Koleksiyon Geliştirme

​​​​Genel Kurallar ​

 • İstanbul Şehir Üniversitesi mensubu idari ve akademik personel ile öğrenciler Kütüphaneye alınması için yayın isteğinde bulunabilirler. Yayının sağlanmasına “koleksiyon geliştirme politikası” çerçevesinde Kütüphane yönetimince karar verilir.
 • Kullanıcıların yayın isteğinde bulunabilmesi için İstanbul Şehir Üniversitesi mensubu olması gerekir.

Kitap Satın Alma Politikası

 • İstanbul Şehir Üniversitesi mensupları Kütüphanede bulunmayan yayınlar için Kütüphane web sitesindeki hesabından (myaccount) oturum açarak “Eser İstek” bölümünden istekte bulunabilir.

 • Kütüphaneye tahsis edilen yayın alım bütçesi, Üniversitedeki akademik birimlerin öğretim elemanı ve öğrenci sayıları dikkate alınarak oluşturulan kriterler doğrultusunda kullanılır.

 • İstanbul Şehir Üniversitesi mensuplarından gelen yayın istekleri Koleksiyon Geliştirme Bölümü tarafından değerlendirmeye alınır.

İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler​​​

 • İstenen yayının konusu (İstanbul Şehir Üniversitesinin eğitim-öğretim alanlarına uygunluğu),

 • Disiplinlerarası kullanımı,

 • Güncelliği,

 • Yayınevinin niteliği,

 • Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı,

 • Fiyatı,

 • Yayının dili,

 • Fiziksel özellikleri (basılı, elektronik),

 • Yayının aynı nüshasının İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesinde olup olmadığı,

 • Kayıp yayınlar belli bir süre içerisinde bulunamazsa kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

 • Fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan yayınlar kullanım oranı ve talebe göre yeniden satın alınır.

 • Öğretim elemanları tarafından önerilen rezerv yayınların sağlanması için rezerv yayınlar politikasına bakınız. 

Süreli Yayın Abo​nelik Politikası

İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim elemanları abone olunmasını istedikleri süreli yayınların bilgilerini bölüm başkanlıkları aracılığıyla Kütüphane Yönetimine iletirler. Süreli yayın istekleri her yıl sonunda Kütüphane Yönetimince değerlendirilir. İstekler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler şunlardır:

 • Süreli yayının konusu (İstanbul Şehir Üniversitesi’nin eğitim-öğretim alanlarına uygunluğu),

 • Bilimsel niteliği,

 • Disiplinlerarası kullanımı,

 • Yayınevinin niteliği,

 • Yayının konusunun koleksiyon içindeki oranı,

 • Fiyatı,

 • Yayının dili,

 • Fiziksel özellikleri.

Görsel-İşitsel Materyal seçilirken dikkate alınan kriterler​

 • Eğitim-öğretimi destekleyecek özellikte olması,

 • Kültürel amaçlı yayınlarda kullanıcının düzeyine ve birikimine uygun olması,

Bağış Politikası

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi eğitim-öğretimi destekleyecek, araştırmalara katkıda bulunacak ve üyelerinin kültürel gereksinimlerine cevap verecek nitelikte yayınları bağış olarak kabul etmektedir. 

 • Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların bağış yayınların bilgilerini içeren listeyi önceden “kutuphane@sehir.edu.tr” e-posta adresine göndermeleri gerekir.

 • ​Bağış yayın, Kütüphane koleksiyonunda mevcutsa, Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma alanları ile ilgili değilse, güncelliğini yitirmişse ve kullanılmayacak derecede yıpranmışsa tasarruf hakkı Kütüphane yönetimine aittir.

 • Kütüphane koleksiyonu için uygun olduğuna karar verilen yayınların işlemleri “Teknik Hizmetler Bölümünce”  yapılarak koleksiyona katılır, bağışçının adı bağışladığı her yayının bibliyografik bilgisine eklenir.

 • Süreli yayınların bağış olarak kabul edilebilmesi için başlangıcı ya da devamının Kütüphanede bulunması veya büyük ve eksiksiz bir koleksiyon olması gerekir.

 • Dergi, ansiklopedi vb. çok ciltli eserler cilt bütünlüğü oluşturuyorsa kabul edilir.

 • Kütüphane özel ya da tüzel kişilere, koleksiyon bağışı yapması için başvurabilir.

 • Kütüphane Yönetimi bağış olarak kabul ettiği yayınları başka bir kütüphaneye bağışlama hakkına sahiptir (şartlı bağışlar hariç).

 • Fotokopi yayınlar, fiziksel açıdan kötü durumdaki yayınlar ve devamlılığı sağlanamayan süreli yayınlar bağış olarak kabul edil​memektedir.

 • Bağış esnasında, bağışçılardan bağış formu doldurmaları talep edilir.​