Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
 

Online Veri Tabanları

 

Önemli uyarı: İstanbul Şehir Üniversitesi tarafından abone olunan ya da deneme erişimine açılan elektronik kaynaklar lisans anlaşmaları gereği sadece Üniversite'nin yetkili kullanıcıları (öğretim elemanları, öğrencileri ve çalışanları) tarafından "adil kullanım" ilkeleri çerçevesinde kullanılabilir. Kullanıcılarımıza elektronik kaynaklardan sadece ihtiyaç duydukları kadarını indirmelerini, sistematik indirme yapmamalarını ve indirdikleri kaynakları internet üzerinden paylaşmamalarını önemle hatırlatırız. Aksi taktirde Üniversitenin karşılaşacağı yasal sorumluluklar ihlali yapan kişilere yönlendirilecekitr.

 

ACM (Association for Computing Machinery) => kampüs dışı erişim

ACM Elektronik Kütüphanesine ve bilgisayar konularına yönelik çeyrek milyondan fazla atıfın yer aldığı genişletilmiş bibliyografik veritabanına erişim sağlar.

 

ALMANHAL İslam Çalışmaları => kampüs dışı erişim

 

Ankara Üniversitesi Dergi Veritabanı

Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan 42 dergiye erişebilirsiniz.

PsycARTICLES => kampüs dışı erişim

PsycINFO => kampüs dışı erişim

Beck Online => kampüs dışı erişim

Cambridge Journals Online => kampüs dışı erişim             =>

Dart-Europe E-Tez Portalı 

DART-Europe E-tez Portalı 24 Avrupa ülkesinin 432 üniversitesinden 306.700 master ve doktora tezini kapsamaktadır.

 

Directory of Open Access Journals - DOAJ 

Bilimsel dergilere ücretsiz erişim sağlayan bu servis ile 5598 dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz. Bu dergilerden 2379'ü makale düzeyinde taranabilir. Ekim 2010 tarihi itibariyle veritabanında 464008 makale bulunmaktadır.  

 

Divan; Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi => kampüs dışı erişim ​

Bilim ve Sanat Vakfı tarafından yayınlanan derginin elektronik versiyonuna erişim sağlar.

  

Ebrary => kampüs dışı erişim 

Antropoloji, iş ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Eğitim, Güzel Sanatlar, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Yaşam Bilimleri, Tıp, Fizik, Psikoloji, Din, Sosyal Bilimler ve Teknoloji konularında 50.000 civarında elektronik kitabı kapsamaktadır.

 

Ebscohost => kampüs dışı erişim 

Aşağıda listelenen 21 adet veritabanında 6523 dergiye  tam metin olarak erişim sağlar. Ebscohost linki altındaki Ebscohost Research Databases linkini izleyerek bu veritabanlarını tek tek ve toplu olarak tarayabilirsiniz. Academic Search Complete, BIR Entertainment, Book Index with Reviews, Business Source Complete, Computers & Applied Sciences Complete, Environment Complete, ERIC, GreenFILE, Health Source: Nursing/Academic Edition, History Reference Center, Humanities International Complete, Legal Collection, Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text, MasterFILE Premier, MEDLINE, Newspaper Source, Professional Development Collection, Regional Business News, Religion and Philosophy Collection, The Serials Directory, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT)

 

Encylopedia of Qur'an => kampüs dışı erişim

 

The Electronic Library of Mathematics

Open access journals, monographs and lecture notes published by European Mathematical Society and Zentralblatt Math.

 

EThOS (British Library Electronic Theses Online Service)

İngiltere'de yüksek öğretim kurumlarında yapılmış 250.000'den fazla tezi kapsayan açık erişimli bir veritabanıdır. Tezlere erişmek için kişisel olarak üye olunması ve sisteme alınacak kullanıcı adı ve şifre ile girilmesi gerekmektedir. Sisteme girip tarama yaptıktan sonra erişmek istediğiniz tezin bilgilerinin üzerindeki "choose pricing and delivery" butonunu tıklayınız. Gelen ekranda download'un seçili olduğundan ve cost hanesinde "£0.00" bulunduğundan emin olunuz.

