Wilhelm II : Germany's last emperor Sutton DD 229/.V36
Roberts, J. W. City of Sokrates : An introduction to classical Athens Routledge DF 275/.R62
  Citizenship and the nation-state in Greece and Turkey Routledge DF 854/.C585
  Life of the average Roman : A symposium PZA Publishing DG 78/.L55
Astarita, Tommaso The continuity of feudal power : The Caracciolo di Brienza in Spanish Naples Cambridge University Press DG 848.1/.A88
Matthew, Donald The Norman kingdom of Sicily Cambridge University Press DG 867.2/.M38
Backman, Clifford R. The decline and fall of medieval Sicily : Politics, religion, and economy in the reign of Frederick III, 1296-1337 Cambridge University Press DG 867.5/.B33
Wandycz, Piotr Stefan The price of freedom : A history of East Central Europe from the Middle Ages to the present Routledge DJK 38/.W36
Cracraft, James The Revolution of Peter the Great Harvard University Press DK 131/.C73
Ragsdale, Hugh Tsar Paul and the question of madness : An essay in history and psychology Greenwood Press DK 186.2/.R34
Wade, Rex A. The Bolshevik revolution and Russian Civil War Greenwood Press DK 265/.W23
  The heritage of Soviet Oriental studies Routledge DK 855.8/.H47
Brower, Daniel R. Turkestan and the fate of the Russian Empire Routledge DK 856/.B76
Safran, Janina M. The second Umayyad Caliphate : The articulation of caliphal legitimacy in al-Andalus Distributed for the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University by Harvard University Press DP 107/.S24
Ruiz, Teofilo F. The city and the realm : Burgos and Castile, 1080-1492 Variorum DP 402 .B8/R85
Akyol, Taha Rumeli'ye elveda : 100. yılında Balkan bozgunu Doğan Kitap DR 36/.A39
Pickthall, Marmaduke William Harpte Türkler'le birlikte 1914 Yeditepe Yayınevi DR 46.4/.P5319
Castellan, A. L. Moeurs, usages, costumes des Othomans, et abrégé de leur histoire Nepveu DR 417/.C3
Mangaltepe, İsmail Paul Cambon'un İstanbul büyükelçiliği ve Ermeni meselesi Yeditepe Yayınevi DR 435 .A7/M46
Şahin, Enis Diplomasi ve sınır : Gümrü görüşmeleri ve protokolleri-1918 Yeditepe Yayınevi DR 435 .A7/S24
Aktan, Hamza Kürt vatandaş İletişim Yayınları DR 435 .K87/A57
Uluçay, M. Çağatay Sancaktan saraya : Seçme yazılar Yapı Kredi Yayınları DR 438.1/.U58
Şentürk, Nazır Babıâli'nin reisülküttabları Doğan Kitap DR 438.5/.S36
Afyoncu, Erhan Tanzimat öncesi Osmanlı tarihi araştırma rehberi Yeditepe Yayınevi DR 438.8/.A39
Afyoncu, Erhan Sorularla Osmanlı İmparatorluğu Yeditepe Yayınevi DR 440/.A4
Yücel, Vedat New trends in Turkish foreign affairs : Bridges and  boundaries Writers Club Press DR 477/.Y36
Coşan, Leyla 16. yüzyılda Almanların Türklerden korunmak için yazdığı dualar : "Tanrım bizi Türklerden koru!"  :  Türklere karşı yazılan vaazların değerlendirilmesi ile birlikte Yeditepe Yayınevi DR 479 .G4/C68
Levaşov, Pavel Artemyeviç Esir bir Rus diplomatın gözünden İstanbul : Pavel Artemyeviç Levaşov'un hatıraları (1763-1771) Yeditepe Yayınevi DR 479 .R9/L48
Karadeniz, Hasan Basri Osmanlılar ile beylikler arasında Anadolu'da meşruiyet mücadelesi : (XIV-XVI. yüzyıllar) Yeditepe Yayınevi DR 481/.K35
Şimşirgil, Ahmet Birincil kaynaklardan Osmanlı tarihi : Kayı (Ertuğrul’un ocağı) KTB Yayınları DR 481/.S562
Şimşirgil, Ahmet Birincil kaynaklardan Osmanlı tarihi : Kayı (Cihan devleti) KTB Yayınları DR 481/.S562
Şimşirgil, Ahmet Birincil kaynaklardan Osmanlı tarihi : Kayı (Haremeyn hizmetinde) KTB Yayınları DR 481/.S562
Şimşirgil, Ahmet Birincil kaynaklardan Osmanlı tarihi : Kayı (Ufukların padişahı: Kanunî) KTB Yayınları DR 481/.S562
Afyoncu, Erhan Ottoman empire unveiled Yeditepe Yayınevi DR 485/.A32
  The cambridge history of Turkey : The Ottoman empire as a world power, 1453-1603 Cambridge University Press DR 485/.O868
Panaite, Viorel The Ottoman law of war and peace : The Ottoman Empire and tribute payers East European Monographs DR 485/.P36
  Venedik elçilerinin raporlarına göre Kanuni ve Şehzade Mustafa : Bernardo Navagero, 1553 tarihli anonim rapor ve Domenico Trevisano'nun raporları Yeditepe Yayınevi DR 506/.V46419
Şahin, Kaya Empire and Power in the Reign of Süleyman : Narrating the Sixteenth-Century Ottoman World   DR 509 .M87/S34
Aksan, Virginia H. Ottoman wars, 1700-1870 : An empire besieged Longman/Pearson DR 542/.A37
Erdoğan, Meryem Kaçan Rusçuk ayanı : Tirsiniklizâde İsmail Ağa ve dönemi  (1796-1806) Yeditepe Yayınevi DR 558 .T47/E74
Engin, Vahdettin Sultan Abdülhamid ve İstanbul'u Yeditepe Yayınevi DR 571/.E54
Çakaloğlu, Cengiz Yemen’den dönemeyen bir Karapapak : 40. Hamidiye Süvari Alayı Komutanı Mihrali Bey Kitabevi DR 573.4/.C35
  Çanakkale Savaşı : Yakın tarih incelemeleri 1 Yeditepe Yayınevi DR 588/.C363
Kısakürek, Necip Fâzıl Sultan Vahidüddin : Vatan dostu Büyük Doğu Yayınları DR 589/.K57
Frey, Frederick Ward The Turkish political elite M.I.T. Press DR 590/.F7
Bayar, Celâl Ben de yazdım : Millî mücadele'ye gidiş Sabah Kitapları DR 592 .B3/B49
Bayar, Celâl Ben de yazdım : Millî mücadele'ye gidiş Sabah Kitapları DR 592 .B3/B49
Bayar, Celâl Ben de yazdım : Millî mücadele'ye gidiş Sabah Kitapları DR 592 .B3/B49
Bayar, Celâl Ben de yazdım : Millî mücadele'ye gidiş Sabah Kitapları DR 592 .B3/B49
Bayar, Celâl Ben de yazdım : Millî mücadele'ye gidiş Sabah Kitapları DR 592 .B3/B49
Bayar, Celâl Ben de yazdım : Millî mücadele'ye gidiş Sabah Kitapları DR 592 .B3/B49
Bayar, Celâl Ben de yazdım : Millî mücadele'ye gidiş Sabah Kitapları DR 592 .B3/B49
Bayar, Celâl Ben de yazdım : Millî mücadele'ye gidiş Sabah Kitapları DR 592 .B3/B49
Hatipoğlu, Süleyman Filistin Cephesi'nden Adana'ya : Mustafa Kemal Paşa Yeditepe Yayınevi DR 592 .K4/H37
Harris, George S. Turkey : Coping with crisis Westview Press DR 593/.H37
  Söğütlü jandarma onbaşı Ali'nin Milli Mücadele anıları Yeditepe Yayınevi DR 600 .B34/S64
Duru, Nahit Arayış İmge Kitabevi DR 603/.D878
  Şehir ve kültür : İstanbul Profil Yayıncılık DR 726/.S44
Tuna, Turgay Kıyı köşe İstanbul e Yayınları DR 726/.T86
Gawrych, George W. The crescent and the eagle : Ottoman rule, Islam and the Albanians, 1874-1913 I.B. Tauris DR 950/.G39
Fa-hsien Travels of Fah-Hian and Sung-Yun, Buddhist pilgrims, from China to India (400 A.D. and 518 A.D.) Harvard College Library DS 6/.F33
