HAKKIMIZDA

​ŞEHİR Kütüphanesi'nin Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanelerinden biri olma yönündeki hedefi için son on yılda yoğun çalışmalar yapılmıştır. Yazılı, basılı ve elektronik kaynaklardan oluşan bu kütüphanede kullanıcılar Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında geniş bir literatüre erişilebilmektedirler. Kütüphanede Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra öncelikle bölgenin dillerinden olmak üzere çok sayıda dil ve alfabeden koleksiyonlar yer almaktadır. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları bütün yayınlar satın alma, bağış veya değişim yoluyla ŞEHİR Kütüphanesi’ne kazandırılmaktadır.

Kütüphane sadece akademik ve bilimsel çalışmalara destek vermekle kalmayıp sosyal ve kültürel faaliyetleri ile de ŞEHİR’deki sosyal yaşama katkıda bulunmaktadır.  ŞEHİR’deki akademik çalışmaların ayrılmaz bir parçası olan ŞEHİR Kütüphanesi, bilgi ihtiyacını en iyi biçimde karşılamak için kütüphanecilik ve bilgi teknolojisindeki gelişmeleri yakından izleyerek, bu gelişmeleri kullanıcılarına en kısa sürede yansıtmak için yoğun çaba göstermektedir.

Günümüz dünyasında her kurum ve kuruluş hedeflerini sürekli olarak gözden geçirmek, hizmet sunduğu kitlenin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uydurmak zorundadır. Aksi halde işlevleri​ni yerine getirmesi yani yaşaması mümkün değildir. Gelişmiş toplumlardaki araştırma kütüphaneleri yukarıda sıralanan hizmetleri rutinleri arasına almıştır. Bir yandan bu rutinlerini geliştirerek sürdürürken öte yandan iki konuda aktif rol oynamaktadırlar. Birincisi; lisans öğrencisinden kıdemli araştırmacısına kadar bütün kullanıcılarına “bilgi okuryazarlığı” programları sunmakta, böylelikle kütüphanenin sahip olduğu kaynakların en verimli biçimde kullanımını sağlamaya çalışmaktadırlar. İkinci olarak; Kütüphaneler artık araştırmacıyla daha yakından çalışmakta, onların istek ve ihtiyaçlarına en hızlı biçimde karşılık vermekte ve araştırma verilerinin toplanması, sınıflanması, korunması ve yeniden kullanımı kısacası “Araştırma Verilerinin Yönetimi=Research Data Management, RDM” konusunda aktif görev yapmaktadırlar.

Şehir Kütüphanesi olarak biz de bir yandan rutinlerimizi geliştirerk sürdürürken öte yandan dünyayı izlemeye ve gelişmeleri Kütüphanemizde uygulamaya çalışıyoruz. Üniversitemizin kütüphaneye bakışı ve verdiği destek geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.​​​​
Ayhan Kaygusuz / Kütüphane Direktörü

​​​​​​​​​