Ödünç Verme Hizmetleri

​Amaç

İstanbul Şehir Üniversitesi mensuplarının eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel faaliyet ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için kütüphanedeki yayınların belli kurallar çerçevesinde kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak ve denetlemektir.

Genel Kurallar

 • İstanbul Şehir Üniversitesi mensupları üniversite kimlik kartları ile mezun öğrenciler İstanbul Şehir Üniversitesi mezun kartları ile ödünç yayın alabilirler. Bakınız mezun politikası ….

 • Kullanıcılar sadece kendi kartları ile ödünç yayın alabilirler, başka bir kullanıcı aracılığı ile ödünç yayın verilmez.

 • Kullanıcılar,  ödünç verme hizmetinden yararlanırken İstanbul Şehir Üniversitesi kimlik kartını göstermek zorundadır.

 • Üzerinde gecikmiş yayın ve / veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılara ödünç yayın verilmez.

 • Kullanıcıların kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları gerekir.

 Ödünç Yayın Alma Sayısı

​ 
Kitap
Multimedya
Ciltli Dergi
Rezerv
ILL
Süre
Adet
Uzatma
Süre
Adet
Uzatma
Süre
Adet
Uzatma
Süre
Adet
Uzatma
Adet
Akademik
30
Gün
30
Adet
5
Defa
5
Gün
5
Adet
X
7
Gün
3
Adet
X
3
Saat
2
Adet
X
10
Adet
İdari
30
Gün
10
Adet
3
Defa
5
Gün
5
Adet
X
7
Gün
3
Adet
X
3
Saat
2
Adet
X
5
Adet
Lisans Üstü
21
Gün
20
Adet
5
Defa
5
Gün
5
Adet
X
7
Gün
3
Adet
X
3
Saat
2
Adet
X
5
Adet
Lisans
15
Gün
10
Adet
3
Defa
5
Gün
5
Adet
X
7
Gün
3
Adet
X
3
Saat
2
Adet
X
X
Ön Lisans
15
Gün
10
Adet
3
Defa
5
Gün
5
Adet
X
7
Gün
3
Adet
X
3
Saat
2
Adet
X
X
Mezun
15
Gün
5
Adet
3
Defa
5
Gün
1
Adet
X
7
Gün
3
Adet
X
3
Saat
2
Adet
X
X
 • Para cezası sınırı Akademik 30lira Diğer 15Lira

 • Referans Yayınlar, Nadir Eserler ve Haritalar ödünç verilmez. Sadece kütüphane içerisinde kullanılabilir.

 • ÇAP ve YAP öğrencilerinin yayın alma hakkı lisans öğrencilerinin iki katıdır.

 • Kütüphane Yönetimi çok kullanılan yayınların ödünç verme süresini kısaltabilir.

Uzatma

 •  Ödünç alınan yayına uzatma işlemi iade tarihine son 3 gün kala yapılabilmektedir.

 • Kullanıcılar kütüphane web sayfasından veya kütüphane bankosundan uzatma yapabilirler.

 • E-posta ve telefon ile uzatma işlemi yapılmaz.

 • Başkası tarafından ayırtılan yayınların süresi uzatılamaz.

 • Üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar için uzatma işlemi yapılmaz.

 Geri Çağırma

Kütüphane aşağıda belirtilen durumlarda, iade tarihini beklemeksizin, bir yayını geri çağırma hakkına sahiptir. Kullanıcı geri çağırma mesajının kendisine iletilmesinin ardından 3 gün içinde yayını iade etmek zorundadır.

 • Yayının öğretim elemanları tarafından rezerv bölümüne alınması istendiğinde,

 • İade süresi geçmesine rağmen yayın iade edilmediyse,

 • Araştırma için yayına acil ihtiyaç duyulması durumunda

Yayın Ayırtma

 • Ödünç alınmış yayınlar diğer kullanıcılar tarafından ayırtılabilir. Rafta bulunan yayınlara ayırtma işlemi yapılamaz.

 • Ayırtma işlemi kütüphane web sayfasından kullanıcı hesaplarından yapılır.

 • Üzerinde gecikmiş yayın ve/veya limitin üzerinde para cezası bulunan kullanıcılar yayın ayırtma işlemi yapamaz.

 • Ayırtılan yayın önceki kullanıcı tarafından iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle yayın ayırtma işlemi iptal edildiğinde bu durum yayını ayırtan üyeye e-posta ile bildirilir.

 • Ayırtılan yayın kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren 3 gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Sırada yayını bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa yayın rafına gönderilir.

 • Ayırtılacak yayın sayısı kullanıcının ödünç alabileceği yayın sayısı kadar olabilir.

 Notlar

Kullanıcılara ödünç verme işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki notlar e-posta ile gönderilir.

 Uyarı Notu:

 • Ödünç aldığı yayının iade tarihine 3 gün kala kullanıcıya uyarı notu gönderilir.
 • Saatlik ödünç alınan yayınlar için uyarı notu gönderilmez.

G​ecikme Notu:​

 • İade tarihi geçen yayınlara, yayın iade edilinceye kadar her gün gecikme notu gönderilir.
 • Gecikme notlarının üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında ceza indirimi söz konusu değildir.

 Ayırtma Notu:

 • Kullanıcının ayırtmış olduğu yayın geldiğinde veya herhangi bir nedenle ayırtma iptal edildiğinde ayırtma notu gönderilir.

Geri Çağırma Notu:

 • ​Kütüphane gerekli gördüğü durumlarda ödünç alınan yayının iade tarihini beklemeksizin yayını geri çağırmak için not gönderebilir.​

​İade, Geciken Yayınlar ve Cezalar

 • Kullanıcı ödünç aldığı yayını zamanında iade etmekle yükümlüdür.

 • Zamanında iade edilmeyen yayınlar için para cezası uygulanır.

 • Gecikme Notlarına rağmen ödünç aldığı yayını iade etmeyen; Öğrencilerin kütüphane hesapları pasife alınır., Öğretim elemanı ve idari personelin görev yaptığı birime yazı yazılır.

 • Gününde iade edilmeyen her yayın için aşağıdaki gecikme cezaları uygulanır:

 

1-7 gün arası

8 gün ve sonrası

Tüm kullanıcılar

50 Kuruş/gün

1 Lira/gün

 •  Rezerv yayınlara geciken her saat için 1 Lira gecikm​e cezası uygulanır.

 • Cezalar Kütüphane Yönetiminin önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar

 • Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür.

 • Kaybedilen yayının baskısı mevcut olanlar için; kullanıcı 15 gün içinde yayının son baskısını temin etmek ve işlem ücretini ödemekle yükümlüdür.

 • Baskısı tükenmiş yayının kaybedilmesi durumunda ise kullanıcının Kütüphane Yönetimince belirlenen kaybedilene eşdeğer bir yayını 30 gün içinde temin etmesi ve işlem ücretini ödemesi gerekir.

 • Kaybedilen yayın iade edilene kadar gecikme cezası uygulanır.

 • Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen yayına kayıp yayın işlemi uygulanır.

 • Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyeler birimlerine yazı ile bildirilir. Bu nedenle disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süre ile ödünç yayın verilmez.

 • Kütüphanelerden izinsiz yayın çıkardığı tespit edilip fakülte / enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.

 • Kurallar gerekli durumlarda Kütüphane Yönetimince yeniden düzenlenebilir.​​

​İletişim Bilgileri

Telefon:  216 559 90 90

E-posta: kutuphane@sehir.edu.tr​​