ILL Yayın / Makale Sağlama

IL​L (Kütüphane​lerarası Ö​​dünç Verme Sistemi)

I​LL, İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda yer almayan kitapların belli bir süre için Türkiye’deki bu sisteme üye üniversite ve araştırma kütüphanelerinden sağlanması hizmetidir.
Bu hizmetten sadece akademik ve idari personel ile lisans üstü öğrenciler faydalanabilir.  ILL kapsamında bir seferde alınabilecek eser sayısı akademik personel için 1​0, idari personel ve lisans üstü öğrenciler için 5 adettir. ILL istekleri “MyAccount” hesabında KAÖ (Kütüphanelerarası Ödünç) ​​sayfasındaki istek formu doldurularak yapılır. İsteklerin zamanında ve doğru sağlanabilmesi için formun eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir. ILL başvurusunda bulunan kullanıcı telif haklarını ihlal et​meden kaynağı kullanmayı ve belirtilen süre içerisinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır. İstenilen eser kütüphanelerarası ödünç hizmeti ile getirilemiyorsa istek sahibi e-posta ile bilgilendirilir.
İstenen kitapların kütüphaneye gelmesi sağlayıcı kütüphanenin isteği değerlendirme süresi ve kargo süresine bağlı olarak değişir. Kitap kütüphaneye ulaştığında istek sahibine e-posta ile bilgilendirme yapılır. Gelen eserler isteği yapan tarafından Ödünç Verme Bankosu’ndan alınabilir. Kütüphanelerarası ödünç hizmeti ile sağlanan kitapların ödünç süreleri sağlayıcı kütüphane tarafından belirlenmekte ve farklılık gösterebilmektedir.​