Projeler

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi olarak, elimizdeki eşsiz kaynakların hizmete sunulması için hazırladığımız Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği ve Unutma İstanbul projeleri İSTKA tarafından finansal desteğe uygun bulundu ve bu projelerle İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi'nde ciddi bir arşiv altyapısı oluşturuldu. Projelerle oluşturulan veritabanında 55.000'den fazla belge 250.000'den fazla sayfa dijitalleştirilerek ilgilenen herkesin kullanımına sunuldu. 2015-2019 yılları arasında proje veritabanındaki belgeler 5 milyondan fazla görüntüledi ve yayınlanan yüzlerce kitap, makale ve web sayfasında bu belgeler kullanıldı.​

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği

Eylül 2014 – Ağustos 2015 tarihleri arasında yürütülen proje ile ŞEHİR Akademik Arşiv’de bulunan İstanbul ile ilgili 20.000 belge dijitalleştirilerek http://bellek.sehir.edu.tr/ adresindeki proje sayfası üzerinden kullanıma açılmıştır. Proje ile ilgili detaylı bilgiye ve bu proje kapsamında dijitalleştirilen belgelere proje sayfasından erişebileceğiniz gibi bütün belgelere ŞEHİR Akademik Arşiv sayfasından da erişebilirsiniz.​

Unutma İstanbul

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği projesinin başarılı olmasından sonra ikinci bir proje hazırlanarak, bu defa arşivdeki belgelerin dijitalleştirilmesine ilâveten, teknolojinin en son imkânlarından da yararlanmak suretiyle, seçilen belgelerin İstanbul haritası üzerinde zaman-mekân ilişkisi kurularak kullanıcıların telefonlarına, tabletlerine götürülmesi planlandı. “Unutma İstanbul” projesi ile yapılması amaçlanan; İstanbul için anlam ifade eden, onunla özdeşleşen, ya da ona değer katan sanatçı, siyasetçi, bilim adamı ve edebiyatçılarla, İstanbul’un yüzü diye adlandırabileceğimiz tarihî yapı, anıt ve mekânlara ait belge ve görsellerin tasnifi, dijitalleştirilmesi, bilgisayar ve mobil araçlar üzerinden hizmete açılması, sosyal medya aracılığıyla kullanımının sağlanması ve daha da önemlisi, bu belgelerin zaman-mekân bilgisi içerecek platformlar ve uygulamalar üzerinden sunulmasıydı.

Ocak 2017 – Ocak 2018 tarihleri arasında İstanbul ŞEHİR Üniversitesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın birlikte yürüttükleri, TURİNG’in de iştirakçi olarak katıldığı proje kapsamında 10.000 belge dijitalleştirilmiş, 1.200 belge ve fotoğraf İstanbul haritası üzerinde mekanlarla ilişkilendirilmiş, web ve mobil proje portalları hazırlanmış, unutma İstanbul başlıklı bir proje kitabı basılmış, fotoğrafçılık, arşivcilik ve dijitalleştirme eğitimleri düzenlenerek bu etkinliğin çıktılarından fiziksel ve sanal sergiler oluşturulmuştur. Mobil uygulamalara Apple Store ve Google Play’den, proje kitabının dijital versiyonuna Proje sitesinden erişilebilir. Bu projede dijitalleştirilen belgelere proje sitesinden ulaşılabileceği gibi bütün belgelerle birlikte ŞEHİR Akademik Arşiv veritabanından da taranabilir.​​Bu projelerle ​hizmete açılan arşivler ve proje kapsamında dijitalleştirilen belgeler büyük bir ilgi gördü ve beklenenin çok üstünde bir kullanıma ulaşıldı.