Raporlar

Kütüphane tarafından hazırlanan ya da kütüphane ile ilgili raporlar bu sayfada yayınlanacaktır.

2023'e doğru Türkiye'de üniversite kütüphaneleri: mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözüm önerileri ​​