 

Gazi Türkiyat

Gazi Üniversitesi Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

 

HeinOnline => kampüs dışı erişim

 

IEEE => kampüs dışı erişim 

395 dergi, 880.000 konferans bildirisi, 1.800 standardı kapsayan tam metin veritabanıdır.

 

Index Islamicus => kampüs dışı erişim

 

ISI Proceedings => kampüs dışı erişim 

1990'dan günümüze 110.000'den fazla konferans bildirisini kapsar.

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

 

IThenticate

IThenticate programı, çalışmalarınızı yayınlanmış içeriklerden oluşan geniş bir veritabanı ile  karşılaştırır ve çalışmanın orjinalliğinden emin olmanızı sağlar.

 

JSTOR  => kampüs dışı erişim 

Arts & Sciences I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX koleksiyonlarına erişim sağlar. 

 

Kazancı Hukuk Mevzuat &İçtihat Bilgi Bankası => kampüs dışı erişim

Kazancı Hukuk, 1 milyona yakın mevzuat ve içtihat belgesi içeren hukuk veritabanıdır.

 

Mathematics of Computation => kampüs dışı erişim

 

Max Planck Encyclopedia of Public International Law =>kampüs dışı erişim

 

Milliyet Arşivi

Milliyet Gazete Arşivi, 3 Mayıs 1950 ile 30 Haziran 2004 tarihleri arasında yayımlanmış Milliyet gazetelerini içermektedir. Arşive erişmek için kişisel olarak kayıt yapmak gerekmektedir.

 

 

 

Osmanlı Edebiyatı Bibliyografyası Veritabanı

Prof. Dr. Hatice Aynur tarafından hazırlanan ve Osmanlı dönemi edebiyatı üzerine yapılmış ve yapılmakta olan tezler, kitaplar, makaleler, bildiriler ile projeleri içeren çalışmalara bu veritabanı aracılığıyla erişebilirsiniz.

 

Oxford University Press’in 228 dergisine erişim sağlar.

 

Project Gutenberg

Project Gutenberg veritabanı 30.000'den fazla tam metin elektronik kitaba ücretsiz erişim sağlar

 

Project Muse => kampüs dışı erişim 

 Project Muse, coğunlukla sosyal bilimlerde olmak üzere 450’den fazla tam metin dergiyi kapsamaktadır.

 

ProQuest Digital Dissertation and Thesis => kampüs dışı erişim

Mühendislik, Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Sosyal Bilimler, İletişim ve Sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki doktora ve mastır tezlerini kapsamaktadır.

 

SAGE => kampüs dışı erişim   

500'den fazla tam metin dergiye erişim sağlar. 

 

Science Direct => kampüs dışı erişim 

2074 adet tam metin elektronik dergiye erişim sağlar.

Science Online => kampüs dışı erişim

 American Association for the Advancement of Science tarafından yayınlanan Science dergisinin son 10 yıllık sayılarına erişim sağlar.

 

Scopus => kampüs dışı erişim

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştirma izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdir.

 

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

 

Social Sciences Open Access Repository

 

Sosyal bilimler konusunda 13421 adet tam metin dokümana erişim sağlar.

  

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi-TALİD => kampüs dışı erişim

Bilim ve Sanat Vakfı tarafından yayınlanan derginin elektronik versiyonuna erişim sağlar. 

 

Taylor & Francis => kampüs dışı erişim

1142 adet tam metin elektronik dergiye erişim sağlar. 

 

Web of Science => kampüs dışı erişim 

Science (SCI), Social Science (SSCI), Arts and Humanities (A&HI) indekslerinden oluşan ve 10.000 dergiyi indeksleyen atıf indeksidir.

 

Westlaw International => kampüs dışı erişim

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hong Kong kanunları ve kanunlarla ilgili davalar, 1.000’in üzerinde hukuk dergisi ve bazı uluslararası önemli gazetelerden oluşan veritabanıdır.

 

 

Deneme Erişimi Alınan Veritabanları

 

-Books in Print