Faxian (Fa-Hien) A record of Buddhistic kingdoms : Being an account by the  Chinese monk Fâ-hien of his travels in India and Ceylon  (A.D. 399-414) in search of the Buddhist books of  discipline Forgotten Books DS 6/.F33
Faxian The travels of Fa-hsien (399-414 A.D.),  or Record of the Buddhistic kingdoms, University Press DS 6/.F35
Grigor, Aknerli Okçu milletin tarihi Yeditepe Yayınevi DS 19/.G75
Gül, Kemal Vehbi Anadolu'nun Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması Akçağ Yayınları DS 26/.G92
Manof, Atanas Gagauzlar : (Hıristiyan Türkler) Türk Tarih Kurumu DS 26/.M3619
Taşağıl, Ahmet Kök Tengri’nin çocukları : Avrasya bzokırlarında İslâm öncesi Türk tarihi Bilge Kültür Sanat DS 26 .T37/K65
Mishra, Pankaj From the ruins of empire : The revolt against the West and the remaking of Asia Penguin Books DS 34 /.M544
Sinai, I. Robert The challenge of modernisation : The West’s impact on the non-Western World Norton & Company DS 35/.S55
Donner, Fred McGraw Narratives of Islamic origins : The beginnings of Islamic historical writing Darwin Press DS 38.16/.D66
Möhring, Hannes Saladin, the Sultan and his times, 1138-1193 Johns Hopkins University Press DS 38.4 .S213/M6513
  "Karardı Karadeniz" İletişim Yayınları DS 51 .B53/K37
  Halil İnalcık'ın Bursa araştırmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi DS 51 .B87/H35
Özlü, Zeynel XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Karadeniz’de bir kıyı kenti : Akçakoca Yeditepe Yayınevi DS 51 .D89/O95
Koylu, Zafer Esaretten özgürlüğe 423 gün : İngiliz işgalinde Eskişehir Eskişehir Ticaret Odası DS 51 .E85/K887
  Middle East historiographies : Narrating the twentieth century University of Washington Press DS 61.6/.M534
İbn-i FîrûZ Gurretü’l-beyza : Adaletin aydınlığında Büyüyenay Yayınları DS 63.1/.I26
Kodal, Tahir Paylaşılamayan toprak : Türk basınına göre (1923-1926) Musul meselesi Yeditepe Yayınevi DS 79.9 .M6/K63
Farah, Caesar E. The politics of interventionism in Ottoman Lebanon, 1830- 1861 I. B. Tauris DS 84/.F37
İshakoğlu, Ömer Suriye tarihi : Osmanlı dönemi Suriye’sinde edebi ve kültürel hayat (1800-1918) Kabalcı Yayıncılık DS 97.5/.I84
Zeʾevi, Dror An Ottoman century : The district of Jerusalem in the 1600s State University of New York Press DS 109.92/.Z44
Botticini, Maristella The chosen few : How education shaped Jewish history, 70-1492 Princeton University Press DS 117/.B68
Sacco, Joe Palestine Jonathan Cape DS 119.7/.S23
Ünalan, Levent Jerusalem Melek Yayınları DS 119.7/U53
Kohen, Roz Estambol Djudyo : Una koleksyon de rekuerdos i ilustrasyones = Jewish İstanbul : A collection of  memoirs and illustrations Libra Kitapçılık ve Yayıncılık DS 135 .T83/K65
Akçam, Taner Kanunların ruhu : Emval-i Metruke kanunlarında soykırım izini sürmek İletişim Yayınları DS 195.5 .A33/K36
Ochsenwald, William Religion, economy, and state in Ottoman-Arab history Isis Press DS 243/.O32
Gündüz, Tufan Son Kızılbaş : Şah İsmail Yeditepe Yayınları DS 292.3/.G86
Axworthy, Michael The sword of Persia : Nader Shah, from tribal warrior to conquering tyrant I.B. Tauris DS 294/.A99
  Subaltern studies : Writings on South Asian history and society Oxford University Press DS 331/.S83
Nandy, Ashis The intimate enemy : Loss and recovery of self under colonialism Oxford DS 427/.N35
Eaton, Richard Maxwell The rise of Islam and the Bengal frontier, 1204-1760 University of California Press DS 485 .B46/E16
Griffin, Lepel Henry The history of the principal states of the Punjab and their political relations with the British government : The rajas of the Punjab Sheikh Mubarak Ali DS 485 .P2/G74
Sarper, Ahmet Dünya'dan insan manzaraları = Myanmar & luang prabang İletişim Yayınları DS 527.7/.S84
De Bary, William Theodore Sources of Chinese tradition : From earliest times to 1600 Columbia University Press DS 721/.D37
  The Modernization of China Free Press DS 755/.M63
Seagrave, Sterling The Soong Dynasty Harper & Row DS 774/.S393
Spence, Jonathan D. The gate of heavenly peace : The Chinese and their revolution, 1895-1980 Penguin Books DS 774/.S59
Browne, William George Travels in Africa, Egypt, and Syria, from the year 1792 to 1798 Printed for T. Cadell and W. Davies [etc.] DT 53/.B88
Saul, Mahir West African challenge to empire : Culture and history in the Volta-Bani anticolonial war Ohio University Press DT 532.5/.S38
  Writing without words : Alternative literacies in Mesoamerica and the Andes Duke University Press E 59 .W9/W75
Crosby, Alfred W. The Columbian exchange : Biological and cultural consequences of 1492 Praeger E 98 .D6/C7
White, Richard The middle ground : Indians, empires, and republics in the Great Lakes region, 1650-1815 Cambridge University Press E 99 .A35/W48
Land, Gary The essentials of United States history : America since 1941, emergence as a world power Research and Education Association E 741/.L29
O’Brien, Joanne The atlas of religion University of California Press G 1046 .E4/O2
Koşay, Hamit Zübeyr Etnoğrafya, folklor, dil, tarih v. d. konularda makaleler ve incelemeler Ayyıldız Matbaası GN 635 .T9/K67
Köksel, Behiye 20. yüzyıl aşık şiiri geleneği : Kadın Aşıklar Akçağ GR 80/.K65
Kalafat, Yaşar Türk kültürlü halklarda Ulucanlar Berikan Yayınları GR 268 .T86/K35
  Müjgân Üçer'e armağan Kitabevi GR 280/.M85
Albayrak, Nurettin Halk edebiyatı : Kapsam-biçim ve tür özellikleri-literatürü Kapı Yayınları GR 280 .A43/H35
Kalafat, Yaşar Türk kültür coğrafyasında halk kültüründen milli stratejiye 1 Berikan Yayınevi GR 420/.K35
  Anadolu medeniyetlerinde hamam kültürü : Mimari, tarih ve imgelem Koç Üniversitesi Yayınları GT 2846 .T87/A533
  Yemekte tarih var : Yemek kültürü ve tarihçiliği Tarih Vakfı Yurt Yayınları GT 2850/.Y46
Tunç, Sevecen Trabzon'da futbolun toplumsal tarihi : Mektepliler, münevverler, meraklılar İletişim Yayınları GV 943.6 .T73/T8
Zamur, Cem Onun gibisi gelmedi : Memleket futbolundan portreler İletişim Yayınları GV 944 .T9/Z36
Zencirkıran, Memet Beşinci şampiyon Bursaspor İletişim Yayınları GV 944 .T9/Z46
  Ideology in social science : Readings in critical social theory Fontana/Collins H 61/.B477
Mayer, David A. The everything economics book : From theory to practice, your complete guide to understanding economics today Adams Media HB 75/.M385
