Kişisel Arşivler ve Koleksiyonlar

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi çok önemli koleksiyonlardan ve 500.000'den fazla belgeden oluşan büyük bir arşive sahiptir. Bu koleksiyonlardan dijitalleştitilen belgeleri bu linkten tarayabilirsiniz.​

Taha Toros, Mehmet Fuat Köprülü, Kemal Karpat, Şerif Mardin, Talat Sait Halman, Osman Öndeş, Zeynep Orhon Targaç kişisel arşivleri ile Cüneyt Orhon Fotoğraf Sütüdyosu ve Tekel Arşivi gibi kurumsal arşivleri sahip olduğumuz koleksiyonlardan bazılarıdır.