Yararlanma Kuralları

​​​​Genel Kurallar

İstanbul Şehir Üniversitesinin öğretim elemanları, öğrencileri ve idari personeli işe başladıktan ya da Üniversiteye kayıt yaptırdıktan hemen sonra hiçbir başvuruya gerek kalmaksızın Kütüphaneye üye yapılırlar.

Kütüphane üyeliği ŞEHİR mensuplarına,

 • Ödünç verme,

 • Kütüphaneler arası ödünç yayın / belge sağlama,

 • Elektronik kaynaklara kampüs dışından erişim ve

 • Yayın sipariş etme hizmetlerinden yaralanabilme hakkı sağlar.

 • Ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
 • Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmesi, tütün mamüllerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcılar kişisel eşyalarını korumakla yükümlüdür. Çalınma ve kaybolma olaylarından Kütüphane sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcılar Kütüphaneye girerken cep telefonlarını sessiz moda almalı ve görüşmelerini kütüphane dışında yapmalıdır.
 • Kütüphanedeki materyaller elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan Kütüphane dışına materyal çıkarılamaz. İzinsiz materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır. 
 • Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapılamaz, gürültülü olarak çalışılamaz.
 • Kütüphane kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve uyarıları başlatılır.

 ​Ü​​yelik​​

 • ŞEHİR mensupları kütüphaneye otomatik olarak üye yapılırlar.

 • Sözleşmeli / misafir öğretim elemanları görev yaptıkları süre boyunca kütüphaneye üye yapılır ve tam zamanlı öğretim elemanlarının yararlandığı bütün haklardan yararlanırlar.

 • Kütüphaneye üye olmak isteyen emekli personel Kütüphaneye İstanbul Şehir Üniversitesi emekli personel kimlik kartı ile başvurarak emekli personel için hazırlanan üye bilgi formunu doldurarak üye olabilirler.

 • Üyelik Süresi 

 • İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim elemanı, idari personeli, sözleşmeli / misafir öğretim elemanı İstanbul Şehir Üniversitesi’nde görev yaptığı sürece,

 • İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri veya misafir öğrenciler İstanbul Şehir Üniversitesi’ndeki öğrenimleri süresince,

 • İstanbul Şehir Üniversitesi mezunları kendilerine verilen mezun kartları ile Kütüphane olanaklarından yararlanabilirler. Mezunların Kütüphaneden yararlanma koşullarına bu linkten erişilebilir.

 • İstanbul Şehir Üniversitesi emekli personeli üyelik için başvurduğu tarihten itibaren 1 yıl süresince üye olabilir. Emekli personel üyelik bitiminde Kütüphaneye  müracaat ederek süresini uzatabilir. Uzatma talebinde bulunmayanların üyelikleri iptal edilir.

Üyeliğin Sona Ermesi

 • Personel, emeklilik, istifa, nakil, görevlendirme ve askerlik nedeniyle belli bir süre veya bütünüyle Üniversiteden ayrıldığında; öğrenciler ise mezuniyetinde veya herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda Kütüphaneden “ilişiği yoktur” onayı almakla yükümlüdür.

 • ​​Askıya Alma

 • Kullanıcılar Kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür. Kütüphane kurallarına uymayanlar, güçlük çıkaranlar, Kütüphane çalışanlarının görev yapmalarını engelleyenler, kütüphane içinde disiplini ve sükuneti  bozanların üyeliği  ilgili kurulların onayı sonucunda 1 ay süre ile,

 • İstanbul Şehir Üniversitesi kimlik kartını başkasına kullandıran veya üzerinde tahrifat yapanların üyeliği, ilgili kurulların onayı sonucunda  1 ay süre ile, disiplin kurullarından ceza alan kullanıcıların 2 ay süre ile askıya alınır.

 • Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren veya izinsiz materyal çıkaran kullanıcılar hakkında ilgili birimlere bildirilerek yasal işlem yapılması istenir.​