Le Goff, Jacques Your money or your life : Economy and religion in the Middle Ages Zone Books HC 41/.L4313
Duby, Georges The early growth of the European economy : Warriors and peasants from the seventh to the twelfth century Weidenfeld & Nicolson HC 240/.D7813
Kesner, Richard M. Economic control and colonial development : Crown colony financial management in the age of Joseph Chamberlain Greenwood Press HC 259/.K47
Majumdar, Sumit Kumar India’s late, late industrial revolution : Democratizing entrepreneurship Cambridge University Press HC 435.3/.M355
  Management innovation : Essays in the spirit of Alfred D. Chandler, Jr. Oxford University Press HD 31/.M29275
Güney, Salih Yönetim ve organizasyon el kitabı Nobel Yayın Dağıtım HD 37 .T9/G975
Kaplan, Michel Les Hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle : Propriété et exploitation du sol Publications de la Sorbonne Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne HD 150/.K27
Verhulst, Adriaan E. Rural and urban aspects of early medieval northwest Europe Variorum HD 584/.V47
Bois, Guy The crisis of feudalism : Economy and society in eastern Normandy c.1300-1550 Cambridge University Press HD 649 .N7/B65
Coulton, G. G. The medieval village The University press HD 1523/.C6
Squatriti, Paolo Water and society in early medieval Italy : AD 400-1000 Cambridge University Press HD 1697 .I8/S6
  A common agricultural heritage? : Revising French and British rural divergence British Agricultural Heritage Society HD 1923/.C66
Kolchin, Peter Unfree labor : American slavery and Russian serfdom Belknap Press of Harvard University Press HD 4861/.K65
İnan, M. Kemal Teknolojik iş(lev)sizlik : Kitle üretiminden yaratıcı tasarıma İletişim Yayınları HD 6331/.I53
Clark, Anna The struggle for the breeches : Gender and the making of the British working class University of California Press HD 8390/.C48
Koban, Emine Dış ticarette lojistik Ekin HF 1379/.K63
İsmail Bakan Dış ticaret : İşlemler ve uygulamalar Gazi Kitabevi HF 3756.5 .Z7/ D57
Masters, Bruce Alan The origins of western economic dominance in the Middle East : Mercantilism and the Islamic economy in Aleppo, 1600-1750 New York University Press HF 3758 .Z9/A435 
  Chinese circulations : Capital, commodities, and networks in Southeast Asia Duke University Press HF 3838 .A783/C485
Batı, Uğur Markethink ya da farkethink : Deneyimsel pazarlama ve duyusal pazarlama İYİ HF 5415.123/.B38
Karahasan, Fatoş Taşlar yerinden oynarken : Dijital pazarlamanın kuralları Doğan Egmont Yayıncılık HF 5415.1265/.K37
Sevinç, Salih Seçkin Pazarlama iletişiminde sosyal medya Optimist Yayınları HF 5415.2/.S48
Fohlin, Caroline Mobilizing money : How the world’s richest nations financed industrial growth Cambridge University Press HG 1551/.F64
Mermod, Aslı Yüksel Finansal küreselleşme ışığında elektronik bankacılık ve riskler Beta HG 1709/.M47
Adıgüzel, Muhittin Türkiye Kalkınma Bankası ve kalkınma odaklı kalkınma bankacılığı Turhan Kitabevi HG 3256.5 .A6/A35
Bumin, Mete Türk bankacılık sektöründe yabancı bankalar Turhan Kitabevi HG 3256.5 .A6/B86
İpek, Nurdan Yahudi bankerler Yeditepe Yayınevi HG 3256.5 .A6/I64
Özalp, Abdurrahman Akreditif ve standby LC rezerv konuları Türkmen Kitabevi HG 3746/.O93
  The wild East : Negotiating the Russian financial frontier Pearson Education HG 5580.2 .A3/W55
Ferguson, Niall The cash nexus : Money and power in the modern world, 1700-2000 Basic Books HJ 235/.F47
Ooyen, Robert Christian van Der Staat der Moderne : Hans Kelsens Pluralismustheorie Duncker & Humblot HM 1271/.O59
  The New cultural history University of California Press HN 13/.N48
Harvey, David, Asi şehirler şehir hakkından kentsel devrime doğru Metis Yayınları HN 17.5/.H3719
Anderson, Clare Subaltern lives : Biographies of colonialism in the Indian Ocean world, 1790-1920 Cambridge University Press HN 683.5/.A654 
Miller, Neil Out in the world : Gay and lesbian life from Buenos Aires to Bangkok Vintage Books HQ 76.25/.M55
Brooke, Christopher Nugent Lawrence The medieval idea of marriage Oxford University Press HQ 513/.B76
Hanawalt, Barbara The ties that bound : Peasant families in medieval England Oxford University Press HQ 615/.H36
Duby, Georges The knight, the lady, and the priest : The making of modern marriage in medieval France University of Chicago Press HQ 623/.D8313
Minai, Naila Women in Islam : Tradition and transition in the Middle East Seaview Books HQ 1170/.M55
Mate, Mavis E. Women in medieval English society Cambridge University Press HQ 1599 .E5/M38
Çağlayan, Handan Kürt kadınların penceresinden : Resmi kimlik politikaları, milliyetçilik, barış mücadelesi İletişim Yayınları HQ 1726.7/.C343
Sancar, Serpil Türk modernleşmesinin cinsiyeti : Erkekler devlet, kadınlar aile kurar İletişim Yayınları  HQ 1726.7/.S26
Türk’üsev, Sevda Başındaki örtüyü kirletme Truva Yayınları HQ 2042/.T87
Hammond, Mason The city in the ancient world Harvard University Press HT 114/.H35
  Cities and urbanization : Canadian historical perspectives Copp Clark Pitman HT 127/.C58
Briggs, Asa Cities and countrysides : British and American experience (1860-1914) Victorian Studies Centre, University of Leicester HT 133/.B6951
  Urban spaces in contemporary China : The potential for autonomy and community in post-Mao China Woodrow Wilson Center Press ; Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press HT 147 .C48/U72
Yılgür, Egemen Nişantaşı teneke mahallesi : Teneke mahalle yoksulluğundan orta sınıf yerleşimine İletişim Yayınları HT 147 .T9/Y55
Batty, Michael Urban modelling : Algorithms calibrations, predictions Cambridge University Press HT 153/.B36
Avcı, Yasemin Bir Osmanlı Anadolu kentinde Tanzimat reformları ve kentsel dönüşüm : Denizli, 1839-1908 Yeditepe Yayınevi HT 169 .T92/D463
Emmons, Terence The Russian landed gentry and the peasant emancipation of 1861 Cambridge U.P. HT 647/.E6
İplikçi, Şahin El yazıları ve imzaların kriminal yönden incelenmesi : Bilişim sisteminde kredi kartları sahtecilik türleri ve hukuksal boyut Marki Ofset HV 8073/.I65
Linebaugh, Peter The London hanged : Crime and civil society in the eighteenth century Verso HV 8699 .G8/L55 
  Küreselleşme çağında göç : Kavramlar, tartışmalar İletişim Yayınları HX 11/.K87
