Yardım
Kütüphane politikaları ve sunulan hizmetler konusundaki detaylı bilgilere "Hizmetler & Yardım" başlığı altındaki sayfalar aracılığıyla erişebilirsiniz. Kütüphane web sitesinde yeterli bilgi bulamadığınız durumda "Kütüphaneciye Sor" sayfasındaki formu doldurarak ya da referans kütüphanecisi ile görüşerek yardım alabilirsiniz.