Rezerv Koleksiyonu

​​​Hizmetin Amacı​

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesindeki rezerv hizmeti, eğitim programlarını desteklemek amacı ile öğretim elemanlarının önerdiği bilgi kaynaklarını  kütüphane kataloğu üzerinden özel kurallar çerçevesinde öğrencilerin kullanımına sunmayı amaçlar.

 Rezerv koleksiyonu​

 • Öğretim elemanlarının önerdiği ve Kütüphanenin sahip olduğu basılı ve elektronik yayınlar,

 • Ders notları,

 • Öğretim elemanlarının kendi koleksiyonları,

 • Problem çözüm kitapları,

 • Sınav soru (test) kitapları,

 • Makaleler,

 • Kitap bölümleri,

 • Öğrenci ödevleri (öğrencinin izni ve öğretim elemanının onayı ile)

 • Derse yardımcı görsel işitsel materyalleri ve malzemeleri içerir.

Rezerv Yayınlar Koleksiyonu İçin Yayın Ay​​ırtma

Öğretim Elemanları için;

 • Öğretim elemanı, Rezerv Yayınlar Koleksiyonuna katılmasını istediği bilgi kaynağını Kütüphane koleksiyonunda varsa dönem başlamadan iki hafta; yoksa iki ay önce online rezerv talep formu doldurarak talepte bulunur.

 • Rezerv Koleksiyonuna konulacak temel ders kitaplarının kopya sayısı, dersin türüne, öğrenci sayısına ve yayının kullanım oranına göre Kütüphane tarafından belirlenir.

 • Öğretim elemanı sahip olduğu bilgi kaynaklarını öğrencilerin kullanımına sunmak amacı ile Rezerv Koleksiyonunda bulundurabilir. Bu kaynaklar dönem sonunda kendisine iade edilir. Kişisel kopyaların zarar görmesinden ve kaybolmasından Kütüphane sorumlu değildir.

 Rezerv Ya​yınlar Koleksiyonu Ödünç Verme Kuralları:

 • Rezerv Koleksiyonundaki yayınlar 3(üç) saat süre ile ödünç verilir.

 • Kullanıcının hesabında en fazla 2 rezerv yayın olabilir.

 • Rezerv yayınına uzatma işlemi yapılmaz.

 • Kütüphane, yayının kullanım durumuna göre ödünç alma süresinde değişiklik yapabilir.

 • Zamanında iade edilmeyen ders yayınına saatlik gecikme cezası uygulanır. Gecikme ücreti saat başına 1 TL’dir.​