Aktaş, Ümit Anarşizm Metamorfoz Yayıncılık HX 833/.A38
Demirağ, Dilaver Anarşizm : Unutulmuş olanı hatırlamak Okur Kitaplığı HX 833/.D46
  Rites of power : Symbolism, ritual, and politics since the Middle Ages University of Pennsylvania Press JA 74/.R56
  States and development : Historical antecedents of stagnation and advance Palgrave Macmillan JA 77/.S73
  Surviving the research process in politics Pinter JA 86/.S877
Abdüsselâm el-Amâsî Tuhfetü'l-Ümerâ ve Minhatü'l-Vüzerâ : Siyaset ahlâkı : İnceleme-metin-tıpkıbasım Büyüyenay Yayınları JC 49/.A238
Spruyt, Hendrik The sovereign state and its competitors : An analysis of systems change Princeton University Press JC 327/.S65
  Açlık ve emperyalizm İlkim Ozan Yayınları JC 359/.A35
Berktay, Fatmagül Dünyayı bugünde sevmek : Hannah Arendt'in politika  anlayışı Metis Yayınları JC 585/.B47
  Citizenship, community, and democracy St. Martin’s Press JF 801/.C5725
  Culturas politicas en la region andina Iberoamericana JL 1866/.C84
Aydın, Güngör Vali : Düşündüklerim ve yaşadıklarım İmge Kitabevi JQ 1806/.A93
Çınar, Menderes Türk parlamento tarihi : TBMM - XIII. Dönem (1965-1969) : TBMM profili TBMM Basımevi JQ 1807/.C57
Çınar, Menderes Türk parlamento tarihi : TBMM - XIII. Dönem (1965-1969) : TBMM profili TBMM Basımevi JQ 1807/.C57
Çınar, Menderes Türk parlamento tarihi : TBMM - XIII. Dönem (1965-1969) : Denetim TBMM Basımevi JQ 1807/.C57
Çınar, Menderes Türk parlamento tarihi : TBMM - XIII. Dönem (1965-1969) : Biyografi TBMM Basımevi JQ 1807/.C57
Şengül, Ramazan Yerel yönetimler Umuttepe Yayınları JS 6953 .A2/ S46
Halstead, John P. The second British Empire : Trade, philanthropy, and good government, 1820-1890 Greenwood Press JV 1060/.H34
  Migrations et migrants dans une prespective historique : Permanences et innovations = Migrations and migrants in historical perspective : Permanencies and innovations P.I.E.-P. Lang JV 6091/.M54
Reçber, Kamuran Diplomasi ve konsolosluk hukuku Dora JX 1662/.R43
  Cross, crescent, and sword : The justification and limitation of war in Western and Islamic tradition Greenwood Press JX 4511/.C76
Jackson, Robert H. Introduction to international relations : Theories and approaches Oxford University Press JZ 1242/.J33
Steger, Manfred B. Justice globalism : Ideology, crises, policy Sage JZ 1318/.S74
  Cosmopolitan citizenship St. Martin’s Press JZ 1320.4/.C67
Özcan, Mehmet Tevfik İlkel toplumlarda toplumsal kontrol : Hukuk dışı mekanizmalar ve ilkel hukuk Oniki Levha K 190/.O93
Tebbit, Mark Philosophy of law : An introduction Routledge K 230 .T43/A37
  Loi de reforme en France en arbitrage interne et international : (Code de procédure civile art. 1442-1527) (Mise en vigueur le 1er mai 2011) =  Fransa'da milli-milletlerarası tahkim kanunu reformu : (Medeni usul kanunu m. 1442-1527) (yürürlük tarihi :1 Mayıs 2011) Dayınlarlı Hukuk Yayınları K 2400/.L65
Pennington, Kenneth The prince and the law, 1200-1600 : Sovereignty and rights in the western legal tradition University of California Press K 3334/.P46
Uran, Emrah Türkiye’deki bağımsız idari otoritelerin idari yaptırım etkisi On İki Levha K 3363/.U73
Önok, R. Murat Tarihi perspektifiyle Uluslararası Ceza Divanı Turhan Kitabevi K 5000 .O59/T37
Topal, Ahmet Hamdi Uluslararası terörizm ve terörist eylemlere karşı kuvvet kullanımı Beta K 5256/.T67
Rosen, Lawrence The anthropology of justice : Law as culture in Islamic society Cambridge University Press KBP 144/.R67
Rosen, Lawrence The justice of Islam : Comparative perspectives on Islamic law and society Oxford University Press KBP 173.25/.R67
Yurtçiçek, Mehmet Sıddık Hukuki açıdan elektronik para Seçkin KF 1030 .E4/Y87
  The role of courts in transitional justice : Voices from Latin America and Spain Routledge KG 495/.R65
Erdoğmuş, Belgin Roma borçlar hukuku dersleri Der Yayınevi KJA 147/E73
  Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch : 1-37 StGB C.H. Beck KK 7975.51871/.J645
  Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch : JGG (Ausug), Nebenstrafrecht I, Strafvorschriften aus: AMG, BtMG, GÜG, TPG, TFG, GenTG, TierSchG, BNatSchG, VereinsG, VersammlG C.H. Beck KK 7975.51871/.J645
  Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch : 185-262 StGB C.H. Beck KK 7975.51871/.J645
  Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch : 80-184 StGB C.H. Beck KK 7975.51871/.J645
  Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch : 38-79b StGB C.H. Beck KK 7975.51871/.J645
  Strafgesetzbuch : Leipziger Kommentar : Grosskommentar [Paragraphen] 146-210 de Gruyter Recht KK 7975.51871/.S775
  Strafgesetzbuch : Leipziger Kommentar : Grosskommentar [Paragraphen] 146-210 de Gruyter Recht KK 7975.51871/.S775
  Strafgesetzbuch : Leipziger Kommentar : Grosskommentar [Paragraphen] 146-210 de Gruyter Recht KK 7975.51871/.S775
  Strafgesetzbuch : Leipziger Kommentar : Grosskommentar [Paragraphen] 56-79b de Gruyter Recht KK 7975.51871/.S775
  Strafgesetzbuch : Leipziger Kommentar : Grosskommentar [Paragraphen] 80-109k de Gruyter Recht KK 7975.51871/.S775
  Strafgesetzbuch : Leipziger Kommentar : Grosskommentar [Paragraphen] 267-283d de Gruyter Recht KK 7975.51871/.S775
  Strafgesetzbuch : Leipziger Kommentar : Grosskommentar [Paragraphen] 110-145d de Gruyter Recht KK 7975.51871/.S775
  Strafgesetzbuch : Leipziger Kommentar : Grosskommentar [Paragraphen] 284-305a de Gruyter Recht KK 7975.51871/.S775
  Strafgesetzbuch : Leipziger Kommentar : Grosskommentar [Paragraphen] 306-323 de Gruyter Recht KK 7975.51871/.S775
Hartmann, Arthur Strafprozessrecht : Grundzüge des strafverfahrens Rolf Schmidt GmbH KK 8350/.H37
Schmidt, Rolf Strafrecht-besonderer teil : Straftaten gegen die person und die allgemeinheit Rolf Schmidt GmbH. KK 8350/.S36
Schmidt, Rolf Strafrecht-besonderer teil : Straftaten gegen das vermögen Rolf Schmidt GmbH. KK 8350/.S36
Meyer-Gossner, Lutz Strafprozessordnung : Gerichtsverfassungsgesetz, Nebengesetze und erganzende Bestimmungen   KK 9405.51877/.M49
Hofer, Sibylle Einleitungsartikel und Personenrecht Stämpfli KKW 512/.H64
Atay, Cevdet Türk yargı sistemi Ekin KKX 283/.A83
Ertuğrul, Nafi Uygulamada boşanma davaları : Nişanlanma, evlenme, boşanma davaları, maddi ve manevi tazminat davaları Yetkin Elektronik Yayımcılık KKX 558/.E78
