Kullanıcı Eğitimleri

​​Basılı ve elektronik kaynaklar ile kütüphane hizmetlerinin verimli biçimde kullanılması için Kullanıcı Hizmetleri Birimi çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. Bunlardan bazıları :

Bilgi Okuryaz​​arlığı

Bilgi teknololojilerindeki gelişmeler, bilgi üretimi ve yayınının büyük bir hızla artmasına ve bilgi taşıyıcılarının çeşitlenmesine neden olmuştur. Bilimsel olarak denetlenmiş bilgi büyük ölçüde koruma duvarları arkasındadır ve abonelik yoluyla erişilebilmektedir. 
Tarama motorları aracılığıyla serbestçe erişilebilen bilginin değerlendirilmesi ve bu bilgiler içinden amaca uygun olanın seçilmesi çeşitli yeteneklere sahip olmayı gerektirmiştir. Bilgi okuryazarlığı yetenekleri olarak adlandırılan bu yetenekler artık eğitimin her aşamasında müfredatın bir parçası olarak kullanıcılara verilmeye başlanmıştır.
Öğrencilerimizin aradığı bilgiye erişebilen, bulduğu bilgiyi değerlendirebilen ve bilgiyi yaşamında problem çözmenin bir aracı olarak kullanabilen bireyler olarak yetişmesi için istanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi üzerine düşen çabayı gösterecektir.​​

Bilgi okuryazarlığı konusunda daha fazla bilgi için bazı web siteleri aşağıdadır.

Information Literacy Group

S.O.S. for Information Literacy​​​