Ertuğrul, Nafi Uygulamada boşanma davaları : Velayetin düzenlenmesi, kişisel ilişkinin kurulması, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tenfiz ve tanıma davaları Yetkin Elektronik Yayımcılık KKX 558/.E78
Dörtgöz, Gürsel Öcal Tapu ve kadastro ile ilgili talimatlar ve yorumlar : (Tapu bilgisi)   KKX 758/.D67
Dörtgöz, Gürsel Öcal Tapu ve kadastro ile ilgili talimatlar ve yorumlar : (Tapu işlemleri)   KKX 758/.D67
  Vekalet sözleşmesi ve kötüye kullanılması Seçkin KKX 862.7/.A23
Kendigelen, Abuzer Hukuki mütalaalar : (Mahkeme kararları ile birlikte) : Ticari işletme, kıymetli evrak ve borçlar hukuku Arıkan KKX 920/.K46
Can, Mertol Kıymetli evrak hukuku : (Ders kitabı)  :  (6762 sayılı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 5941 sayılı çek kanunu hükümleri dairesinde) İmaj Yayıncılık KKX 937/.C362
  Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu Oniki Levha KKX 940/.B364
Tekin, Kemal Doruk Banka sırrı kavramı yönünden bankalarda sır saklama yükümlülüğü Adalet KKX 940/.T44
Turhan, Nihat Dış ticaret ve akreditifli işlemlerin uluslararası uygulamaları kılavuzu Adalet Yayınevi KKX 955/.T87
Yılmaz, Gülşah Vadeli işlem ve opsiyon borsası ile borsanın hukuki sorumluluğu Adalet Yayınevi KKX 962/.Y55
Kaya, Mustafa İsmail Şartlı sermaye artırımı   KKX 1040/.K39
Yurtcan, Erdener Ceza avukatının el kitabı Adalet Yayınevi KKX 1600/.Y87
Kuru, Baki İcra ve iflas hukuku : El kitabı Adalet Yayınevi KKX 1888/.K877
  Anayasa hukukunda liberal bakışlar Naturel KKX 2050/.A53
Gözler, Kemal Türk anayasa hukuku : Pratik çalışmaları Ekin Yayınları KKX 2070/.G69
Özer, Attila Türk Anayasa hukuku : Türklerin devlet anlayışı ve anayasal yapılanma Turhan Kitabevi KKX 2070/.O94
Üçışık, H. Fehim Anayasa hukukunda sorunlar ve çözüm önerileri Ötüken KKX 2070/.U25
Çolaker, Mustafa Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmaların iç hukukta doğrudan uygulanması Adalet Yayınevi KKX 2460/.C642
Özcan, Hüseyin Siyasi partiler hukuku Der Yayınları KKX 2488/.O93
Gülener, Serdar Türkiye’de anayasa yargısının demokratik meşruluğu On İki Levha KKX 2618/.G85
Şener, Ramazan Son değişikliklerden sonra açıklamalı - kararlı - örnekli kamu ihale kanunu Legal Yayıncılık KKX 2754/.S475
Meran, Necati Kabahatler kanunu ve kabahat içeren kanunlar (5728 sayılı kanun değişiklikleri ile)  : Açıklamalı - içtihatlı Adalet Yayınevi KKX 2757/.M47
Orulluoğlu, Cuma Kamu zararı Muhasebat Kontrolörleri Derneği KKX 2893/.O78
Turguter, Necip Kamu zararı açıklaması Ankara Üniversitesi Basımevi KKX 2893/.T87
Akkaya, Çetin Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları Adalet Yayınevi KKX 3092/.A945
Baytan, İlhan Özelleştirme hukuku ve uygulamaları Yetkin KKX 3217/.B39
Demir, Mehmet Mesafeli sözleşmelerin internet üzerinden kurulması Turhan Kitabevi KKX 3227/.D46
Aslan, İ. Yılmaz Enerji hukuku : AB doğalgaz piyasasında rekabet ve regülasyon Türk doğalgaz piyasasında rekabet ve regülasyon Türk LPG piyasasında rekabet ve regülasyon Ekin Basım Yayın KKX 3431/.A85
Aslan, İ. Yılmaz Enerji hukuku : Petrol piyasasında rekabet ve regülasyon Ekin Basım Yayın KKX 3431/.A85
Aslan, İ. Yılmaz Enerji hukuku : Elektrik piyasasında rekabet ve regülasyon Ekin Basım Yayın KKX 3431/.A85
Can, Mustafa Erdem Hukuki açıdan elektrik piyasasında rekabet Turhan KKX 3432/.C36
Işıklar, Celal Yargı kararları ışığında Türkiye’de askerlik usulleri ve askerlik işlemlerine ilişkin idari ve adli davalar Adalet Yayınevi KKX 3758/.I85
Çelik, Adem 6217 sayılı yasa ile değişik saklı, yoklama kaçağı ve bakaya suçları Adalet Yayınevi KKX 3767 .D7/C45
Akkaya, Çetin Cezaların infazı ve infaz hukuku : Açıklamalı ve içtihatlı Adalet Yayınevi KKX 3790/.A45
Uğur, Mehmet Türk hukukunda cezaların ve güvenlik önlemlerinin infazı ve hakimin infaza katılması Yetkin Basım Yayım KKX 3790/.U38
Gedik, Doğan Bir uygulamacının ceza hukuku makaleleri Adalet KKX 3800/.C49
Sözer, M. Alper Suç önleme : Teori, pratik ve değerlendirme Adalet Yayınevi KKX 3800/.S69
Gültaş, Veysel 5237 sayılı Türk ceza kanununda suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu ve etkin pişmanlık  :   Açıklamalı-içtihatlı (TCK. 220-221) Bilge Yayınevi KKX 4314/.G85
Akkaya, Çetin Terör suçları ve cezalarının infazı Adalet Yayınevi KKX 4351.5/.A351
Er, Cüneyd Biyometrik yöntemler ve özel hayatın gizliliği hakkı : Parmak izi, göz ve DNA tarama gibi teknolojik kimlik denetleme usullerinin hukuki statüsü Yetkin Basım Yayın KKX 4636/.E7
Pazarcı, Hüseyin Uluslararası hukuk dersleri Turhan Kitabevi Yayınları KZ 1296 .T8/P39
  A History of the university in Europe : Universities in the Middle Ages Cambridge University Press LA 177/.U53
  A history of the university in Europe : Universities in early modern Europe, 1500-1800 Cambridge University Press LA 627/.U55
Üstün, Emin Faik Bilim, insan ve üniversite Ege Üniversitesi LA 948/.U88
  Türkiye'de üniversite sorunu ve üniversite çalışanları üzerine bir araştırma Türk Eğitim-Sen LA 948.7/.T86
  McGraw Hill’s SAT subject test : Math Level 2 McGraw-Hill LB 2353.57/.M38
Cündioğlu, Dücane Mimarlık ve felsefe Kapı Yayınları NA 2500/.C86
  Arşiv belgeleri ışığında Bâb-ı Âlî’den İstanbul Valiliği’ne İstanbul Valiliği NA 4160 .T9/.A775
Thuasne, Louis Fatih ve Bellini Yeditepe Yayınevi ND 623 .B388/T4819
Fetvacı, Emine Picturing history at the Ottoman court Indiana University Press ND 3343.8/.F48
Brend, Barbara Muhammad Juki’s Shahnamah of Firdausi Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland : |b Philip Wilson ND 3399 .F5/B74
Âli, Mustafa bin Ahmet Menakıb-ı Hünerveran : Hattatların ve kitap sanatçılarının destanları Büyüyenay Yayınları NK 3636.5 .A2/A45
İrepoğlu, Gül Osmanlı saray mücevheri : Mücevher üzerinden tarihi okumak BKG yayınları NK 7365 .A1/O86
  Visions of the modern city : Essays in history, art, and literature Johns Hopkins University Press NX 650 .C66/V57
  European public sphere : From critical thinking to responsible action P.I.E. Peter Lang P 92 .E9/E97
Goody, Jack The interface between the written and the oral Cambridge University Press P 211/.G66
Paterson, Linda M. The world of the troubadours : Medieval Occitan society, c. 1100-c. 1300 Cambridge University Press PC 3308/.P33
O’Reilly, Elaine Another world Penguin Books PE 1119/.O74
Twain, Mark The adventures of Huckleberry Finn Penguin Books PE 1119/.T83
Twain, Mark The adventures of Huckleberry Finn : 1 Penguin Books PE 1119/.T83
Twain, Mark The adventures of Huckleberry Finn : 2 Penguin Books PE 1119/.T83
  Cambridge IELTS 8 : Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : With answers Cambridge University Press PE 1128/.C3283
O’Connell, Sue Focus on : IELTS Pearson Education PE 1128/.O3666
Solórzano, Helen Sophia Contemporary topics 1 : Academic listening and note-taking skills Pearson Education PE 1128/.S5949
Twain, Mark The adventures of Huckleberry Finn Helbling Languages PE 1128 .A2/T83
Twain, Mark The adventures of Huckleberry Finn Helbling Languages PE 1128 .A2/T83
Sienkiewicz, Henryk Ateş ve kılıç Plato Film Yayınları PG 7158 .S4/O419
Savaş, Nuh Arapça dinî klasik metinler Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları PJ 6053/.S28
Savaş, Nuh Arapça dinî çağdaş metinler Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları PJ 6057/.S28
Kendall, Elisabeth The top 1,300 words for understanding media Arabic Georgetown University Press PJ 6166/.K46
Elgibali, Alaa Media Arabic : A coursebook for reading Arabic news = Lughat wasāʼil al-iʻlām al-ʻArabīyah American University in Cairo Press PJ 6307/.E43
Rammuny, Raji M. Business Arabic (intermediate level) : Language, culture and communication University of Michigan Press PJ 6307/.R36
Mace, John Business Arabic : An essential vocabulary Edinburgh University Press PJ 6309/.M33
İşler, Emrullah Arapça modern metinler ve çözümlemesi Elif Yayınları PJ 6311/.I75
  Writing and representation in medieval Islam : Muslim horizons Routledge PJ 7535/.W75
Caton, Steven Charles "Peaks of Yemen I summon" : Poetry as cultural practice in a North Yemeni tribe University of California Press PJ 8007.2/.C38
Mehmet Murat el-Nakşibendi Pendname-i Attar şerhi : Kitab-ı ma-hazar, şerh-i ala pend-i Attar Büyüyenay Yayınları PK 6451 .F4/P364
Nizami, Genceli Heft peyker : Yedi sûret Büyüyenay Yayınları PK 6501/.H419
Uzun, Mehmed Kürt edebiyatı antolojisi İthaki Yayınları PK 6908/.U88219
  Divan şiirinde Ashâb-ı Kehf ve Raşih’in Ashâb-ı Kehf Mesnevîsi Kitabevi PL 101/.D58
Akkanat, Cevat Gelenek ve ikinci yeni şiiri Okur Kitaplığı PL 205/.A35
Aktaş, Ümit Edebiyat, ideoloji ve poetika Okur Kitaplığı Metaformoz Yayıncılık PL 205/.A38
Özgül, M. Kayahan XIX. asrın özel bir edebiyat mahfeli olarak encümen-i şuara Kurgan Edebiyat PL 205/.O95
Uğurcan, Sema Edebiyatımız : Edebiyat tarih ilişkisi Dergah Yayınları PL 205/.U387
Uğurcan, Sema Edebiyatımız : Yazarlar, meseleler Dergah Yayınları PL 205/.U387
Gezgin, Hakkı Süha Edebi portreler Kapı Yayınları PL 213/.G49
Enginün, İnci Yeni Türk edebiyatı araştırmaları Dergâh Yayınları PL 216/.E54
Enginün, İnci Yeni Türk edebiyatı araştırmaları Dergâh Yayınları PL 216/.E54
Şakar, Cemal Yazının gizledikleri Okur Kitaplığı PL 216/.S25
Kurnaz, Cemal Divan şiiri şekil bilgisi Kurgan Edebiyat PL 217/.K87
Öcal, Oğuz Tahsin Yücel’in romanlarında bireyin dramı, yapı ve ironi Akçağ PL 223 .O33/T34
Yıldız, Alim Şuara meclisi Kitabevi Yayınları PL 234 .S83/Y55
Coşkun, Hüseyin Emre Nuh’suz Tufan : Peygamberin gözyaşları Callisto Kitap PL 248/.C67
  Ferec ba’de’ş-şidde hikayeleri : Güçlükten kolaylığa kederden sevince Büyüyenay Yayınları PL 248/.F47
Gürhan, Tarhan Alkoliçe : Kendini kundaklama dersleri İletişim Yayınları PL 248/.G87
  Kamilü'l-kelam Büyüyenay Yayınları PL 248/.K36
Kahraman, Alim Yahya Kemal Beyatlı : Büyük göçmen kuş : Şairin edebiyat, medeniyet ve siyaset adamı olarak portresi Büyüyenay Yayınları PL 248/.Y349
Yıldız, Pamuk O hep aklımda : Bir Mamak Cezaevi tanıklığı Ayizi Kitap PL 248/.Y553
Akkanat,  Cevat İlhan Berk’in haşeması : -Şiir üzerine- Okur Kitaplığı Metamorfoz Yayıncılık PL 248 .A35/I44
Akman, Beyazıt Son Sefarad : İmparatorluk II Sultan Bayezid'in savaşı Epsilon PL 248 .A4636/S65
Batur, Enis Merak cemiyeti tutanakları : İçbükeyler 2010-2011 Alakarga Yayınları PL 248 .B354/M47
Canıgüz, Alper Alper Kamu : Cehennem çiçeği A.P.R.I.L Yayıncılık PL 248 .C36454/A47
Fuzuli Rind ile Zahid : Sıhhat ile maraz Büyüyenay Yayınları PL 248 .F99/R519
Gündüz, Tufan Nisan'ın iki günü Yeditepe Yayınevi PL 248 .G63/N57
Güler, Turgay Sır küpü : Kaos teorisi Hayat Yayın Grubu PL 248 .G85/S57
Güler, Turgay Mehdix : Olasılık teorisi Hayat Yayınları PL 248 .G8547/M44
Harmancı, Mehmet Davul tozu minare gölgesi : Şatahatı [karmaşadestanı] Okur Kitaplığı PL 248 .H37/D38
İslamoğlu, Mustafa Seyrani : Hayatı, kişiliği, sanatı, şiirleri Düşün Yayıncılık PL 248 .I75/S49
Koytak, Cahit Gazze risalesi Pınar Yayınları PL 248 .K698/G39
Koytak, Cahit Yeni başlayanlar için metafizik Timaş Yayınları PL 248 .K698/Y46
Koytak, Cahit Yoksulların ve şairlerin kitabı = La poetica commedia Timaş yayınları PL 248 .K698/Y65
Kulin, Ayşe Geniş zamanlar Everest Yayınları PL 248 .K855/G46
Mengüşoğlu, Metin Önal Bir kelime mesafesi : Tenkitler-tahliller Okur Kitaplığı PL 248 .M46/B57
Mengüşoğlu, Metin Önal Öptüm kara gözlerinden Metamorfoz Yayıncılık PL 248 .M46/O68
Mungan, Murathan Tuğla Metis Yayınları PL 248 .M864/T85
Özağaç, Serkan Ozan Gül ayetleri Granada Yayınları PL 248 .O926/G85
Oyal, Ömer F. Ferahlık anına övgü Ayrıntı Yayınları PL 248 .O93/F47
  Edebiyat eylemi ve Nuri Pakdil Hece Yayınları PL 248 .P32/E34
Safa, Peyami Bir tereddüdün romanı Ötüken PL 248 .S243/B57
Şakar, Cemal Edebiyatın sırça kulesi Okur Kitaplığı PL 248 .S25/E34
Timuçin, Afşar Sait Faik'in dünyası Bulut Yayın Dağıtım PL 248 .S288/Z89
Tenekeci, İbrahim Ağır Misafir Profil PL 248 .T36/A33
Yüce, Sefa Naim Tirali’nin hikayeciliği Kurgan Edebiyat PL 248 .T625/Y83
  Ardından yıllar geçti : Hıfzı Topuz Remzi Kitabevi PL 248 .T664/Z49
Toptaş, Hasan Ali Heba İletişim Yayınları PL 248 .T678/H43
Yivli, Oktay Metin Eloğlu'nun şiiri Kurgan Edebiyat Yayınları PL 248 .Y58/M48
Birkiye, Atilla İstanbul’da beklenen devrim : Anlatı Özgür Yayınları PL 249.5/B534
  Türkmen şiiri antolojisi Türksoy Yay. PL 334 .A2/T8
  The classic of changes : A new translation of the I Ching as interpreted by Wang Bi Columbia University Press PL 2478/.D48
Lu, You The old man who does as he pleases : Selections from the poetry and prose of Lu Yu Columbia University Press PL 2687 .L8/A28
Legge, James The Chinese classics : With a translation, critical and exegetical notes, prolegomena, and copious indexes [y.y.] PL 2948/.L4
Kaye, Sanford Writing under pressure : The quick writing process Oxford University Press PN 151/.K38
Loomis, Roger Sherman The Grail : From Celtic myth to Christian symbol Princeton University Press PN 686 .G7/L6
  IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi : Bildiriler Kırıkkale Üniversitesi PN 858/.U47
Akın, Fatih Sinema, benim memleketim : Filmlerimin öyküsü Doğan Kitap PN 1993.5 .T9/A315
Ergülen, Haydar Sonradan görme Ferfir Yayınları PN 1993.5 .T9/E738
  Akılalmaz = Unthinkable   PN 1995/.A3553
  Anestezi = Awake Weinstein Company, The, GreeneStreet Films, Open City Films PN 1995/.A5478
  A Brief History of Time Amblin Entertainment, Anglia Television, Channel Four Films PN 1995/.B7544
  Büyülü Krallık = La clé des champs Thelma Films, Les Films de la Véranda, Wild Bunch PN 1995/.B8885
Cündioğlu, Dücane Sinema ve felsefe Kapı Yayınları PN 1995/.C86
  Dokuzuncu Kapı = The Ninth Gate Artisan Entertainment, R.P. Productions, Orly Films PN 1995/.D6589
  Fast, Cheap & Out of Control American Playhouse, Fourth Floor Pictures PN 1995/.F378
  Uçuş = Flight ImageMovers, Paramount Pictures, Parkes/MacDonald Productions , PN 1995/.F5554
  Grido di Pietra = Cerro Torre: Schrei aus Stein Sera Filmproduktion, Molécule, Films A2 PN 1995/.G5736
  Mutluluk gözyaşları = Happy tears Pierpoline Films PN 1995/.M8858
  Ölümsüz = 22 Bullets EuropaCorp, TF1 Films Production, Marie Coline Films PN 1995/.O4867
  Pi’nin Yaşamı = Life of Pi Fox 2000 Pictures, Dune Entertainment, Ingenious Media PN 1995/.P5
  Rachel evleniyor = Rachel Getting Married Armian Pictures, Clinica Estetico, Marc Platt Productions PN 1995/.R3344
  Rescue Dawn Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Top Gun Productions, Thema Production PN 1995/.R4738
  Senden bana kalan = The Descendants Fox Searchlight Pictures, Ad Hominem Enterprises PN 1995/.S4634
  Son ayin = The Last Exorcism Strike Entertainment, StudioCanal, Arcade Pictures PN 1995/.S66
  Unutma beni İstanbul = Do Not Forget Me Istanbul Altinsay Film Works, Argonauts Productions S.A., Asi Film PN 1995/.U5886
Tunç, Ertan Türk sinemasının ekonomik yapısı 1896-2005 Doruk Yayımcılık PN 1995.9/.T863
  Past imperfect : History according to the movies H. Holt PN 1995.9 .H5/P37
  Anonim = Anonymous Columbia Pictures, Relativity Media, Centropolis Entertainment PN 1997/.A5665
  Atlıkarınca Kutu Film, Most Production, Global Agency, The PN 1997/.A8555
  Başka bir kadın = La vie d'une autre Dialogues Films, ARP Sélection, Numéro 4 Production PN 1997/.B3753
  Bir avuç deniz FGS Film PN 1997/.B57
  Cesur = Brave Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios PN 1997/.C4787
  Daha iyi bir hayat = A Better Life Summit Entertainment, Lime Orchard Productions, Witt/Thomas Productions PN 1997/.D343
  The Dark wind Carolco Pictures, New Line Cinema, Silver Pictures PN 1997/.D375
  Mr. Death: The Rise and Fall of Fred A. Leuchter, Jr. Channel Four Films, Fourth Floor Pictures, Independent Film Channel (IFC) PN 1997/.D4384
  Desperate Housewives : Sezon 4 (Bölüm 1-4) = Umutsuz Ev Kadınları Cherry Alley Productions, Cherry Productions, Touchstone Television PN 1997/.D4774
  Desperate Housewives : Sezon 4 (Bölüm 5-8) = Umutsuz Ev Kadınları Cherry Alley Productions, Cherry Productions, Touchstone Television PN 1997/.D4774
  Desperate Housewives : Sezon 4 (Bölüm 9-12) = Umutsuz Ev Kadınları Cherry Alley Productions, Cherry Productions, Touchstone Television PN 1997/.D4774
  Desperate Housewives : Sezon 4 (Bölüm 13-15) = Umutsuz Ev Kadınları Cherry Alley Productions, Cherry Productions, Touchstone Television PN 1997/.D4774
  Desperate Housewives : Sezon 4 (Bölüm 16-17) = Umutsuz Ev Kadınları Cherry Alley Productions, Cherry Productions, Touchstone Television PN 1997/.D4774
  The Fog of War Sony Pictures Classics, Radical Media, SenArt Films PN 1997/.F64
  Hanım   PN 1997/.H3656
  Harry Potter ve Ölüm Yadigârlari: Bölüm 1 = Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 Warner Bros., Heyday Films PN 1997/.H3779
  Harry Potter ve Ölüm Yadigârlari: Bölüm 2 = Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 Warner Bros., Heyday Films, Moving Picture Company (MPC) PN 1997/.H3779
  Hobbit: Beklenmedik Yolculuk = The Hobbit: An Unexpected Journey New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), WingNut Films  PN 1997/.H6335
  Hugo Paramount Pictures, GK Films, Infinitum Nihil PN 1997/.H846
  Kuşlar : Kanatlı uygarlık = Le peuple migrateur Bac Films, Canal+, Centre National de la Cinématographie (CNC) PN 1997/.K8753
  Level Five Les Films de l'Astrophore, Argos Films, Canal+ PN 1997/.L4845
  Mavi Pansiyon Graal PN 1997/.M385
  Medyum = Red Lights   PN 1997/.M4398
  No Fabula, Participant Media, Funny Balloons PN 1997/.N6
  Nosferatu: The Vampyre = Nosferatu: Phantom der Nacht Werner Herzog Filmproduktion, Gaumont, Zweites Deutsches Fernsehen PN 1997/.N6784
  Patlak sokaklar : Gerzomat ANS Production PN 1997/.P3853
  Savaşın çiçekleri = Jin líng shí san chai = The flowers of war Beijing New Picture Film Co., EDKO Film, New Picture Company PN 1997/.S2837
  Sen dünyaya gelmeden = Venuto al mondo Medusa Film, Alien Produzioni, Mod Producciones PN 1997/.S46
  Standard Operating Procedure Participant Productions, Sony Pictures Classics PN 1997/.S7363
  Tepenin ardı Bulut Film, 2/35, Ministry of Culture and Tourism PN 1997/.T4746
  Uzun hikaye Sinegraf PN 1997/.U986
  We Live in Public Interloper Films, Pawn Shop Creatives PN 1997/.W4
  Where the green ants dream = Wo die grünen Ameisen träumen = Yeşil karıncaların düş gördüğü yer Pro-ject Filmproduktion, Werner Herzog Filmproduktion, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) PN 1997/.W4474
  The World Without US   PN 1997/.W6753
  Yolda = On the road MK2 Productions, American Zoetrope, Jerry Leider Company PN 1997/.Y6533
  Yönetmen sineması : Zeki Demirkubuz Küre Yayınları PN 1998.3 .D454/Y663
  Why the novel matters : A postmodern perplex Indiana University Press PN 3331/.W54
Gündoğdu, Cengiz Estetik kalkışma : Roman-öykü nasıl yazılmalı, nasıl okunmalı İnsancıl Yayınları PN 3335/.G86
İslamoğlu, Mustafa Vahyin imbiğinden damıtılmış : Özlü sözler Dünya Yayınları PN 6271/.I85
Kırbaç, Selçuk Kırım-Tatar atasözleri : Türkiye Türkçesine aktarı-Dil incelemesi Doğu Kitabevi PN 6519 .K5/K57
Şimşek, M. Sait Arapça-Türkçe deyimler, kalıp ifadeler, atasözleri sözlüğü Beyan Yayınları PN 6519 .T79/S56
Grange, Jean-Christophe Kaiken Doğan Kitap PQ 2667 .R329/K3519
Roemmers, Alejandro Guillermo Genç prens'in dönüşü Timaş Yayınları PQ 7798.28 .O373/R4520
  Women and literature in Britain, 1150-1500 Cambridge University Press PR 113/.W64
Cibran, Halil Ermiş Araf Yayınları PS 3513 .I25/P719
Hoffer, Eric Aklın muhteris çağı Ayışığı PS 3515 .O232/H620
Bukowski, Charles Kasabanın en güzel kızı : Sevimli bir aşk hikayesi = The most beautiful woman in town Parantez Yayıncılık PS 3552 .B85/K37
Bukowski, Charles Kahramanın yokluğu Parantez Yayınları PS 3552 .U4/A620
Bukowski, Charles Suda yan ateşte boğul Parantez Yayıncılık PS 3552 .U4/B8
Bukowski, Charles En kısa andır mucize = War all the time Parantez Yayıncılık PS 3552 .U4/E5
Bukowski, Charles Sıcak su müziği = Hot water music Parantez Yayıncılık PS 3552 .U4/H619
Bukowski, Charles Pis moruğun notları II Parantez Yayıncılık PS 3552 .U4/P57
Bukowski, Charles Postane Parantez Yayıncılık PS 3552 .U4/P619
Bukowski, Charles Pis moruk itiraf ediyor : Şarap lekeli defterden bölümler = Portions from a wine-stained notebook Parantez Yayıncılık PS 3552 .U4/P67
Bukowski, Charles Pulp Parantez Yayıncılık PS 3552 .U4/P819
Bukowski, Charles Ölüler böyle sever Parantez PS 3552 .U4/S6819
Eddings, David Kehanetin oyuncağı : Belgariad  Metis Yayınevi PS 3555 .D38/B4519
Puzo, Mario The godfather New American Library PS 3566 .U9/G6
Sontag, Susan As consciousness is harnessed to flesh : Journals and notebooks, 1964-1980 Farrar Straus and Giroux PS 3569 .O6547/Z46
Sontag, Susan Reborn : Journals and notebooks, 1947-1963 Farrar Straus Giroux PS 3569 .O6547/Z477
Safranski, Rüdiger Romantik : Bir Alman sorunsalı Kabalcı Yayıncılık PT 361/.S2719
Benjamin, Walter Esrar üzerine İmge Kitabevi PT 2603 .E455/E87
Broch, Hermann Büyülenme İthaki Yayınları PT 2603 .R657/V4419
Müller, Herta Tek bacaklı yolcu Siren Yayınları PT 2673 .U345/R4519
Cao, Xueqin The story of the stone :  A Chinese novel in five volumes Penguin PZ 3/.T783
Carter, Ally I'd tell you I love you, but then I'd have to kill you Orchard Books PZ 7/.C24263
Smith, Jennifer E. The statistical probability of love at first sight Little Brown PZ 7/.S65141
Daston, Lorraine Wonders and the order of nature, 1150-1750 Zone Books ; Cambridge Mass. : Distributed by the MIT Press Q 124.97/.D38
Cohen, H. F. The scientific revolution : A historiographical inquiry University of Chicago Press Q 125/.C538
Aydın, Emin Doğan Introduction to computer concepts : Lecture notes [y.y.] QA 76/.A93
Sedgewick, Robert Algorithms Addison-Wesley QA 76.9 .A43/S429
Ford, L. R. Flows in networks Princeton University Press QA 166/.F6
Dayıoğlu, Server Osmanlı'da zaman belirleme mekânları : İstanbul muvakkithaneleri = Locations for determining the time in the Ottoman Empire : The Clock Rooms of İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi QB 210 .T9/D39
  Osmanlı Devleti'nde sağlık hizmetleri sempozyumu Sağlık Bakanlığı R 640/.O86
Cantor, Norman F. In the wake of the plague :  The Black death and the world it made Perennial/HarperCollins RC 172/.C36
Small, Gary Bir psikiyatristin gizli defteri = The other side of the couch NTV Yayınları RC 454.4/.S6319
Ögel, Kültegin Alkol ve madde bağımlılığında kısa girişimler HYB Basım Yayın RC 565/.O34
Kalff, Dora M. Sandplay : A psychotherapeutic approach to the psyche Temenos Press RJ 505 .P6/K313
Spruytte, Jean Early harness systems : Experimental studies  : A contribution to the history of the horse J.A. Allen SF 311/.S67
  Devrim yahut vasat : Üretim, deneyim ve teknoloji Bağlam Yayınları T 14.5/.D48
  Fundamentals of nanotechnology CRC Press T 174.7/.F86
  Renewable energies ISTE Ltd/John Wiley & Sons TJ 808/.N6913
  Sustainable bioenergy and bioproducts : Value added engineering applications Springer TJ 808/.S87
  Wind energy handbook Wiley TJ 820/.H35
Manwell, J. F. Wind energy explained : Theory, design and application Wiley TJ 820/.M374
  Wind energy systems : Optimising  design and construction for safe and reliable operation Woodhead Publishing Ltd. ;|aPhiladelphia PA :|bWoodhead Publishing TJ 820/.W54
Muyeen, S. M. Stability augmentation of a grid-connected wind farm Springer TK 1541/.M89
  Power conversion and control of wind energy systems IEEE Press ; Hoboken N.J. : Wiley TK 1541/.P685
  Stand-alone and hybrid wind energy systems : Technology, energy storage and applications Woodhead Publishing Limited TK 1541/.S7
  Doubly fed induction machine : Modeling and control for wind energy generation applications IEEE Press TK 2451/.D68
Pagliaro, Mario Flexible solar cells Wiley-VCH TK 2960/.P34
Kitai, Adrian Principles of solar cells, LEDs and diodes : The role of the PN junction Wiley TK 7871.86/.K48
Stutzman, Warren L. Antenna theory and design Wiley TK 7874.6/.S79
McShane, Clay The automobile :  A chronology of its antecedents, development, and impact Greenwood Press TL 23/.M37
  Biocatalysis and bioenergy Wiley TP 248.2/.H68
  Biomass to biofuels : Strategies for global industries Wiley TP 339/.B5765
Bart, Jan C. J. Biodiesel science and technology : From soil to oil Woodhead ;|aBoca Raton Fla. :|bCRC Press TP 359 .B46/B37
Şimşek, Harun A'dan Z'ye hayvansal kaynaklı gıda katkı maddeleri Lemi Yayınları TP 455/.S56
Sunzi The art of war Oxford University Press U 101/.S95
Fidan, Giray Kanuni devrinde Çin'de Osmanlı tüfeği ve Osmanlılar Yeditepe Yayınevi U 897 .T9/F53
Hyland, Ann Equus, the horse in the Roman world Yale University Press UE 15/.H94
Mazak, Mehmet İstanbul mavnaları : Osmanlı’nın deniz hamalları Yeditepe Yayınevi VM 466 .B3 /M456
Necip Asım Kitap Büyüyenay Yayınları Z 4/.N43
Eisenstein, Elizabeth L. The printing press as an agent of change : Communications and cultural transformations in early modern Europe Cambridge University Press Z 124/.E37